Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAST FASE CH 2. FAST FASE •STRUKTUR •METALLER •IONISKE FORBINDELSER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAST FASE CH 2. FAST FASE •STRUKTUR •METALLER •IONISKE FORBINDELSER."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAST FASE CH 2

2 FAST FASE •STRUKTUR •METALLER •IONISKE FORBINDELSER

3 FAST FASE KOMMENTAR •Alle forbindelser vil være i den faste fasen bare temperaturen er lav nok •Når vi sier at en forbindelse/et stoff er i fast fase så mener vi ved STP •Kovalent binding, metall binding og ionisk binding er heller ikke eksakte begreper

4 GEOMETRISK STRUKTUR •I den faste fasen er atomer og ioner organisert i et velordnet mønster •Den geometriske strukturen har en regelmessig og uendelig utstrekning •Enkle celler gjentar seg i alle tre retninger i rommet

5 BEGREPER •Gitter –Referansekoordinatsystem •Enhetscelle –En del av krystallen som gjentar seg i rommet •Pakking –Tettheten i krystallen •Hull i pakkingen –Tomrom i pakkingen

6 ENHETSCELLER I EN DIMENSJON

7 Gitter med atomer

8

9 To muligheter for tredje lag: Hexagonal: ABAB Kubisk : ABCABC c a

10 Hexagonal celle med to atomer i cella Flatesentrert kubisk, vanskelig å tegne/se

11 Hull i tettpakkede strukturer Oktaedrisk hull O r max (“hullatom)= 0,414 r(metall)

12 Hull i tettpakkede strukturer Tetraedrisk hull r max (“hullatom)= 0,225 r(metall) T

13 Metallpakking Generelt •De to vi har nevnt er bare to av mange forskjellige. •Tetthet er bare et kriterie –Binding –temperatur •Polymorfe systemer –Jerns 

14 LEGERINGER “Metall-løsninger” •Meget viktig i metallurgien/materialteknologien •Supstituerte fast fase løsninger –Andre metall-atomer inntar gitterposisjonene –Forskjellen i radier ikke mer enn 15% og samme gittertype •Interstitielle fastfase løsninger –Vanligvis ikke metaller inntar de interstitielle hullene i metallgitteret; små atomer, f eks carbon i jern

15 Ioniske forbindelser •Elektronoverføring •Elektrostatisk binding •Alle overganger fra kovalent til ionisk •Iner er ikke bare atomære

16 Ioniske forbindelser Strukturer •NaCl •Cesium-klorid •Zink-blend •Fluoritt •Wurtzite •På grunn av det mangslungende i mulighetene for ioner er det rimelig at det finnes mange forskjellige strukturer

17 Ioniske forbindelser Ioneradier •Ioneradier er ikke noe eksakt begrep •Ioneradier er meget nyttig for å forstå pakking og struktur i ioniske forbindelser •Rasjonalisering –R Li + < R Na + < R K + < R Rb + < R Cs + –R Ca 2+ > R Mg 2+ > R Zn 2+ –Koordinasjon øker med økende radius –Radius minker med økende ox-nummer

18 Forholdet mellom kation og anion radiene Koordinasjon- Radiusforhold Diagram stall r 8 > 0.7 6 0.4 - 0.7 4 0.2 - 0.4 3 0.1 - 0.2

19 Dannelsesenergien for et ionisk gitter Born-Haber syklus •MX(s) -> M + + X +  H •  H består av (KCl) –Atomiseringsenergi K(s) + 1/2 Cl 2 (g) -> K(g) + 1/2 Cl 2 (g) 89 kJ –Ionisering av K K(g) -> K + (g) +e 425 kJ –Bryting av Cl 2 bindingen 1/2Cl 2 -> Cl(g)122 kJ –Ioniseringen av Cl Cl-> Cl - -355 kJ –Gitterenergien K + (g) + Cl - = KCl(s) -719 kJ –Totalt +438 kJ

20 Gitterenergi V(AB) = (Z A e) * (Z B e)/ 4   r AB Endimensjonalt gitter: -2z 2 /d + -2z 2 /2d + -2z 2 /3d …. = -2z 2 /d (1-172+1/3..

21 Gitterenergi V(AB) = (Z A e) * (Z B e)/ 4   r AB Endimensjonalt gitter: -2z 2 /d + -2z 2 /2d + -2z 2 /3d …. = -2z 2 /d (1-172+1/3.. Gitterenergi = N A (e 2 / 4   r AB )*(z 2 /d) * A Husk vi har bare sett på et atoms vekselvirkning med resten. Ved å multiplisere med Avogadros konstant får vi hele gitterenergien A er madlungkonstanten for den spesifikke krystallen

22 Termisk stabilitet Forholdet mellom ionene vil innvirke på stabiliteten Termodynamikk:  G=  H - T  S  S er tilnærmet konstant T =  H/  S Ergo T øker med  H

23 Molekylære forbindelser •Lave smeltepunkt •Intermolekylære bindinger •Van der Waals bindinger •Dispersjonskrefter •Hydrogenbindinger

24 Nettverksmolekyler •Kovalente lokale bindinger •Alle atomene knyttet sammen i et nettvek •Høye smeltepunkter •Diamant


Laste ned ppt "FAST FASE CH 2. FAST FASE •STRUKTUR •METALLER •IONISKE FORBINDELSER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google