Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forhandlinger Privatpraktiserende fysioterapeuter Anne Tøndevold, rådgiver KS Forhandling og tariff ASSS kommunehelsenettverk, Sandnes 30 april 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forhandlinger Privatpraktiserende fysioterapeuter Anne Tøndevold, rådgiver KS Forhandling og tariff ASSS kommunehelsenettverk, Sandnes 30 april 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forhandlinger Privatpraktiserende fysioterapeuter Anne Tøndevold, rådgiver KS Forhandling og tariff ASSS kommunehelsenettverk, Sandnes 30 april 2010

2 To prosesser våren 2010 1.Partssammensatt arbeidsgruppe som gjennomgår takstsystemet (oppstart 29. april) 2.Takstforhandlinger (ASA 4303) Forhandlinger av rammeavtalen (ASA 4313) starter til høsten, avtalen utgår 31. desember.

3 Mandat for arbeidsgruppen som gjennomgår takstsystemet (utdrag) gi en kort redegjørelse for hovedtrekkene i dagens takstsystem samt beskrive fordeler og ulemper med dagens system utarbeide forslag til endringer av dagens takstsystem med sikte på et enklere, bedre og mer fremtidsrettet system både for brukerne, fysioterapeutene, kommunene og staten når det gjelder utøvelse, styring og finansiering av tjenesten utrede minst to ulike takstsystemer og komme med anbefaling om hvilket system som bør foretrekkes beskrive de økonomiske og administrative konsekvensene for de ulike aktørene Frist: rapport skal foreligge innen utgangen av 2010

4 Takstforhandlinger (ASA 4303) Forhandlingene starter i midten av mai Ingen store endringer i takstsystemet i år (avventer arbeidsgruppens arbeid) Viktig problemstilling: hvordan skal omleggingen av finansieringsordningen videreføres for avtaleåret 2010/2011? (25 prosent av omleggingen skjedde i avtaleåret 2009/2010)

5 Oppjustering av små driftshjemler Stort press på å oppjustere små driftshjemler. Dette er ingen rettighet. Kommunens behovsvurdering skal fortsatt ligge til grunn for dimensjoneringen av fysioterapitjenesten. Dagens lov- og avtaleverk krever at ledig hjemmel utlyses og at den faglig best skikkede utpekes. KS mener: Behov for forskrift som gir innehavere av mindre driftstilskudd enn 40% fortrinnsrett til å utvide sin driftshjemmel til minst 40%

6 ”Helprivat” praksis NFFs retningslinjer: Fysioterapeuter kan drive ”helprivat” ved siden av et deltids driftstilskudd. Pasienten betaler fullt ut for tjenesten, ingen trygderefusjon. KS mener: Dette vil føre til et ”toprissystem” for pasientene. Dersom det skal åpnes for dette må det utarbeides en forskrift som fastsetter at det er ulovlig å praktisere for trygdens regning i de samme tidsperiodene som det tas forhøyede egenandeler.

7 Konkurransetilsynets kritikk av avtaleverket Hovedkritikken: Avtalene om driftstilskudd er ikke tidsbegrensede Nyetablerte fysioterapeuter bindes opp til å etablere virksomhet i samme lokale samt kjøpe utstyr og ”goodwill” av den fratredende fysioterapeut Helse- og omsorgsdepartementet vil svare Konkurransetilsynet om kort tid

8 KS ønsker innspill fra dere! Har dere noen tanker om hvilke hensyn som er viktige å ta ved utarbeiding av et nytt takstsystem? Hvordan har dere håndtert eventuelt behov for å oppjustere små hjemler? Har dere kjennskap til om noen fysioterapeuter med små driftstilskudd har kombinert det med ”helprivat praksis”? Er det andre problemstillinger dere er opptatt av? Innspill: anne.tondevold@ks.noanne.tondevold@ks.no Spørsmål om konkrete problemstillinger: medlemsservice@ks.nomedlemsservice@ks.no


Laste ned ppt "Forhandlinger Privatpraktiserende fysioterapeuter Anne Tøndevold, rådgiver KS Forhandling og tariff ASSS kommunehelsenettverk, Sandnes 30 april 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google