Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resiproke rom, diffraksjon og slikt MENA3100,OBK, 10.04.13 Christopher Hammond: The basics of crystallography and diffraction Oxford University Press,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resiproke rom, diffraksjon og slikt MENA3100,OBK, 10.04.13 Christopher Hammond: The basics of crystallography and diffraction Oxford University Press,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Resiproke rom, diffraksjon og slikt MENA3100,OBK, 10.04.13 Christopher Hammond: The basics of crystallography and diffraction Oxford University Press, 2. utg., 2001

2 Vi vet at: Krystaller har en regelmessig indre oppbygning Gitter, translasjon, basis, enhetscelle …

3 De fjorten Bravaisgitrene

4 Vi kan alltid velge en primitiv celle ( )

5 Gitterplan

6 Monoklin ( Gitterpunkter )

7 Miller-indeks h = 1 k = 1 ∞ l = 1 ∞ h = 1 1/2 k = 1 ∞ l = 1 ∞ (100) (200)

8

9 d* = konst./d

10 Reelle romResiproke rom

11 resiprok a1 (fra fr av lat. reciprocare 'strømme tilbake') gjensidig, innbyrdes r-e pronomen pronomen som 'hinannen / r-e verb verb som 'møtes', 'slåss' resiprok a1 (frå fr av, lat reciprocare 'snu tilbake') 1 gjensidig, innbyrdes; i språkvitskap: som målber eit gjensidig tilhøve mellom to eller fleire dei resiproke pronomena "einannan" og ”kvarandre" tevlar med st-endinga i resiproke verb, til dømes i ”møtast” og ”slåst” 2 i matematikk: omvend, omsnudd, invers den resiproke brøken til 3/4 er 4/3 Resiprok BokmålsordbokaNynorskordboka 8/4-13

12

13 Kubisk

14

15 Reelle romResiproke rom

16 bcc fcc

17

18 a * = d * 100 │a * │ = 1/d 100 osv. d * hkl = ha * + kb * + lc * r uvw = ua + vb + wc d * 102 = d * 101 + d * 001 osv. c *. a = 0c *. b = 0c *. c = 1osv. a * = (b x c)/Vosv. osv.

19 Paul Peter Ewald 1888−1985 1948

20

21

22

23

24

25

26 Refleksjonssfære

27

28 Forbredning

29

30 Refleksjonssfærer 1/ Lys ca. 400 nm Røntgen ca. 0,15 nm Elektroner ca. 0,0025 nm

31 Refleksjonssfærer 1/ Lys ca. 400 nm Røntgen ca. 0,15 nm Elektroner ca. 0,0025 nm

32 Refleksjonssfærer 1/ Lys ca. 400 nm Røntgen ca. 0,15 nm Elektroner ca. 0,0025 nm

33


Laste ned ppt "Resiproke rom, diffraksjon og slikt MENA3100,OBK, 10.04.13 Christopher Hammond: The basics of crystallography and diffraction Oxford University Press,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google