Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte Fiskarlaget Vest Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Bergen 12. mai 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte Fiskarlaget Vest Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Bergen 12. mai 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte Fiskarlaget Vest Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Bergen 12. mai 2005

2 Verdier fra havet – Norges framtid

3 Understreker behovet for utvikling av rammevilkår som gjør næringen konkurransedyktig og lønnsom. Markedets betydning Globaliseringen Behovet for omstilling i næringen Stortingsmelding om marin næringsutvikling

4 Verdier fra havet – Norges framtid Norsk eksport av sjømat i 2004 28,2 mrd kroner (+2 mrd NOK +7,5 %) 2 millioner tonn (-7,5 %) © EFF, Datakilde=SSB 2004 – et bedre år!

5 Verdier fra havet – Norges framtid Utfordringene Vi må øke verdiskapingen og styrke inntjeningen! Foto: Hugo Lande Foto: Corbis/Scanpix Mer lønnsomhet ut av hver kilo fisk Identifisere og utvikle nye råstoffkilder Utvikle nye markeder og få innpass i nye markedssegmenter Fremelske en næringsstruktur som er fleksibel og tilpasset strukturen i våre viktigste markeder

6 Verdier fra havet – Norges framtid Regjeringens visjon er en bærekraftig marin næring bestående av lønnsomme og omstillingsdyktige foretak med høy innovasjons- og nyskapingsevne. En marin næring som sammen med annen næringsvirksomhet bidrar til å utvikle robuste og levedyktige kystsamfunn. En næring som er i stand til å konkurrere i det internasjonale markedet. Foto: Fiskeriforskning

7 Verdier fra havet – Norges framtid Jeg tror at det må være en grunnleggende forutsetning for økt norsk marin verdiskaping at våre bedrifter slipper å ta andre hensyn enn de som er nødvendige for å nå egen lønnsomhet,og selvfølgelig de hensyn som må tas for å ivareta miljøet i videste forstand. Foto: © Eksportutvalget for fisk

8 Verdier fra havet – Norges framtid Mulighetene til styrket lønnsomhet ligger i: En god fiskeripolitikk, er en god industripolitikk og en god distriktspolitikk. Bærekraftig forvaltning Utvikling av internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår Strukturelle tilpasninger og markedsfokus Helhetlig verdikjedeperspektiv Enklere å være næringsutøver Gjøre fiskerinæringen mer lik annet næringsliv - mer forutsigbar

9 Verdier fra havet – Norges framtid Hensynet til primærleddet – til dere fiskere – ligger imidlertid solid forankret også i vårt nye perspektiv. Fra et råvare- og fangstperspektiv til et forbruker- og markedsperspektiv Bedre konkurranseevnen i et globalt perspektiv Balanse mellom produksjonskapasitet og ressursuttak Helhetlig verdikjedeperspektiv, med blikket rettet mot kunder og forbrukere Foto: EFF Nytt fokus – et paradigmeskifte Foto: EFF

10 Verdier fra havet – Norges framtid Ny politikk Verdiskaping finner sted i det øyeblikk forbrukeren gjør sitt valg. Regjeringen legger vekt på markedets rolle og innflytelse, og på forbrukeren som premissleverandør. Foto: Halvard Wensel, FKD

11 Verdier fra havet – Norges framtid

12 Strukturordninger i flåten Leveringsbetingelsene Fartøykvoter i kystflåten Tak på 7 kvotefaktorer per landanlegg (mot tidligere 9), Industribedrifter som eier trålere kan la kystflåten fiske trålfartøyets kvoter Fordeling mellom kystflåten og havfiskeflåten Finnmarksmodellen Fiskeripolitikk kan også være industripolitikk

13 Verdier fra havet – Norges framtid

14 NVG-sild Norge skal ha sin rettmessige andel Kvoteandel økt fra 57% til 65% Gir merinntekter på om lag 300 millioner kr Foto: © Eksportutvalget for fisk

15 Verdier fra havet – Norges framtid Kontroll i Barentshavet I samarbeid med russiske myndigheter, og innenfor rammen av den norsk-russiske fiskerikommisjon, legges det vekt på utvikling av tiltak og prosedyrer som vil gi økt kontroll med fisket i Barentshavet. Foto: © Kystvakten

16 Verdier fra havet – Norges framtid Kolmule – fangst og anbefalinger

17 Verdier fra havet – Norges framtid Kolmule - Stopp i fisket Det innføres stopp i kolmulefisket i internasjonalt farvann og i norske farvann nord for 62ºN. Stoppmelding vil bli sendt ut senere i dag. Stoppen i fisket vil føre til en klar reduksjon i norske kolmulefangster i andre halvår. Stoppen gjelder inntil videre. Jeg vil vurdere stoppen i fisket opp mot handlingene til de andre kyststatene.


Laste ned ppt "Årsmøte Fiskarlaget Vest Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Bergen 12. mai 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google