Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lesesenteret www.lesesenteret.no De internasjonale undersøkelsene av voksnes lesekompetanse Egil Gabrielsen Lesesenteret, UiS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lesesenteret www.lesesenteret.no De internasjonale undersøkelsene av voksnes lesekompetanse Egil Gabrielsen Lesesenteret, UiS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lesesenteret www.lesesenteret.no De internasjonale undersøkelsene av voksnes lesekompetanse Egil Gabrielsen Lesesenteret, UiS

2 Lesesenteret www.lesesenteret.no Tema De siste årenes målinger av basisferdigheter hos barn, unge og voksne sett i sammenheng Kartleggingen av voksnes basisferdigheter (IALS, ALL og PIAAC) Hvem og hvor mange bør vi bekymre oss for? Hvilke utfordringer står vi overfor?

3

4 Lesesenteret www.lesesenteret.no

5 Hvorfor har basisferdigheter fått så mye oppmerksomhet? Samfunnsnivå *Betydning for utviklingen av demokratiske verdier *Makroøkonomiske perspektiver Individnivå *Tilfredsstille arbeidslivets økte krav til omstilling *Betydning for livskvalitet på flere områder

6 Forholdet mellom IALS og ALL 21 land deltok Gjennomført i perioden 1994 - 98 Norge deltok i runde 3 Norsk rapport lansert i 2000 Tre leseskalaer Prosa Dokument Kvantitativ

7 Leseskalaene IALS

8 Forholdet mellom IALS og ALL Utvidelse av IALS Leseferdighet Tallforståelse Problemløsning Utvidet bakgrunns- intervju bl.a. med fokus på IKT- bruk Norge med i runde 1 (2003) Runde 2 ferdig i 2008

9 ”Using printed and written information to function in society, to achieve one’s goals and to develop one’s knowledge and potential” Funksjonell leseferdighet Hvordan defineres leseferdighet? ProsaDokument

10 LESEFERDIGHETSNIVÅ Under nivå 1 ( under 176 poeng ) * Kort tekst og ikke distraktorer *Identifisere en opplysning som er identisk med det som spørres om Nivå 1 (176 – 225 poeng) * Korte tekster; lite distraktorer *Må kunne forholde seg til, ev. kombinere flere opplysninger *Må kunne lese avsnitt med tekst

11 LESEFERDIGHETSNIVÅ Nivå 2 (226 – 275 poeng) * Kan være distraktorer i teksten *Integrering av info fra ulike tekstdeler *Trekke enkle slutninger Nivå 3 (276 – 325 poeng) *Ofte lange og fyldige tekster *Må integrere info fra ulike deler av teksten *Flere distraktorer i teksten

12 LESEFERDIGHETSNIVÅ Nivå 4 (326 – 375 poeng) *Integrere eller sammenligne flere opplysninger, ofte med utgangspunkt i komplekse tekster *Tekstene er av ulike formater *Kan kreve kompliserte logiske slutninger Nivå 5 (376 – 500 poeng) *Kan være nødvendig med spesialisert bakgrunnskunnskap *Må lete etter opplysninger i en fortettet tekst

13 Oppgaveeksempel 1 Oppgaver gitt til teksten 1. Hva er det maksimale antall dager du bør ta denne medisinen? 2. List opp tre situasjoner hvor du bør konsultere lege.

14 Oppgaveeksempel 2 1.I følge Det nasjonale helserådet bør en mann ikke drikke mer enn hvor mange alkoholenheter pr uke? 2.Hva avgjør antallet gram alkohol som brytes ned pr time? 3.Hvilke tre ting i følge artikkelen bestemmer alkoholnivået i blodet? 4.Hvor mange gram alkohol finnes det i et glass portvin? 5. Bruk informasjonen i tabellen til å sammenligne alkoholnivået i blodet hos menn og kvinner med samme vekt.

15 Nytt måleområde (1) Numeralitet ”Numeracy is the knowledge and skills required to effectively manage and respond to the mathematical demands of diverse situations” ”Hverdagsmatematikk”

16

17

18 Gjennomføringen av ALL i Norge Pilotundersøkelse med 1100 personer i 2001 Hovedundersøkelse med 5600 personer i 2003. Intervju og oppgaveløsning hjemme hos deltakerne; snitt-tid 120 min. Tilleggsundersøkelse med 280 personer fra Pakistan, Somalia og Vietnam, bosatt i Oslo og Akershus i 2003

19 Program for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)

20 PIAAC 2012 Link til IALS og ALL (samme teorigrunnlag) EN leseskala (med utvidet definisjon) Utvidet bakgrunnsintervju Inkluderer digitale tekster Ny skala for Problemsolving (in technology- rich environments) Fokus på Component-skills Langt flere land med i 1.runde (23+9) Etablert Nordisk samarbeid (med bruk av registre) Plan om 5 års syklus

21

22 Hva kan sammenlignes i voksenundersøkelsene?

23 Lesesenteret www.lesesenteret.no Resultater fra IALS, ALL og PIAAC sett med norske øyne

24

25 Referanse PIAAC Bjørkeng, Birgit (red.) Ferdigheter i voksenbefolkningen. Resultater fra den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC). Statistisk sentralbyrå. Rapport 42/2013

26 Lesesenteret www.lesesenteret.no HOVEDBUDSKAP NR. 1 Norge kommer godt ut av den internasjonale sammenligningen både i IALS og ALL…. – litt svakere i PIAAC

27 De ti beste landene i IALS rangert etter resultatet på Dokumentskalaen

28 Leseferdighet (Prosa- og Dokumentskalaen) (Skala 0 – 500) IALSPIAAC Sverige306 94 Norge294 98 Danmark289 98 Finland287 98 Nederland286 94 Tyskland282 94 Canada279 94 Tsjekkia274 98 Belgia (Fl.) 277 96 USA273 94 Australia272 96 Japan296 Finland288 Nederland284 Australia280 Sverige279 Norge278 Tsjekkia277 Belgia (Fl.)275 Canada273 Danmark271 Tyskland270 USA270

29

30 Vurdering av norsk resultat PositivtNegativt Deler 4. plassen i rangeringen Betydelig tilbakegang i gjennomsnittlig skårepoeng Urovekkende svake resultater i yngste aldersgruppe

31 Numeralitetsskalaen - ALL Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Gj.snitts.e %% Sveits8,630,737,822,9289,81,0 Nederland10,026,439,223,6288,61,2 Norge10,629,641,518,4284,91,0 Ungarn14,636,536,812,1273,21,2 Canada19,530,333,416,9272,30,7 Australia19,730,032,817,5271,51,2 New Zealand19,830,832,616,3270,91,0 Bermuda21,432,729,916,0269,71,6 USA26,831,828,812,7260,91,5 Italia43,536,716,83,0233,31,4

32 Numeralitet (Tallforståelse) ALL PIAAC Sveits Nederland Norge Ungarn Canada Australia New Zealand USA Italia Japan288 Finland282 Nederland 280 (-7) Sverige279 Norge278 (-8) Danmark278 Canada265 (-9) USA253 (-8) Italia247 (+16)

33 Vurdering av det norske resultatet PositivtNegativt Deler 3. plass i rangeringen, sammen med Belgia (Flandern), Nederland, Sverige og Danmark Ligger godt over OECD-snittet Poengmessig tilbakegang fra ALL med 7 skårepoeng Men også Nederland, USA, Canada går tilbake med mellom 7 og 9 skårepoeng

34 Sannsynlige forklaringer på tilbakegangen (2) Må sees i sammenheng med det norske «Sputniksjokket» like etter årtusenskiftet  Resultatene på PISA 2000  Urovekkende svake leseresultater for de første L97-kullene (Restandardiseringen av kartleggingsprøve 3. trinn) Resultatene på PIRLS 2001 Førte til betydelige endringer i det norske utdanningssystemet

35 Lesesenteret www.lesesenteret.no Sammenlikninger for yngste aldersgruppe - Leseferdighet AlderIALSALL PIAAC 16 – 20295/301296/302 16 – 19268 16 - 65289/297290/295278

36 Lesesenteret www.lesesenteret.no Sammenlikninger for yngste aldersgruppe - Numeralitet AlderALL PIAAC 16 – 20282 16 – 19264 16 - 65286278

37 Problemsolving in technology-rich environments – nivåfordeling i prosent NivåOECD-snittNorge Ikke klassifisert24,415,8 Lavere enn nivå 112,311,5 Nivå 129,431,8 Nivå 228,234,9 Nivå 3 5,8 6,1

38 Et blikk på resultatene til våre nordiske naboland Finland: –Holder samme nivå som i IALS 1998 (+ 1 skårepoeng) –De svake aldersgruppene i IALS (50 +) er ikke lenger med Danmark: –Tallmessig tilbakegang tilsvarende Norge (16 skårepoeng) –Svake resultater i 1998, spesielt på Prosaskalaen Sverige: –Klart størst tilbakegang av alle IALS-landene (27 skårepoeng) –Enda flere med innvandrerbakgrunn enn i Norge

39 Lesesenteret www.lesesenteret.no HOVEDBUDSKAP NR. 2 Norge kommer godt ut av den internasjonale sammenligningen både i IALS, ALL og PIAAC…. ….. men også i Norge er det betydelige grupper i alderen 16 – 65 år som har svake og meget svake ferdigheter på de målte områdene

40 Hvem skal vi bekymre oss for? OECD (i 2005) Både nivå 1 og 2 representerer for svake basisferdigheter sett i forhold til kompetansekravene i arbeids- og hverdagsliv ”The quality of life shift occur between level 2 and 3” …. men: Bruk av dette kriteriet inkluderer i Norge rundt 45 % av aldersgruppen 16 – 65 år i ”risikogruppen”

41 Lesesenteret www.lesesenteret.no En mer ”forsiktig” avgrensing av risikogruppen Nivå 1 på minst en av de fire skalaene som kriterium betyr 26 % av alle i voksengruppen (ca. 750.000) Nivå 1 på minst en av skalaene for P, D og N som risikogruppe inkluderer 15 % i risikogruppen (ca. 430.000)

42 bbbbbbb

43 Innvandrergruppen Dokumentskalaen ALL

44 Snittskårer på leseskalaen i PIAAC, etter fødeland I Norge284 (0,6) I Sverige299 (5,8) I Danmark290 (9,9) Andre land238 (2,7)

45 Sammenligninger – Leseferdighetsskalaen PIAAC Norskfødt Under nivå 1:1 % Nivå 1:8 % Nivå 2:31 % Nivå 3:45 % Nivå 4/5:15 % Snitt: 284 Innvandrere Under nivå 1:15 % Nivå 1:20 % Nivå 2:31 % Nivå 3:25 % Nivå 4/5: 9 % Snitt: 238

46 Sammenligninger - Numeralitetsskalaen Norskfødt Under nivå 1:2 % Nivå 1:9 % Nivå 2:30 % Nivå 3:41 % Nivå 4/5:19 % Snitt: 285 Innvandrere Under nivå 1:21 % Nivå 1:19 % Nivå 2:26 % Nivå 3:24 % Nivå 4/5: 10 % Snitt: 229

47 Alt er likevel ikke håpløst….. Regresjonsanalyser som kontrollerer for sentrale bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, utdanning og arbeidsmarkedsstatus viser følgende skåreforskjeller mellom innvandrere og voksne født i landet i Norden (PIAAC) Norge42,8 poeng Danmark43,6 poeng Sverige51,5 poeng Finland60,4 poeng

48 Problemsolving in technology-rich environments – nivåfordeling i prosent NivåOECD-snittNorge Ikke klassifisert24,415,8 Lavere enn nivå 112,311,5 Nivå 129,431,8 Nivå 228,234,9 Nivå 3 5,8 6,1

49 Risikogruppen fordelt etter arbeidsmarkedstatus ALL

50 Arbeidsmarkedsstatus Nivåfordeling i PIAAC (i prosent) I arbeid Literacy Numeracy Nivå 1 eller lavere1011 Nivå 22928 Nivå 3+6161 Arbeidsledig Nivå 1 eller lavere2026 Nivå 23635 Nivå 3+4439 Utenfor arbeidslivet Nivå 1 eller lavere2328 Nivå 23835 Nivå 3+3937

51 Krav til bruk av leseferdigheter i jobben Faktiske leseferdigheter HøyeLave Høye Høye/middels krav og ferdigheter 42 % Kompetanse - underskudd (sårbarhet) 6 % Lave Kompetanse - overskudd 27 % Lave/middels krav og lave ferdigheter 25 %

52

53 Uførhet og ALL-skåre 51 – 60 år ( Bratsberg, Hægeland & Raaum, 2006)

54

55 Konsekvenser av voksenundersøkelsene i Norge IALS (2000) Etableringen av VOX ALL (2005) Litt midler til videre forskning Etablering av BKA-programmet (Basiskompetanse i arbeidslivet) PIAAC (2013) Utvidelse av BKA 28 millioner til fire forskningsprosjekter for perioden 2014 – 2017 + Nordforskprosjekt

56 Lesesenteret www.lesesenteret.no RISIKOLESERNES VURDERING AV EGEN LESEFERDIGHET (IALS) Svært GodtMiddelsDårlig Aldersgr. godt 16 – 30 19 43 31 7% 31 – 44 23 42 29 6% 45 - 65 22 45 29 5%


Laste ned ppt "Lesesenteret www.lesesenteret.no De internasjonale undersøkelsene av voksnes lesekompetanse Egil Gabrielsen Lesesenteret, UiS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google