Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av UiOs mal for databehandleravtale, bruk av malen og oppfølging av arbeidet med behandlinger av personopplysninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av UiOs mal for databehandleravtale, bruk av malen og oppfølging av arbeidet med behandlinger av personopplysninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av UiOs mal for databehandleravtale, bruk av malen og oppfølging av arbeidet med behandlinger av personopplysninger

2

3 Personvern Personvern handler om retten til å få ha ens privatliv i fred Vernet av individers rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om seg selv.  Sjølvråderetten!

4 Personvern ved UiO Hva er «gjenstanden» i rettsområdet personvern? –”Personopplysninger” = opplysninger og vurdering som kan knyttes til en enkeltperson –”Behandling” av disse = enhver bruk Data om studenter, ansatte og andre Hva gjelder? –Personopplysningsloven med forskrift –Interne regler og rutiner: IT-reglementet og IT-sikkerhetshåndboken MERK! http://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/handbok/http://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/handbok/ Bilde lånt fra Utleira IL http://www.utleira.no/p/baneleie-utleira-idrettsanlegg.html

5 personvern forts. Krav til en behandling: –Behandlingsgrunnlag: Må ha en rett til å behandle opplysningene! Samtykke eller lovhjemmel –Formål: en behandling ett formål – kan ikke gjenbruke data uten nytt behandlingsgrunnlag –Informasjonssikkerhet (risikovurdering, tilganger, rutiner for sletting osv) –Den registrerte har rettigheter Informasjon om behandlingen Innsynsrett Retting Bilde lånt fra Utleira IL http://www.utleira.no/p/baneleie-utleira-idrettsanlegg.html

6 Databehandleravtale Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplys- ninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes Behandlingsansvarlig har ansvaret for at opplysninger behandles iht kravene i personopplysningsloven Databehandler er den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige Når behandlingsansvarlig anvender databehandler skal forholdet/oppdraget være regulert i en avtale – databehandleravtale. En databehandler kan ikke behandle personopplysninger på en annen måte enn det som er skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige. Illustrasjon: colourbox.com

7 Ansvar: Behandleransvarlig: –Inngå databehandleravtale –Gjennomføre risikovurdering av databehandlers informasjonssystem Konkret vurdering knyttet til de aktuelle data og den faktiske behandlingen –Ny data eller ny behandling = ny avtale OG risikovurdering Databehandler –Oppfylle avtalen –Bistå behandlingsansvarlig

8 Databehandleravtale UiO malen: Malen ligger her: http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/personvern/ Fyll inn markerte felter! –Pkt. 1 kontaktpersoner –Pkt. 2 angi formålet med avtalen –Pkt. 4 gjennomføre risikovurdering – vedlegg –Pkt. 5 formål med behandlingen –Pkt. 6 Spesifiser data som behandles –Pkt. 8 angi underleverandør om dette anvendes –Pkt. 12. Hvem signerer? Engelsk versjon kommer denne uken.

9 Roller og ansvar på UiO Behandlingsansvarlig: Universitetsdirektøren Har ansvar for at personopplysningsloven mm. følges i den daglige driften av UiO Daglig behandlingsansvarlig  Systemeiere har ansvar for at systemet driftes iht loven: Gjort nødvendige vurderinger, inngått nødvendige avtaler (med risikovurderinger) og utformet nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner  Brukere av systemer:  Ledere: sørge for sikker og god opplæring, samt sikre at alle behandlinger i systemet gjøres iht til etablerte rutiner og regler.  Den enkelte saksbehandler: Sørge for at hun har satt seg godt inn i gjeldende rutiner og at disse følges. Rapportere avvik. UniversitetsdirektørenIT-Direktør Lars Oftedal Utøver av det daglige behandleransvaret: Märtha Felton, Juridisk ansvarlig ved USIT Ansvar delegert Personvernombudet – Datatilsynets mann på UiO: Morten Opsal


Laste ned ppt "Presentasjon av UiOs mal for databehandleravtale, bruk av malen og oppfølging av arbeidet med behandlinger av personopplysninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google