Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HORISONT 2014 TORMOD KLEIVEN. Kan gå inn flere veier: ◦ Semantisk ◦ Eksegetisk ◦ Systematisk-teologisk Diakonia = tjeneste Diakonein = tjene eller betjene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HORISONT 2014 TORMOD KLEIVEN. Kan gå inn flere veier: ◦ Semantisk ◦ Eksegetisk ◦ Systematisk-teologisk Diakonia = tjeneste Diakonein = tjene eller betjene."— Utskrift av presentasjonen:

1 HORISONT 2014 TORMOD KLEIVEN

2 Kan gå inn flere veier: ◦ Semantisk ◦ Eksegetisk ◦ Systematisk-teologisk Diakonia = tjeneste Diakonein = tjene eller betjene Diakonos = tjeneren Vid forstand Om hele personens liv og gjerning: Som genitivs betegnelse på ulike tjenester: Som tjenester utenfor kirkens sammenheng Snever forstand Diakoniens innhold i avgrenset forstand som omsorg for mennesker i nød Diakonen som tjenestemessig ordning  Tormod Kleiven

3 Diakoni er kirkens omsorgtjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. ”Plan for diakoni” – Den norske kirke Diakoni er kort sagt efterfølgelsens praksis. Hans Raun Iversen Diakonia is the life-form of the community of Christ, and in such a community Christ himself becomes an actuality through diaconal life. Jürgen Moltmann Diakoni er ”to go-between” John Collins  Tormod Kleiven

4 Joh 13,1 ff (fotvaskelsen)  Makt til å tjene (diakoniens makt): ◦ Bevissthet om sin makt ◦ Bruker makten til å tjene  Tjene er å gi den andre makt  Tjene er frivillig å gi avkall på egen makt © Tormod Kleiven 4

5 DIAKONI har først og fremst verdi som beskrivelse av en del av kirkens vesen i den snevre betydningen av ”tjeneste” DIAKONI kan da forstås som det kristne fellesskapets Gudgitte fullmakt til å motta en helhetlig omsorg fra hverandre og gi en helhetlig omsorg til hverandre i vår hverdag og i vår nød DIAKONI er å utøve makt - til å tjene og skape tjenende fellesskap  Tormod Kleiven


Laste ned ppt "HORISONT 2014 TORMOD KLEIVEN. Kan gå inn flere veier: ◦ Semantisk ◦ Eksegetisk ◦ Systematisk-teologisk Diakonia = tjeneste Diakonein = tjene eller betjene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google