Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presidentsamling/PrePETS 2310 15.11.2008. Momenter Første formelle samling for innkommende presidenter rotaryåret 2009-2010 Formål med samlingen – –(For.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presidentsamling/PrePETS 2310 15.11.2008. Momenter Første formelle samling for innkommende presidenter rotaryåret 2009-2010 Formål med samlingen – –(For."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presidentsamling/PrePETS 2310 15.11.2008

2 Momenter Første formelle samling for innkommende presidenter rotaryåret 2009-2010 Formål med samlingen – –(For innkommende presidenter) Orientering om programmet – –Hva skal innkommende gjøre som sittende presidenter bør kjenne til? Tiden er inne til å gjøre noen forandringer – –(Fritt etter Barack Obama) Frem til vi møtes igjen: PETS 14. mars 2009

3 Formål med samlingen Sette innkommende president bedre i stand til å utføre oppgaven med å bringe klubben inn i vår felles fremtid – –Samarbeidet med sittende president – erfaringsutvekslinger – –Fokus på Rotary – ikke administrasjon – –Hvordan kan vi sammen gjøre hverandre bedre? (Klubben og distriktet) – –  Klubbpresident fra mottaker til deltaker

4 Orientering om programmet Opplæring er ikke lenger hva det var.. – –Nett og pc har gitt oss nye muligheter – –Det er verdifull tid vi tilbringer sammen ”kvalitetstid”/tidsklemma/hva vil vi med Rotary? – –I dag: Introduksjon til selvopplæring via nett Hvordan gjøre hverandre bedre? – –Dialog rundt det kommende rotaryåret Innhold og form på samlingene – –Aktiviteten i klubben Klubb-besøk [(”MBWA”)] Assisterende guvernørers rolle

5 ”Tiden er inne til å gjøre noen forandringer” Klubbpresident fra mottaker til deltaker – –E-mail er ikke en dialogform – –Blogger er kjent stoff for ”ungdommen” Nå også for oss Hvordan ”føle hverandre på pulsen?” – –Deltakere påvirker utviklingen Men det krever jo at man deltar.. – –Endringene har kommet for å bli (tilpass deg) Men vil ikke noen falle av lasset da?

6 Noen tanker om Rotary Positive trekk: – –Rotary er en yrkesorganisasjon – –Rotary er en internasjonal organisasjon – –Rotarianere utøver sitt yrke i henhold til en høy etisk standard – –Rotary er en viktig humanitær organisasjon – –Rotary er åpen og uten diskriminering Deltakelse i Rotary forplikter

7 Noen tanker om Rotary (II) Noen utfordringer – –Medlemmenes gjennomsnittsalder er høy Rekruttering må fokusere på yngre kandidater ”60 til 50” Ungdomsarbeidet har blitt mer prat enn realiteter – –Vi er under/over-representert på flere måter Vi må fokusere på mangfold – –Vi våknet sent i kommunikasjonssamfunnet Omdømme må settes i fokus

8 Noen tanker om Rotary (III) Vi er ikke for få rotarianere i Norge/Norden – –Dvs. rekruttering må ses ift. mangfold Mangfold er alder, kjønn, etnisk bakgrunn etc… ”Alder er en sinnstilstand.. Eller noe slikt… – –Vi må trekke på våre erfarne medlemmer – –Vi må være våkne for nye muligheter Det beste i Rotary ligger fortsatt foran oss – –(RI president Nominee Ray Klinginsmith)

9

10 Planer for 2009-2010 D-2310 PrePETS 15.11.2008 DGE Per Olav Stenseth

11 Terminliste 2009-2010 PrePETS15.11.2008 PrePETS15.11.2008 PETS14.3.2009 PETS14.3.2009 Distrikts-samlingen18.4.2009 Distrikts-samlingen18.4.2009 Presidentskifte~utgang juni 2009 Presidentskifte~utgang juni 2009 Distriktskonferanse18.-20.9.2009? Distriktskonferanse18.-20.9.2009? Presidentsamling14.11.2009 +-? Presidentsamling14.11.2009 +-?

12 Fokus-områder Mangfold (2310-tema 09-10) Mangfold (2310-tema 09-10) Omdømmebildet (Public Image) Omdømmebildet (Public Image) RI-presidentens tema RI-presidentens tema NORFO-mål konkretisert gjennom Strategiske mål for D 2310 NORFO-mål konkretisert gjennom Strategiske mål for D 2310

13 PrePETS IT-introduksjon – –minimalt – som første/siste gang (?) – –President-blogg - smakebit Motivasjon for kommende år – –Rotary i fokus – –AG-involvering = klubb-involvering Åpne kommunikasjonskanalene

14 PETS Presidentens oppgaver – –hva innebærer det å være President? Hva ønsker Presidenten å oppnå i klubben i sitt år? Hva ønsker distriktet at klubbene skal fokusere på og oppnå? AG og region-fokus Åpen dialog gjennom President-blogg

15 Etablerte 2310-planer GETS-2 - POS - mål D 2310.doc SMART planlegging? Forankret på klubb-plan? Grad av gjennomføring 07-08, 08-09? Videreføring 09-10, 10-11…?

16 Distriktsorganisasjon DR2009 DR2009 DR2009

17 Prioriterte oppgaver Aktivitet på klubbplan Aktivitet på klubbplan –(President-drevet) –AG-drevet –DG-besøk (samtlige klubber) Fokus-områdene Fokus-områdene –Mangfold/omdømme/2310-mål/RI-tema

18 Velkommen til PETS Haugestad – Lier – 14. mars 2009 Haugestad – Lier – 14. mars 2009 Orientering om ”Standard-PETS” Orientering om ”Standard-PETS” Dialog om innhold på vår PETS Dialog om innhold på vår PETS

19 19 PETS – formål fra RI: Formålet med seminaret for tiltredende klubbpresidenter (PETS) er å: forberede tiltredende klubbpresidenter på presidentåretforberede tiltredende klubbpresidenter på presidentåret gi tiltredende presidenter og distriktsledere mulighet til å samarbeidegi tiltredende presidenter og distriktsledere mulighet til å samarbeide

20 PETS 2007 og 2008 PETS 2007 - invitasjon PETS 2007 - invitasjon PETS 2007 PETS 2007 PETS 2008 – program PETS 2008 – program PETS 2008 PETS 2008 PETS 2009 – mulig skisse A PETS 2009 – mulig skisse A PETS 2009 PETS 2009 PETS 2009 - mulig skisse B PETS 2009 - mulig skisse B

21


Laste ned ppt "Presidentsamling/PrePETS 2310 15.11.2008. Momenter Første formelle samling for innkommende presidenter rotaryåret 2009-2010 Formål med samlingen – –(For."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google