Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til 2. samling Presentasjon, 2.samling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til 2. samling Presentasjon, 2.samling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til 2. samling Presentasjon, 2.samling.
Våpen - ansvar og krav. Powerpoint, bilde Våpenets oppbygging og funksjon Powerpoint, bilde DVD, Skyteteknikk, 8 min. Demonstrasjon og vising av forskjellige våpen og ammunisjon. Pause. Regler for sikker jaktutførelse, m.m. DVD, Våpen - sterke krefter, ca. 6 min. Powerpoint, bilde DVD, Sikkerhet før jakta, 2,5 min. Powerpoint, bilde DVD, Sikkerhet under jakta, 7,5 min. DVD, Sikkerhet etter jakta, 1,5 min. Sikkerhetsavstander. Powerpoint, bilde Krav til jaktammunisjon, m.m. Powerpoint, bilde

2 Velkommen til 2. samling Våpen - ansvar og krav
Våpenets oppbygging og funksjon Regler for sikker jaktutførelse Sikkerhetsavstander Krav til jaktammunisjon, m.m. Powerpointpresentasjon: Jaavall, Sperlin og Lund

3 Våpen - ansvar og krav Våpenlovens virkeområde.
Aldersgrenser, dispensasjoner. Revolver / pistol. Anskaffelse av skytevåpen. Salonggevær. Kjøp av ammunisjon. Privat oppbevaring av våpen og ammunisjon. Transport av våpen og ammunisjon. Utlån av våpen. Våpenkort.

4 Våpenloven Våpenloven omfatter alle typer skytevåpen og ammunisjon som er tillatt på jakt i Norge. Regulerer kjøp og oppbevaring av skytevåpen. Selve bruken på jakt reguleres av viltloven med forskrifter.

5 Våpenloven Skriftlig tillatelse fra politiet for å kjøpe våpen og våpendeler. Søknad på fastsatt skjema. Søker kan erverve og inneha inntil 6 komplette våpen, og bare dersom våpnene er tillatt benyttet til jakt i Norge.

6 Våpenlovens virkeområde
Våpenloven gjelder for den vanlige, sivile besittelse av alle typer skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. - gjelder ikke for skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon som tilhører forsvaret eller politiet.

7 Ervervelse av våpen, nedre aldersgrense:
Generell minstealder er 18 år. Dispensasjon kan gis ned til 16 år hvis vedkommende er medlem av forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon ,og har anbefaling fra denne eller har bestått jegerprøven. Skal i så fall oppbevares av verge. Ved f.eks jakt kan våpen overlates til enda yngre for kortere varighet og under oppsyn. Aldersgrense for ervervelse av revolver og pistol er 21 år. I tillegg til personlige kvalifikasjoner, er det krav til søkerens behov for å ha skytevåpen.

8 Våpen - ansvar og krav Salongrifle kaliber .22 LR kan erverves og brukes til: Småviltjakt på viltarter opp til hares størrelse, men ikke på hare. Avliving av fellefanget vilt. Skuddet skal da rettes mot dyrets hjerne. Utrydding av skadedyr.

9 Kjøp av haglammunisjon gjennom forhandler
Framvisning av gyldig våpenkort. Eller framvisning av gyldig jegeravgiftskort. Eller framvisning av gyldig utlånserklæring. Det skal alltid vises legitimasjon. Forhandleren fører kjøperens navn i egen ammunisjonsprotokoll.

10 Kjøp av rifleammunisjon gjennom forhandler
Framvisning av gyldig våpenkort. Det kan bare kjøpes ammunisjon til våpenet som er oppført i våpenkortet. Eller framvisning av gyldig utlånserklæring. Det kan bare kjøpes ammunisjon til våpenet som er oppført i utlånserklæringen. Det skal alltid vises legitimasjon. Den som ikke har gyldig våpenkort eller skriftlig utlånserklæring, må ha politiets tillatelse til å kjøpe rifleammunisjon. Forhandleren fører kjøperens navn i egen ammunisjonsprotokoll.

11 Lån av våpen Inntil 4 uker.
Du må fylle de kravene som stilles ved kjøp av våpen. Utlånserklæringen må være skriftlig og inneholde hvilket bruk og tidsrom. Ikke tillatt å overlate våpen eller amm. til personer under 18 år uten samtykke fra politiet, unntatt ved kortvarig utlån under forsvarlig tilsyn og med foresattes tillatelse til personer fra fylte 14 år ved småviltjakt og fra 16 år ved storviltjakt.

12 UTLÅNSERKLÆRING Undertegnede utlåner, låner ut Star Baikal, rifle / hagle nr: XXXXXXXXXkaliberXXXX. til undertegnede låntaker. Våpenet skal brukes til XXXXXXXXXXXXXXXXXXX i tidsrommet fom:XXXX tom: XXXX. Våpenet er oppført på utlåners våpenkort nr. XXXXXXXXX , utstedt av XXXXXXXXXX Sted og datoXXXXXXXXXXXX Utlåner:XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Underskrift Låntager: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Underskrift

13 Oppbevaring / transport
Den som innehar våpen, våpendeler eller ammunisjon plikter å oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap. Uregistrerte hagler som er lovlig kjøpt før 1/10- 90, regnes som registreringspliktige våpen. Med to døgns varsel kan politiet foreta kontroll av privat oppbevaring.

14 Oppbevaring / transport
Med vital del menes sluttstykke, pipe, forskjefte eller kolbe, avhengig av våpentype. Forbudt å oppbevare registreringspliktige våpen eller ammunisjon i ubebodd hytte eller hus. Hva er en vital del på enkeltløpet hagle?

15 Oppbevaring / transport
Under jakt eller konkurranser kan våpen oppbevares midlertidig uten FG-godkjent sikkerhetsskap, men da under forsvarlig tilsyn. Våpenet kan midlertidig forlates uten tilsyn hvis en vital del medtas og oppbevares under tilsyn. Under transport skal skytevåpen være tomt for ammunisjon og nedpakket i futteral, koffert, veske eller lignende og skal være under tilsyn.

16 Oppbevaring / transport
Ved transport som reisegods, må en vital del fjernes eller sikres mot bruk på annen måte. Våpenets hoveddel og ammunisjon kan etterlates i bil dersom det skjules forsvarlig, men en vital del må medbringes.

17 Andre våpen- og ammunisjonsbestemmelser
Ikke tillatt på jakt å bruke haglgevær for mer enn to skudd eller helautomatisk rifle. Militærvåpenene AG3, US karabin og Garand SLK m.fl. er ikke tillatt for noen form for jakt. Bruk av selvskudd er forbudt.

18 Andre våpen- og ammunisjonsbestemmelser
Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, muflon moskusfe, bjørn og ulv er det kun tillatt å bruke rifle og ammunisjonen skal være med ekspanderende prosjektil. Haglgevær er tillatt for øvrige jaktbare viltarter, unntatt på rådyrbukk i den tidlige bukkejakta. Blyhagl er forbudt fra 1.januar 2005.

19 Oppbevaring av ammunisjon:
Maks patroner håndvåpenammunisjon eller maks hvis 5000 av dem er i kaliber .22. Ammunisjonen skal oppbevares nedlåst i særskilt skap, skuff eller tilsvarende låsbar innretning, adskilt fra våpen. Sammen med våpen i FG-godkjent sikkerhetsskap kan det oppbevares maks 2000 patroner. Det er ikke tillatt å oppbevare ammunisjon i ubebodd hytte, hus eller lignende.

20 Våpenkort

21 Våpenets oppbygning og funksjon
Hagle Enkelløpet Enkeltskudd Magasinhagler Dobbeløpet Over og under Side ved side

22 Haglegeværets oppbygning.

23 Hagle Er primært konstruert for fluktskyting på korte hold.
Haglskuddets begrensning i rekkevidde tas igjen i effekt og treffsikkerhet på de helt korte avstander i jaktsammenheng. Haglskuddets begrensede rekkevidde skyldes at haglene stadig spres utover og at de enkelte hagl alene har for liten energi og dermed for liten effekt.

24

25 Et pund bly støpes til x antall like kuler. Eksempler:
Kaliber: Et pund bly støpes til x antall like kuler. Eksempler: 20 kuler: kaliber 20 16 kuler: kaliber 16 12 kuler: kaliber 12

26 Rifle Boltrifler (Mausermekanisme) Bøyle repeter Halvautomatiske
Enkelt og dobbeltløpete NB! Krag-Jørgensen er ikke tillatt å bruke til storviltjakt; mekanismen er av noe spinkel konstruksjon som ikke tåler ammunisjon ladet til full kapasitet. Kaliberet for dette våpenet er 6,5X55 KJ. 6,5X55 Mauser er for så vidt den samme patronen, men med kraftigere ladning og må ikke brukes i våpen med Krag-Jørgensen mekanisme.

27

28 Kombinasjonsvåpen, rifle / hagle
Drilling Firling

29

30

31 Sikkerhetsregler i omgang med våpen:
Et våpen skal alltid behandles som om det er ladd og usikret. Rør aldri annen jegers våpen uten tillatelse. Ta aldri i et våpen uten straks å kontrollere at det ikke finnes patroner i kammer eller magasin. Rett aldri et våpen mot et mål uten at du først har forvisset deg om at bakgrunnen er sikker, og at det ikke befinner seg folk foran eller bak målet. Sørg for å ha absolutt sikker bakgrunn. Skyt aldri mot svakt skrånende eller horisontale flater.

32 Sikkerhetsregler i omgang med våpen:
Tenk alltid før du skyter. Du behøver aldri angre på et skudd som ikke er avfyrt. Bær alltid våpenet slik at du har full kontroll med hvor det peker. Sett aldri fra deg et ladd gevær. Gå aldri inn i hus eller bil med et ladd gevær.

33 Sikkerhetsregler i omgang med våpen:
Ha våpenet sikret til du skal skyte. Husk alltid å sikre et våpen på nytt igjen dersom skudd holdes tilbake. Oppbevar våpen og ammunisjon på tørre steder under mest mulig jevne temperaturforhold, vel forvart og avlåst for uvedkommende. Lær ditt våpen å kjenne fullt ut.

34 Regler for sikker jakt:
Avfyr kun skudd når du med 100% sikkerhet vet hva du skyter på. Kontroller at det du tror er et vilt virkelig har farge, form og størrelse som den viltarten du jakter på og at det beveger seg. Det er ikke nok å tro eller å mene – du skal vite hva du sikter mot. Avfyr kun skudd mot vilt med sikker bakgrunn. Behandle alltid våpenet som om det var ladd.

35 Regler for sikker jakt:
Ved ladning eller tømming av våpenet skal dette rettes mot en sikker bakgrunn. Tøm alltid våpenet ved pauser under jakten. Dette bør gjøres slik at alle ser at våpenet er uladd. Våpenet skal aldri være ladd under transport, sluttstykket i bakre stilling / brukket hagle.

36 Regler for sikker jakt:
Bær aldri våpenet horisontalt når du ikke jakter alene. Bær aldri våpenet ladd når flere jegere går sammen ved forflytninger. Våpenet skal alltid være uladd når hindringer forseres eller ved forflytninger i ulendt terreng, under glatte forhold og når tett kjerr forseres.

37 Regler for sikker jakt:
Bruk aldri våpenet som kølle eller stokk. Plasser aldri posteringsskyttere slik at de kan skyte mot hverandre. De skal alltid plasseres på samme side av åpent terreng. Posteringsskyttere må aldri forlate anvist post eller skyte etter vilt utenfor anvist skuddsektor.

38 Regler for sikker jakt:
Avfyr aldri skudd uten å ha kontrollert at våpenets løp er fritt for smuss, slik som snø, jord, kvist, etc. Rør aldri en annen jegers våpen. Bruk eller rør aldri våpenet dersom du er påvirket av berusende midler.

39 Regler for sikker jakt:
Husk alltid å kontrollere at du benytter ammunisjon som er tilpasset våpenet. Ved riflejakt må det kun benyttes samme ammunisjon som våpenet er innskutt med. Vær aldri avslappet i forhold til sikkerheten.

40 Særskilte sikkerhetsregler på skytebanen:
Våpenet skal bæres åpent og tomt for ammunisjon, dvs brukket eller med tilbaketrukket sluttstykke. Hold orden på ammunisjonen. Berør ikke annen skytters utstyr uten dennes samtykke. Hold barn borte fra standplass og sikkerhetssone. Lading skal kun skje på anvist standplass og kommando.

41 Særskilte sikkerhetsregler på skytebanen:
Ladd våpen skal alltid peke i skyteretningen. Når sikkerhetsmerket vises, skal ammunisjon straks tas ut av våpenet. Forlat aldri standplass før våpenet er visitert. Bruk alltid øreklokker på skytebanen.

42

43 Haglnummerering / -diameter. US nummer: 2 3 4 5 6 7 8 Norsk nummer 1
Diameter i mm.: 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 Sikkerhetsavst. i m: 375 350 325 300 275 250 225 200

44

45

46

47 Krav til jaktammunisjon
Ved jakt på elg, hjort, villrein, dåhjort, villsvin, muflon, moskusfe, ulv og bjørn er det påbudt med ekspanderende prosjektil. Minste tillatte kulevekt er 9 gram. Minstekrav til anslagsenergi for rifleammunisjon til jakt på disse artene er : g: 2700 joule på 100 meter. 10 < g: joule på 100 meter.

48 Krav til jaktammunisjon
Ved jakt på rådyr, gaupe, jerv og bever er det påbudt med ekspanderende prosjektil. Minstekrav til anslagsenergi for rifleammunisjon til jakt på disse artene er : 980 joule på 100 meter. Ved jakt på småviltarter fra og med hares størrelse, så må jegeren selv vurdere for å oppfylle kravet om sikker og human jaktutøvelse.

49 Bruk av haglgevær Haglgevær kan brukes til jakt på alt småvilt, samt rådyr, jerv og gaupe. Brennekekule / slugs er tillatt på rådyr og villsvin i Norge. Det er kun tillatt å bruke hagler med inntil 2 skudd. Dette gjelder også halvautomatiske hagler og pumpehagler. Magasinet skal ha en fysisk sperre som umuliggjør bruk av flere enn to skudd.

50 Bruk av haglgevær, ammunisjon.
Det finnes en rekke hagltyper på markedet. Haglenes tyngde og utgangshastighet er avgjørende for effekten. Vismuth og Tungsten Matrix kan brukes i alle haglgeværer. Stål og Hevi-shot bør man ikke bruke i gamle tynnveggede gevær, samt gevær med mer enn ½ trangborring. Be om hjelp og tips hos forhandleren.

51 Magasin halvautomatiske rifler:
Til jakt på elg, hjort og rådyr er det tillatt med maks. 3 skudd i magasin og ett i kammer, til sammen 4 skudd. Til jakt på øvrige viltarter er det tillatt med maks. 2 skudd i magasin og ett i kammer, til sammen 3 skudd.


Laste ned ppt "Velkommen til 2. samling Presentasjon, 2.samling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google