Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mevit3005 Opptreden i mediene Forelesning 3:Performance, teknologi og samfunn i “Perform or Else” Espen Ytreberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mevit3005 Opptreden i mediene Forelesning 3:Performance, teknologi og samfunn i “Perform or Else” Espen Ytreberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mevit3005 Opptreden i mediene Forelesning 3:Performance, teknologi og samfunn i “Perform or Else” Espen Ytreberg

2 Leseterskler hos Goffman og McKenzie Goffman: Tilsynelatende lett og sjargongfri. McKenzie: tilsynelatende vanskelig og sjargong- sprengt.Ethnophallogocentrism! Goffman: systematisk. McKenzie: repetitiv. McKenzie: McLuhan pluss poststrukturalisme. Metaforiseringer, neologismer, collage

3 Sentrale argumenter i “Perform or Else” Performance er et imperativ: preget av drivende krefter og motstand mot dem Performance er historisk foranderlig og økende: imperativene generaliseres... og performance og effektivitet knyttes nærmere sammen Etter WWII har performance etablert seg som et underliggende “stratum”

4 En “general theory of performance” (:4) Betyr ikke så mye en systematisk oversikt over performance-former...... som en syntese av former for og betydninger av begrepet “performance”... men også en ambisjon om historisk beskrivelse av framveksten av generalisert performance og performativitet

5 Eksemplet Challenger Performance som teknologisk effektivitet Performance som organisatorisk effektivitet Performance som kulturell størrelse CNNs live-dekning av Challenger-ulykken 28/1 1986: http://www.youtube.com/watch?v=9maWcIatweM

6 Kulturelle betydninger av “performance” Performance-begrepet generalisert til andre enn teater og medier av performance studies Et meta-blikk på egen disiplin Grunnspørsmål: forholdet mellom opprettholdelse av sosiale normer og utfordringen av dem (“liminalitet”)

7 Utviklingen av performance art-strategier “from transgressive to resistant efficacies” (:43) John Cage: 4’33”” http://youtube.com/watch?v=HypmW4Yd7SY&feature=related Laurie Anderson: Language is a virus from outer space http://youtube.com/watch?v=4FeyGTmw0I0 http://youtube.com/watch?v=HypmW4Yd7SY&feature=related http://youtube.com/watch?v=4FeyGTmw0I0

8 “Performance challenges” McKenzie: “performance challenges” = “opptredenen utfordrer” + “utfordringer til opptredenen” Performance studies: Fokus først og fremst på utfordring og transformasjon Men: “liminal transgression or resistance itself becomes normative” (:50)

9 Organisasjons-betydninger av “performance” Performance som det å levere konkurranse- og tilpasningsdyktighet Organisasjoners performance-regime: presentasjoner og pitcher som stadig blir kalkulert på og evaluert Ideal: trening for innovativitet, læring og diversifisering

10 Teknologiske betydninger av “performance” Performance som resultatet av moderne produksjons- og distribusjonsteknologier Utvikling av systemer (og systemteori) for kontroll over teknologiers effektivitet Framveksten av det militær-industrielle komplekset i USA rundt og etter WWII

11 Fra disiplin til performance I Tidlig moderne regime/”stratum”: disiplinering av opptreden (Foucault) Etter WWII: “”the performance stratum”, dominert av “performance management” “performance will be to the twentieth and twenty- first centuries what discipline was to the eighteenth and nineteenth, that is, an onto-historical formation of power and knowledge” (:18)

12 Fra disiplin til performance II: historisk utvikling Fra taylorisme og scientific management mot planlegging av f.eks innovasjon og “quality of work life” Fra fabrikkøkonomi til serviceøkonomi Utviklingen av teknologi gjennom WWII, f.eks mikrochips

13 Fra disiplin til performance III: vokabular Det disiplinerte/moderne subjekt: enhetlig, fiksert, virkelig, repressivt Det performative/postmoderne subjekt: fragmentert, ustabilt, simulert, ekspressivt.... og digitalt Poststrukturalistisk vokabular fra Foucault, Derrida, Lyotard og Deleuze: discipline, limen, language game, stratum

14 Teknologi-makt over performance: Heidegger Teknologier er ikke midler til å representere, de er selv måten noe framtrer på Teknologier gjør noe synlig og noe usynlig: slik utfordrer de oss (herausfordern/challenge) McKenzie: “the world is being challenged forth to perform” (:158)

15 Teknologi-makt over performance: Lyotard I postmoderne samfunn er kunnskapen blitt performativ - ikke representerende Industri og digital teknologi opererer etter prinsipper om optimal performance McKenzie:”be operational (...) or disappear. In other words: Perform - or else.” (:163)


Laste ned ppt "Mevit3005 Opptreden i mediene Forelesning 3:Performance, teknologi og samfunn i “Perform or Else” Espen Ytreberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google