Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi- og aktivitetsplan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi- og aktivitetsplan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi- og aktivitetsplan
Hvordan vi vil jobbe med strategi som hjelpemiddel for å utvikle og bistå klubbene. Tor Petter Gulbrandsen, AG region 1. Dennne presentasjonen er laget for å introdusere distriktets strategiarbeid, og for å inspirere klubbene til egne, gode prosesser som kan bringe dem videre.

2 Utgangspunkt for strategiarbeidet i distriktet
RI’s strategiske plan er vårt utgangspunkt

3 HVORDAN DEFINERER ROTARY FREMTIDIG SUKSESS?
Sterkere og mer effektive klubber Styrket synlighet og innflytelse Større slagkraft Denne transparenten snakker egentlig om Rotary globalt, men prinsippene i den kan like gjerne anvendes på et distrikt, en region eller en enkelt klubb We are working diligently to build a framework for defining Rotary’s future success in these four key categories: What can we accomplish when we have stronger, more engaged and effective clubs? What does greater impact mean in tangible terms? How about greater visibility and influence — or image? And, finally, how do we increase our financial sustainability and operational effectiveness along the way? The board and trustees are debating these questions to build a more tangible foundation to define and measure our success. We ask you to think in these terms too. Forbedret finansiell bærekraft og operativ effektivitet

4 ROTARY DISTRIKT 2310 STRATEGISK PLAN
VITALE SPØRSMÅL ER VÅRE KLUBBER PULSERENDE OG LEVENDE? Klarer klubbene å engasjere medlemmene, gjennomføre meningsfulle prosjekter og utforske nye områder og ideer? Har de Rotarys verdier og satsingsområder «under huden»? Fremstår klubbene som tidsmessige og moderne med appell til mennesker i dagens samfunn? Klarer de trekke til seg nye medlemmer? Står klubbene for en åpen kommunikasjon, eller er de ekskluderende og «seg selv nok»? Bruker klubbene nok tid og ressurser på å fornye og utvikle seg selv og sine nåværende og fremtidige ledere? Klarer distriktet å oppfylle sin rolle som klubbenes servicesenter? Er distriktets tilbud tilpasset klubbenes behov? Vi må kjenne våre svake sider for å kunne bli bedre! I spørsmålene på denne siden ligger faktisk vår visjon innebygget. Jo flere ja, jo nærmere er vi at visjonen er oppfylt! Det er klubbene som utgjør kjernen og grunnfundamentet i Rotary, og det er klubbene som skal gjennomføre aktiviteter og prosjekter. Derfor er det også klubbene som skal utvikle og gjennomføre strategiske valg og prioriteringer. Distriktet skal ikke duplisere dette, men heller konsentrere seg om å støtte og oppmuntre klubbene i arbeidet. Denne strategien må omsettes gjennom en handling-/aktivitetsplan. Her skal det settes kvantitative mål, f.eks for medlemsutvikling.

5 ROTARY DISTRIKT 2310 STRATEGISK PLAN
MEDLEMSUTVIKLING – ingen andre kan tilby det samme En åpen og inkluderende organisasjon uten religiøs eller politisk tilknytning, som henvender til alle aldre, alle etnisiteter og begge kjønn. Ukentlige møtetilbud med spennende og aktuelle temaer og foredrag Global møterett Kombinasjon av yrkes- og humanitær organisasjon. Arbeider for høye etiske standarder i yrke og samfunn. Står for direkte humanitære prosjekter i inn- og utland. Viktig arbeid for fred og internasjonal forståelse. Personlig utvikling, nettverk, vennskap og gode samtaler. Vi har et unikt tilbud – som ingen andre kan matche. Vi må være inkluderende og rause. Vi må avkrefte myter om hva Rotary ikke er.

6 ROTARY DISTRIKT 2310 STRATEGISK PLAN
Fokusere på og øke humanitær tjeneste Stimulere til flere og bedre samarbeidsprosjekter Utbre kunnskap om Rotary Foundation, inspirere klubbene til å øke sine bidrag Bistå klubber som vil posisjonere seg for å motta bidrag til sin prosjektfinansiering Bruk spennende og viktige humanitære prosjekter til å tiltrekke oss personer som brenner for noe og vil gjøre en forskjell, og derved gjøre oss synlige Vise at Rotary har en viktig global rolle Styrke også små, men synlige prosjekter i lokalsamfunnet Humanitært arbeid har alltid vært en av våre grunnpillarer. Vi ønsker å synliggjøre at Rotary Foundation er VÅRT internasjonale verktøy for å kunne gjennomføre store og viktige prosjekter som Polio Pluss. Vi vil gjerne ha større bidrag til RI. Samtidig er det nå enklere enn før å få finansiering fra RI til egne prosjekter i den enkelte klubb. Dette vil distriktet jobbe med gjennom generell kunnskapsformidling og direkte rådgivning. Vi ser også at mange medlemmer, spesielt unge og engasjerte personer, har kommet til oss nettopp fordi de kan jobbe med viktige prosjekter og gjøre en forskjell. Rotary har mange eksempler på gode, lokale prosjekter. Selv om de kan ha en lav profil, bidrar de til å tenne lys for de personene som får glede av det. Og det kan gi god styrking av klubbens og Rotarys omdømme.

7 ROTARY DISTRIKT 2310 STRATEGISK PLAN
FORSTERKE PROFIL, PR OG OMDØMME Arranger synlige og spennende lokale Rotary-dager Hjelp klubbene til å synliggjøre sine nettverk Profilere gode prosjekter i distriktet Vis at Rotary er en spennende og tidsmessig organisasjon Arbeide for mer og bedre mediedekning Skape gode og profesjonelle kommunikasjonskanaler Skap blest om Polio Pluss Implementere ny grafisk profil i alle klubber og kanaler

8 ROTARY DISTRIKT 2310 STRATEGISK PLAN
STYRKE OG STØTTE KLUBBENE HVA SKAL DISTRIKTET BIDRA MED? Være en sterk og klar formidler av Rotarys formål, sentrale verdier og satsingsområder Styrke erfaringsutveksling og deling av best practice mellom klubbene Vedlikeholde en dynamisk kommunikasjon overfor og mellom medlemmer og klubber, særlig gjennom bruk av websider og sosiale media Revitalisere Rotary som yrkesorganisasjon – støtte (men ikke selv organisere) egnede yrkesfora Jobbe for mangfold i alder, etnisitet og kulturell bakgrunn Distriktet skal bidra som en inspirator og formidler av hva Rotary står for i dagens samfunn. Vi skal bidra til debatt i klubbene, og vekke medlemmenes interesse for å tenke gjennom hvordan klubben må utvikle seg for å holde seg levedyktig i dag og i morgen. Hva kjennetegner en god klubb? Vi vet at noen klubber er attraktive og har stor tilgang av nye medlemmer – hva kan vi lære av disse klubbene? Vi vil inspirere til større omfang av besøk i hverandres klubber. I region 1 og 2 er det laget en felles programoversikt som skal gjøre det lett å finne aktuelle møter. Kanskje flere regioner eller distrikter kan vurdere slike tiltak? Rotarys rolle som yrkesorganisasjon var et av de store fundamentene da vi ble stiftet – og kanskje er det den dimensjonen som igjen kan skape ny interesse og vekst? Det er lenge siden Rotary var en klubb bare for menn, og i dag er det en selvfølge at begge kjønn er like velkomne som medlemmer. Vi kan styrke klubbene ved å satse enda mer på mangfold i flere dimensjoner. F.eks. har vi i Norge og Oslo-området store grupper med arbeidsinnvandrere som trenger gode nettverk og kan bidra med viktige og spennende verdier og tankesett som kan styrke og vitalisere klubbene. Representer for distriktet kan f.eks. tilby å komme i klubbene med vår nye presentasjon om mangfold og medlemsutvikling – det er et korps av personer som er trent for å gjøre dette.

9 ROTARY DISTRIKT 2310 STRATEGISK PLAN
VÅRE VERDIER I AKSJON Gjennom fellesskap bygger vi livslange forbindelser som fremmer større global forståelse. Med integritet fremhever vi våre forpliktelser og opprettholder etiske standarder. Vårt mangfold setter oss i stand til å knytte sammen ulike perspektiver og tilnærme oss problemer fra flere vinkler. Vi bruker vår yrkesmessige ekspertise, tjeneste og lederskap til å møte noen av verdens største utfordringer.

10 ROTARYS FREMTID “Hvis Rotary skal realisere sitt sanne mål, må vi alltid være evolusjonære, og noen ganger revolusjonære.” Paul Harris, Rotarys grunnlegger


Laste ned ppt "Strategi- og aktivitetsplan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google