Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidige geografier – økonomisk globalisering - miljø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidige geografier – økonomisk globalisering - miljø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidige geografier – økonomisk globalisering - miljø
Bjørnar Sæther

2 Intensivert økonomisk globalisering?
Det er forventet en fortsatt økonomisk vekst på globalt nivå Hva vil kjennetegne veksten? Overinvestering og underforbruk Ustabilitet! Sterk vekst i enkelte regioner (Kina, Russland) Tilbakegang i gamle industriområder som USA, Tyskland, Norge/Sverige

3 Konsekvenser av ujevn vekst
Økende arbeidsledighet i noen regioner Økende konkurranse mellom de som har jobber, trusler om at jobbene kan flyttes andre steder pga. lønnskrav En stor andel undersysselsatte Relativt færre forbrukere vil forbruke en større andelen av produksjonen, hvis ikke dagens trender snus

4 Konsekvenser for miljø
Økte klimagassutslipp pga. fortsatt samvariasjon mellom økonomisk vekst og bruk av fossilt brensel, endringer i klimaet Betydelige lokale miljøproblemer i regioner med sterk vekst i Kina/Asia Forbrukerinitierte miljøproblemer i Europa/N-Amerika

5 Økonomisk vekst i Asia og miljø
Den sterke økonomiske veksten i Kina og India (8-10%) gir økt ressursforbruk Hvordan kan denne veksten foregå mest mulig miljøvennlig? Ikke import av gammel teknologi fra vesten, men utvikling av ny mer miljøvennlig teknologi Sanering av gammel forurensende teknologi Offentlig og privat regulering Fornybar energi

6 Teknologi Informasjons- og kommunikasjons teknologien (IKT)vil ha en avgjørende innflytelse på økonomien i mange år til, IKT vil fortsatt generere innovasjon innen annen økonomisk aktivitet Utviklingen innen IKT muliggjør betydelige endringer i organisering av produksjonen, også omlokalisering

7 Politikk En mer rettferdig fordeling av godene innen og mellom land krever omfattende politisk mobilisering Behov for endringsvilje hos den politiske ledelsen i viktige land i Nord, særlig USA Den politiske kursen Bush følger synes som det største enkeltstående problemet både i forhold til miljø, internasjonalt samarbeid og fordeling

8 Samfunnsgeografiens framtid?
Problemorientert fag Mulighet for å studere miljøproblemer i sammenheng med samfunnsmessig endring Muligheter til å studere endringsprosesser på ulike geografiske nivåer Kombinere forståelse av politikk, økonomi, teknologi i en geografisk kontekst Faget blir hva vi gjør det til!


Laste ned ppt "Framtidige geografier – økonomisk globalisering - miljø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google