Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å skrive akademisk Formelle krav og sjangerkonvensjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å skrive akademisk Formelle krav og sjangerkonvensjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å skrive akademisk Formelle krav og sjangerkonvensjoner

2 Oppgaveskriving er Å lese oppgaven nøye Å disponere stoffet Å beherske en sjanger Å oppgi sine kilder Å huske formelle krav

3 Å tolke oppgaveteksten Husk å lese nøye  Les oppgaveteksten nøye, og å huske på at den er en tekst som skal fortolkes.  Det er viktig å finne ut hva det spørres etter, og hvilke ord som er viktige stikkord. Ord som ”forklar”, ”resymér”, “drøft” eller “sammenlign” gir klare beskjeder om hva man faktisk gjøre. Hvor stor del av oppgaven skal de enkelte delene være? På vei mot disposisjon  Når man har identifisert hva det faktisk spørres etter må man gjøre noen valg. Hva skal med, hva skal ikke? Hvorfor?  Finne frem i pensum. Presentasjonen er basert på Liv Hauskens hefte om akademisk skriving, kan kjøpes i resepsjonen.

4 Sjangerkrav til akademisk oppgave Å skrive akademisk betyr ikke å skrive vanskelig  Korte setninger.  Ett argument eller poeng per avsnitt.  Helst overskrifter (fra disposisjonen?)

5 Sjangerkrav til akademisk oppgave Egne meninger  Det er egne vurderinger som er det primære, men de vurderingene må begrunnes, og helst ha støtte i pensumsbidrag.  Det er lov å argumentere for et syn, men skriv med noe distanse, ikke fell kategoriske normative dommer  ”Determinisme er livsfarlig. Marshall McLuhan er maktas løpegutt”. Vs  ”Men det finnes problematiske sider ved determinismen. Som Raymond Williams har påpekt har for eksempel mediumteoretikere vanskelig for å drive akademisk maktkritikk. Dette fordi de ignorerer medienes innhold (Ytreberg 2005:24-25).” Målet er ikke å avgjøre hvilken teori som er best, eller hvilken du liker best, men diskutere svake og sterke sider.

6 Referanseteknikk Når man refererer/siterer andres verker skal dette gjøres på en konsekvent måte. Måte 1: Referanse 2 steder:  I teksten. Eks: ”Konkret sitat” (Thompson 1994: sidetall), generell diskusjon over flere sider i Thompson hvor man henter ut poenger fra flere sider (Thompson 1994:12-23)  I referanselista bakerst. Ordnes alfabetisk etter forfatters etternavn. Eks: Thompson, John B (1995) The Media and Modernity, Cambridge: Polity Press.

7 Referanseteknikk Måte 2: I fotnotene  Alle referanser settes ned i fotnoter. Se Kommunikasjon i mediealderen, Espen Ytreberg.  Blablablabla…”Mediene gjorde kommunikasjon mulig”, konkluderer John Durham Peters. 14 blablablalba --------- 14: John Durham Peters: Speaking Into the Air: History of the Idea of Communication. Chicago 1999, s. 6.

8 Formelle krav til oppgaven Oppgaven skal ha et omfang på 2-5 sider. Linjeavstand: 1.5 (standard margsetting) Skriftstørrelse: 12 punkt Font: Times New Roman, Palatino, Garamond eller lignende

9 Oppgavens forside Oppgavens tittel, dvs i dette tilfelle den fullstendige oppgaveteksten. Navn – øverst på siden, midtstilt. Fagets navn, fagnivået og navn på kurset, semester og år. Eksempel: All nødvendig informasjon om innlevering av eksamen finnes også på nettsidene til kurset. Navn: Marshall McLuhan Oppgave A: ”Forklar grunntrekkene i én av de følgende perspektivene på kommunikasjon, slik de er forklart i Kommunikasjon i mediealderen: forvandlingstenkning, samværstenkning, påvirkningstenkning. Nevn noen sterke og noen problematiske sider ved det perspektivet du har valg, på basis av en sammenligning med ett av de øvrige perspektivene.” EXFAC03-MVIT, Kommunikasjon og mediering høst 2005

10 Innlevering av oppgaven Innlevering:  Når? Fredag 16. september mellom kl. 12 og 13.  Hvor: I resepsjonen på plan fire, IMK Oppgaven leveres i 2 eksemplarer m/ referanseliste.


Laste ned ppt "Å skrive akademisk Formelle krav og sjangerkonvensjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google