Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar uke 36: Globalisering og regional utvikling Gruppe 1: Redegjør for de motsatte syn på globalisering som fremkommer hos ”hyperglobalister” og skeptikere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar uke 36: Globalisering og regional utvikling Gruppe 1: Redegjør for de motsatte syn på globalisering som fremkommer hos ”hyperglobalister” og skeptikere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar uke 36: Globalisering og regional utvikling Gruppe 1: Redegjør for de motsatte syn på globalisering som fremkommer hos ”hyperglobalister” og skeptikere Gruppe 2: Redegjør for hvorfor globalisering og regionalisering kan sees som parallelle utviklingsprossesser

2 Seminar uke 38: Globalisering og byer Gruppe 1: Gjør rede for Sassens (1998) syn på globaliseringens betydning for storbyene Gruppe 2: Redegjør for innholdet i Storpers (1997) kritikk av dagens byteori?

3 Seminar uke 39: Byplanlegging Gruppe 1: Gjør rede for forskjeller og likheter mellom Howards og Corbusiers idéer Gruppe 2: Sammenlign forstadsutviklingen i USA med den i Europa

4 Seminar uke 41: Læring og innovasjon Gruppe 1: Redegjør for vektleggingen av begrepene ”læring” og ”kunnskap” i nyere teorier om økonomisk utvikling Gruppe 2: Redegjør for hva overgangen fra et Fordistisk til et post-Fordistisk produksjonsregime innebærer for organiseringen av økonomisk virksomhet

5 Seminar uke 42: Regionalpolitikk Gruppe 1: Redegjør for hvordan økt vektlegging av innovativ virksomhet påvirke utformingen av regionalpolitikken? Gruppe 2: Redegjør for begrepene ”regionale” og ”nasjonale” innovasjonssystemer

6 Seminar uke 43: Byers indre differensiering Gruppe 1: Gjør rede for diskusjonen omkring sosial polarisering Gruppe 2: Beskriv de ulike forklaringene på gentrifisering

7 Seminar uke 44: IKT, mobilitet og infrastruktur Gruppe 1: Redegjør for hvordan utviklingen i IKT og infrastruktur bidrar til sosial eksklusjon og segregasjon Gruppe 2: Beskriv hvordan den nye ”glokale” infrastrukturen knyttes til bysamfunnenes økonomiske eliter, i følge Graham og Marvin (2001)

8 Seminar uke 45: Byers representasjon Gruppe 1: Redegjør for kritikken av en bypolitikk som legger vekt på entreprenørskap og konkurranse Gruppe 2: Diskuter hvordan norske byer kan forholde seg til globalisering og økt konkurranse mellom byer


Laste ned ppt "Seminar uke 36: Globalisering og regional utvikling Gruppe 1: Redegjør for de motsatte syn på globalisering som fremkommer hos ”hyperglobalister” og skeptikere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google