Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HORISONT 2014 TORMOD KLEIVEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HORISONT 2014 TORMOD KLEIVEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 HORISONT 2014 TORMOD KLEIVEN
HVA ER DIAKONI? HORISONT 2014 TORMOD KLEIVEN

2 Begrepet ”diakoni” Kan gå inn flere veier: Diakonia = tjeneste
Semantisk Eksegetisk Systematisk-teologisk Diakonia = tjeneste Diakonein = tjene eller betjene Diakonos = tjeneren Vid forstand Om hele personens liv og gjerning: Som genitivs betegnelse på ulike tjenester: Som tjenester utenfor kirkens sammenheng Snever forstand Diakoniens innhold i avgrenset forstand som omsorg for mennesker i nød Diakonen som tjenestemessig ordning  Tormod Kleiven

3 Noen definisjoner - Diakoni er kirkens omsorgtjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. ”Plan for diakoni” – Den norske kirke Diakoni er kort sagt efterfølgelsens praksis. Hans Raun Iversen Diakonia is the life-form of the community of Christ, and in such a community Christ himself becomes an actuality through diaconal life. Jürgen Moltmann Diakoni er ”to go-between” John Collins  Tormod Kleiven

4 MAKTUTØVELSE HOS JESUS – et eksempel
Joh 13,1 ff (fotvaskelsen) Makt til å tjene (diakoniens makt): Bevissthet om sin makt Bruker makten til å tjene Tjene er å gi den andre makt Tjene er frivillig å gi avkall på egen makt © Tormod Kleiven

5 Et mulig valg av diakonibegrepets innhold:
DIAKONI har først og fremst verdi som beskrivelse av en del av kirkens vesen i den snevre betydningen av ”tjeneste” DIAKONI kan da forstås som det kristne fellesskapets Gudgitte fullmakt til å motta en helhetlig omsorg fra hverandre og gi en helhetlig omsorg til hverandre i vår hverdag og i vår nød DIAKONI er å utøve makt - til å tjene og skape tjenende fellesskap  Tormod Kleiven


Laste ned ppt "HORISONT 2014 TORMOD KLEIVEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google