Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

USA og integrasjon. Hovedelementer USA dominerende stormakt etter 1945 Økonomisk støtte: Marshallplan Militær garanti: NATO EDC: press og krav om gjennomføring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "USA og integrasjon. Hovedelementer USA dominerende stormakt etter 1945 Økonomisk støtte: Marshallplan Militær garanti: NATO EDC: press og krav om gjennomføring."— Utskrift av presentasjonen:

1 USA og integrasjon

2 Hovedelementer USA dominerende stormakt etter 1945 Økonomisk støtte: Marshallplan Militær garanti: NATO EDC: press og krav om gjennomføring Eisenhowers føderalisme Atlantisk rammeverk: Europa uavhengig men alliert. Kennedy’s Grand Design

3 Amerikanske motiver Den amerikanske modell Integrert Europa mer rasjonelt og effektivt Lette USAs byrde Oppdemming mot Sovjetunionen ”Dobbel” oppdemming mot Tyskland

4 Marshallplanen USA som modell Felles marked – høy grad av integrasjon Planners and traders i US state department Omformet av Europeerne Betydning for integrasjon? –OEEC og EPU: nye typer samarbeid. –Klare grenser for hvor langt integrasjon er mulig

5 Schuman plan, EDC og ”re-launch” Tysklandsspørsmålet. ECSC som løsning EDC og NATO: atlantisk rammeverk –Eisenhower/ Dulles: klar støtte til overnasjonalitet –”agonizing reappraisal” Re-launch –Forsiktigere holdning: oppmuntring og støtte –Prioritet til de 6 –Økende grad: formulering av atlantisk rammeverk: OEEC  OECD. GATT (frihandel) Europa som tredje kraft? –Ikke ”mellom blokkene” –Tredje største, men knyttet til USA –Større likevekt alliansen: styrke på lengre sikt.

6 Britisk medlemskap og de Gaulles utfordring de Gaulles utenrikspolitikk –Gradvis avstand til NATO Kennedy: Grand design. Politisk samarbeid over Atlanterhavet: ”Partnership between equals” Ønske om UK medlemskap, men US må holde lav profil Forholdet Vest-Tyskland-Frankrike –V-T større problem enn Fr. på lengre sikt –Bekymring over Élysée-avtalen –MLF: Tyskland tilgang til A-våpen

7 Betydningen av påvirkning Tradisjonalister: US har stor betydning Revisjonister: US betyr lite for integrasjon Tre hovedområder (Lundestad) –Vest-tysk gjenreisning –Vest-tysk rehabilitering –US som ”overdommer” i Vest-Europa Gradvis svekkelse av innflytelse utover 60- tallet


Laste ned ppt "USA og integrasjon. Hovedelementer USA dominerende stormakt etter 1945 Økonomisk støtte: Marshallplan Militær garanti: NATO EDC: press og krav om gjennomføring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google