Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

USA og integrasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "USA og integrasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 USA og integrasjon

2 Hovedelementer USA dominerende stormakt etter 1945
Økonomisk støtte: Marshallplan Militær garanti: NATO EDC: press og krav om gjennomføring Eisenhowers føderalisme Atlantisk rammeverk: Europa uavhengig men alliert. Kennedy’s Grand Design

3 Amerikanske motiver Den amerikanske modell
Integrert Europa mer rasjonelt og effektivt Lette USAs byrde Oppdemming mot Sovjetunionen ”Dobbel” oppdemming mot Tyskland

4 Marshallplanen USA som modell Felles marked – høy grad av integrasjon
Planners and traders i US state department Omformet av Europeerne Betydning for integrasjon? OEEC og EPU: nye typer samarbeid. Klare grenser for hvor langt integrasjon er mulig

5 Schuman plan, EDC og ”re-launch”
Tysklandsspørsmålet. ECSC som løsning EDC og NATO: atlantisk rammeverk Eisenhower/ Dulles: klar støtte til overnasjonalitet ”agonizing reappraisal” Re-launch Forsiktigere holdning: oppmuntring og støtte Prioritet til de 6 Økende grad: formulering av atlantisk rammeverk: OEECOECD. GATT (frihandel) Europa som tredje kraft? Ikke ”mellom blokkene” Tredje største, men knyttet til USA Større likevekt alliansen: styrke på lengre sikt.

6 Britisk medlemskap og de Gaulles utfordring
de Gaulles utenrikspolitikk Gradvis avstand til NATO Kennedy: Grand design. Politisk samarbeid over Atlanterhavet: ”Partnership between equals” Ønske om UK medlemskap, men US må holde lav profil Forholdet Vest-Tyskland-Frankrike V-T større problem enn Fr. på lengre sikt Bekymring over Élysée-avtalen MLF: Tyskland tilgang til A-våpen

7 Betydningen av påvirkning
Tradisjonalister: US har stor betydning Revisjonister: US betyr lite for integrasjon Tre hovedområder (Lundestad) Vest-tysk gjenreisning Vest-tysk rehabilitering US som ”overdommer” i Vest-Europa Gradvis svekkelse av innflytelse utover 60-tallet


Laste ned ppt "USA og integrasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google