Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINF- H -04, 21 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 FINF4001 - Forelesning uke 39 Personvern som premiss for SU-prosessen Diskusjon om personvern som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINF- H -04, 21 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 FINF4001 - Forelesning uke 39 Personvern som premiss for SU-prosessen Diskusjon om personvern som."— Utskrift av presentasjonen:

1 FINF- H -04, 21 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 FINF4001 - Forelesning uke 39 Personvern som premiss for SU-prosessen Diskusjon om personvern som premiss for utvikling og drift av informasjonssystemer, eksemplifisert ved § 18 : Rett til innsyn § 27 : Retting av mangelfulle personopplysninger Aktuelle spørsmål Hvordan sikre at kravene fra Pol blir ivaretatt på en adekvat måte Hvilke tilnærminger til SU-arbeidet er mest relevant Hvilke faser i SU-prosessen kommer dette inn?

2 FINF- H -04, 21 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 2 Hva er kravene fra Pol til et IS og hvordan sikre at disse blir ivaretatt i ? Noen momenter Hva er de viktige og relevante krav og hvorfor Hvordan skal disse forstås Hvem har ansvar for at disse ivaretas Behandlingsansvar og databehandler Hva er datasystemet og hva er det ’omliggende’ IS Hva skal automatiseres og hva er tenkt som manuelle rutiner Hvordan er funksjonene (f eks. innsyn) tenkt realisert Hvor i systemet skal dette realiseres Hvem har ansvar for å få det gjort

3 FINF- H -04, 21 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 3 Personvern krav og ’tradisjonell’ systemutvikling (varianter av fossefall-”modellen”) Hvordan omsette innsynsrett til konkrete (tekniske og organisatoriske) kravspesifikasjoner Hvordan materialisere dette gjennom design og implementasjon Hvilke krav stiller dette drift og vedlikehold

4 FINF- H -04, 21 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 4 Fordeler og ulemper ved fossefalls-’modellen’ (noen momenter + Sikrer at personvernkravene blir synliggjort og konkretisert tidlig i prosessen + Vil kreve at tekniske implikasjoner av personvernkravene blir drøftet tidlig i SU- arbeidet + Bør sikre at alle involverte aktører blir konfrontert med disse kravene - Ikke gitt at de bruksmessige krav ivaretas godt nok – ikke sikkert at det er forstått godt nok - Tendens til å fokusere på tekniske problemer og mindre på organisatoriske løsninger

5 FINF- H -04, 21 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 5 Personvern og evolusjonær SU-tilnærming + Mulig å prøve ut alternative løsninger underveis + Mulig å teste ut funksjonalitet med ulike brukergrupper + Lettere å se sammenheng mellom tekniske og organisatoriske sider - Viktige sider ved ”Pol-kravene” kan bli oversett før viktige designvalg er gjort

6 FINF- H -04, 21 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 6 I hvilke komponenter vil en f eks. innsynsfunksjon ha betydning for design

7 FINF- H -04, 21 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 7 I hvilke komponenter vil en innsynsfunksjon ha betydning for design og realisering Grense -snitt Funk- sjoner Modell IT-system Andre systemer. Brukere Grense -snitt Lokal klient


Laste ned ppt "FINF- H -04, 21 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 FINF4001 - Forelesning uke 39 Personvern som premiss for SU-prosessen Diskusjon om personvern som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google