Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Utviklingen av toppinntektene I Norge, 1875 – i dag Rolf Aaberge Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå Velferdskonferansen 2012, Oslo kongressenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Utviklingen av toppinntektene I Norge, 1875 – i dag Rolf Aaberge Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå Velferdskonferansen 2012, Oslo kongressenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Utviklingen av toppinntektene I Norge, 1875 – i dag Rolf Aaberge Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå Velferdskonferansen 2012, Oslo kongressenter 21 – 22 mai

2 2 Analyse av fordelingen av inntekt Inntektsulikhet Lave inntekter – fattigdom Toppinntektene

3 3 Atkinson (2007) trakk fram tre grunner for hvorfor det er viktig å studere utviklingen i inntektsandelen til de rikeste gruppene i samfunnet: Deres kontroll over ressurser Deres kontroll over personer Deres globale innflytelse Atkinson, A. B. and T. Piketty (2007): Top Incomes over the 20th Century, Oxford University Press, Oxford. Atkinson, A. B. and T. Piketty (2010): Top Incomes A Global Perspective, Oxford University Press, Oxford.

4 4 Formål Bruke inntekter rapportert i forbindelse med betaling av kommune- og statsskatt til å lage en historisk serie for inntektsandelene til de rikeste i Norge Tydeliggjøre hvilke spørsmål som må besvares for å få til dette (Aaberge and Atkinson (210): “Top Incomes in Norway”, In T. Atkinson and T. Piketty (Eds.) Top Incomes A Global Perspective, Oxford University Press, Oxford)

5 5 Table 9A.1 Sources of Norwegian Income Tax Data (* before a source denotes more detailed) Year SourceFurther source 1875* Oth. Prp., number 11 for 1881, pages 20-25. Kiær (1892-3), page 110. 1888Kiær (1892-3), pages 99- 101 and 105 1896Sth. Prp., number 89 for 1898, pages 24-31. 1902Sth. Prp., number 10 for 1903-1904, pages 150-155 and 160-169. 1906Rygg (1910), pages 50 and 69. 1910 (frequencies only)Statistisk Sentralbyrå, 1915a, page 29*. 1913-4Statistisk Sentralbyrå, 1915a, page 30*. 1929 (frequencies only)Statistisk Årbok, 1936, page 11. 1938 (classified by taxable income) Statistiske Meddelelser, 1941, No 11 and 12, page 333.

6 Populasjon og totalinntekt Populasjon = alle voksne personer 16 år eller eldre Totalinntekt = 72 prosent av husholdnings- inntekten fra nasjonalregnskapet og inkluderer lønnsinntekt, selvstendig inntekt, renter og aksjeutbytte og overføringer 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Gjennomsnittsinntektene til toppinntektsgruppene 11

12 Oppsummering og mulige forklaringer på utviklingen Industrialiseringen samt en stor og effektiv skipsfartsektor er viktige årsaker til at inntektsandelen til den rikeste 1 prosenten var på rundt 20 prosent fra 1875 og fram til begynnelsen av 1900-tallet, da inntektsandelen for den rikeste 1 prosenten falt til 15 prosent Fram til 2. verdenskrig reflekterte utviklingen de økonomiske konjunkturene, men med en underliggende tendens til reduksjon i inntektsandelene til de rikeste; de økonomiske nedgangstidene i 1908-09 kan forklare fallet til 11 prosent for inntektsandelen til den rikeste 1 prosenten i 1910. På 30-tallet disponerte de 1 prosent rikeste ca 13 prosent av totalinntekten Som for de fleste europeiske land hadde 2. verdenskrig en betydelig effekt på fordelingen av inntektene også i Norge. Inntektsandelen til den rikeste 1 prosenten falt fra 13 prosent i 1938 til 9 prosent i 1948. 12

13 13 Oppsummering…… I etterkrigstiden falt inntektsandelen til den rikeste 1 prosenten fra 9 prosent i 1948 til 4 prosent på slutten av 80-tallet. Dette var en periode karakterisert av sentral økonomisk planlegging, sterk progressiv beskatning og videreutvikling av velferdsstaten. I denne perioden falt inntektsandelene til toppinntekts-gruppene gradvis; inntektsandelen til den rikeste 1 prosenten falt fra 9 prosent i 1948 til 4 prosent på slutten av 80-tallet Vendepunktet kom på slutten av 80-tallet med påfølgende relativ rask økning i inntektsandelene til de rikeste. Inntektsandelen til den 1 prosent rikeste prosenten økte fra 4 prosent til 10 prosent i løpet av en ti års periode, og har stabilisert seg på dette nivået etter 2000 årsskiftet. Liberaliseringen av kredittmarkedet på midten av 80-tallet, skattereformen i 1992 og ringvirkningene av oljevirksomheten kan ha bidratt til denne utviklingen.


Laste ned ppt "1 Utviklingen av toppinntektene I Norge, 1875 – i dag Rolf Aaberge Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå Velferdskonferansen 2012, Oslo kongressenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google