Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneplan for Drammen 2007-2018 –”Bærekraft skal være et grunnleggende prinsipp når bysamfunnet utvikles. Fortsatt vekst i Drammen møter utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneplan for Drammen 2007-2018 –”Bærekraft skal være et grunnleggende prinsipp når bysamfunnet utvikles. Fortsatt vekst i Drammen møter utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 –”Bærekraft skal være et grunnleggende prinsipp når bysamfunnet utvikles. Fortsatt vekst i Drammen møter utfordringer som høyt ressursforbruk, klimaendringer og nedbygging av verdifulle arealer.” Økonomiplan 08 -11 –…” oppdatere miljø og klimaplan…” –…”Norges miljøhovedstad”. Bystyrevedtak 26. mars 08 –Deltagelse i ”Framtidens byer” Bystyrevedtak 16. desember 08 –Drammen som Framtidens by, Klima og bærekraftstrategier 2009-2014 og Handlingsprogram for 2009 ”Framtidens byer” Miljø- og klimapolitikk i Drammen

2 Avtale mellom staten/4 departement og de 13 største byene i Norge og næringslivet om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Hovedmål Redusere de samlede klimagassutslippene fra: –Veitransport –Stasjonær energibruk –Forbruk og avfall Utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer To perspektiver By- og regionperspektiv ”Feie for egen dør” – tiltak i egen organisasjon Framtidens byer – byer med reduserte klimagassutslipp og bedre bymiljø

3 Drammen som Framtidens By - organisering Rådmannen v/ byutviklingsdirektør Prosesskoordinator Prosjektleder AREAL OG TRANSPORT -Buskerudbyen Til og fra jobb Tjenestereiser Transport ifm produksjon av tjenester Lokalisering STASJONÆR ENERGI - FutureBuilt - Temaplan Stasjonær energi Energisparing og bruk av fornybar energi FORBRUK OG AVFALL -Eierskap RfD og Lindum Avfalls håndtering Innkjøp Kjøkken D-ikt KLIMA- TILPASNING - ROS - Overvann- strategi ”Feie for egen dør”

4 FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN

5 PARTNERNE FutureBuilt er et programsamarbeid som skal gå i perioden 2010 - 2020 FutureBuilt er en del av

6 “Look to strømsø” Norconsult og Alliance Arkitekter

7 Strømsø – ny ”sky-line”?

8 Fem Ferdige Forbildeprosjekter 14. juli 2014 Side 8

9 14. juli 2014 Side 9 FLERE KONKURRANSER, FLERE BOLIGER, FLERE REHABILITERINGSPROSJEKTER

10 KOMPETANSEUTVIKLING OG INNOVASJON Side 10 Byggeplassvisning Fjell barnehage mars 2010Workshop om smartnett for termisk energi, 2011


Laste ned ppt "Kommuneplan for Drammen 2007-2018 –”Bærekraft skal være et grunnleggende prinsipp når bysamfunnet utvikles. Fortsatt vekst i Drammen møter utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google