Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune rådmannen Omstillingsprogram 2009 1 ”Bestilling” omstillingsprogram 2009 Av budsjettheftet (s 6) framgår at det er nødvendig å gjennomføre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune rådmannen Omstillingsprogram 2009 1 ”Bestilling” omstillingsprogram 2009 Av budsjettheftet (s 6) framgår at det er nødvendig å gjennomføre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune rådmannen Omstillingsprogram 2009 1 ”Bestilling” omstillingsprogram 2009 Av budsjettheftet (s 6) framgår at det er nødvendig å gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt i 2009. Ved kommunestyrebehandlingen av budsjettet ble det gitt føringer for dette arbeidet (punkt 7 og 8 i budsjettvedtaket): 7. Med bakgrunn i en bebudet gjennomgang av organisasjonsmessige endringer legges følgende føringer inn i budsjettet: Rådmannens stab inkl. fellesområder reduseres med ett årsverk. Kultur/Festiviteten reduseres med ett årsverk. … 8. Med henvisning til foranstående iverksettes det, i samarbeidet med de tillitsvalgte, en effektiviseringsgjennomgang av den kommunale administrasjon. Det kan engasjeres eksterne ressurser til å bistå i dette arbeidet. Det framlegges en rapport for formannskapet før første budsjettjustering.

2 Levanger kommune rådmannen Omstillingsprogram 2009 2 Drivere til omstillingsbehovet Lønns- og kostnadsutvikling i forhold til inntektsutvikling i kommunen Demografiutvikling – ”eldrebølge” Stor aktivitetsvekst i barnevernet Barnehagereformen – krav om likebehandling Endring i regnskapsprinsispp for mva- kompensasjon Økte drifts- og kapitalkostnader som følge av investeringer, særlig i skolebygg

3 Levanger kommune rådmannen Omstillingsprogram 2009 3 LKs økonomiske historie

4 Levanger kommune rådmannen Omstillingsprogram 2009 4 Forventa demografiutvikling

5 Levanger kommune rådmannen Omstillingsprogram 2009 5 omstillingsbehov

6 Levanger kommune rådmannen Omstillingsprogram 2009 6 Tiltak i vedtatt økonomiplan Det vil altså være behov for tiltak på mer enn 40 mill utover dette.

7 Levanger kommune rådmannen Omstillingsprogram 2009 7 Rammefordeling 2009

8 Levanger kommune rådmannen Omstillingsprogram 2009 8 Fordeling av fellesinntektene

9 Levanger kommune rådmannen Omstillingsprogram 2009 9 Omstillingsarbeidet i 2009 - delprosjekter Effektiviserings-gjennomgang administrasjon Finansiering og organisering barnehager Organisering av oppvekstsektoren Ressursbruk i barneverntjenesten Skolebruksplanen Struktur pleie og omsorg Prosjektleder: Jon Marius Iversen Prosjektmedarbeidere: Prosjektleder: Arnstein Kjeldsen Prosjektmedarbeidere: Prosjektleder: Lillian Breivik Prosjektmedarbeidere: Prosjektleder: Ekstern konsulent Prosjektmedarbeidere: Prosjektleder: Øystein Lunnan Prosjektmedarbeidere: Prosjektleder: Elin Aune Prosjektmedarbeidere:

10 Levanger kommune rådmannen Omstillingsprogram 2009 10 Milepæler


Laste ned ppt "Levanger kommune rådmannen Omstillingsprogram 2009 1 ”Bestilling” omstillingsprogram 2009 Av budsjettheftet (s 6) framgår at det er nødvendig å gjennomføre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google