Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRI1001 h04 - Introduksjon 16 aug. 2004 Arild Jansen 1 Introduksjon til DRI – med vekt på IKT 1. forelesning 16. august Om kursopplegget og pensum Hva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRI1001 h04 - Introduksjon 16 aug. 2004 Arild Jansen 1 Introduksjon til DRI – med vekt på IKT 1. forelesning 16. august Om kursopplegget og pensum Hva."— Utskrift av presentasjonen:

1 DRI1001 h04 - Introduksjon 16 aug. 2004 Arild Jansen 1 Introduksjon til DRI – med vekt på IKT 1. forelesning 16. august Om kursopplegget og pensum Hva skal dere lære Litt om Informasjon og Kommunikasjon Teknologiene Informatikk-perspektivene i DRI Hva vi forventer at dere kan De sosiale elementene i kurset og studiet

2 DRI1001 h04 - Introduksjon 16 aug. 2004 Arild Jansen 2 Forelesningsplanen og pensum Forelesningene : http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI1001/h04/DRI% 201001%20detaljplan%20H%202004-aj.htm http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI1001/h04/DRI% 201001%20detaljplan%20H%202004-aj.htm http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI1001/h04/tid- og-sted.xmlhttp://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI1001/h04/tid- og-sted.xml Pensum: http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI1001/h04/pensu mliste.xml http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI1001/h04/pensu mliste.xml Grunnbøkene Kompendiet Tilleggslitteratur Forelesninger, pensumseminar og kollokvier Obligatoriske oppgaver

3 DRI1001 h04 - Introduksjon 16 aug. 2004 Arild Jansen 3 IKT-læringsmål for DRI1001: Gode ferdigheter i bruk av Windows og Office- pakka eller tilsvarende ( Words, Excel, Powerpoint..) Kunne bruke Internet og WWW Kjenne databasesystemer (f eks. Access) Elementære kunnskaper i datamaskinens oppbygning og virkemåte Kunne lag en enkel nettside, inkludert noen HTML-koder Kjenne litt til bruk av IKT i forvaltningen, og noen typiske IKT-systemer i staten.

4 DRI1001 h04 - Introduksjon 16 aug. 2004 Arild Jansen 4 Læringsmål for hele DRI-studiet Grunnleggende kunnskap om basisteknologier Kunne litt om programmering (helst litt Java) God kjennskap til Internett og WWW God kjennskap til databaser og fritekstsystem God oversikt over forvaltningen bruk av IKT og ulike typer informasjonssystem Kjenne til fasene i systemutviklingsarbeidet Kunnskap om sikkerhet og sårbarhet ved IKT Forstå samspill mellom datasystemer, individ, organisasjoner og samfunn Være kvalifiserte og kritiske brukere

5 DRI1001 h04 - Introduksjon 16 aug. 2004 Arild Jansen 5 Kort om Informasjons- og Kommunikasjons- Teknologiene IKT: samling av metoder, teknikker og verktøy for innsamling, lagring, gjennfinning, behandling, kommunikasjon og formidling/presentasjon av alle former for data Dette omfatter blant annet –Ulike typer dataregistreringsutstyr : scanner, kamera, strekkkodeleser, mikrofon,,, –Brukerutstyr for lagring og behandling av data : PC, PDA, mobiltelefon,..Fastdisk, CD, diskette, ’USB’/ –Mellomstore og store sentrale datamaskiner: servere,... –Data- og telemommunikasjon : Internet, fasttelefon, mobiltelefon –Utstyr for formidling og presentasjon –Innebakt (’embedded’) utstyr (f eks. GPS, i bil,....

6 DRI1001 h04 - Introduksjon 16 aug. 2004 Arild Jansen 6 Ulike perspektiver og anvendelser av IKT IKT som verktøy, dvs. bidrar til å løse oppgaver/ En videre videreutvikling er IKT som automatiserings-, versus informatiseringsteknologi IKT som infrastruktur en understøttende basis for mange typer anvendelser, datanett/Internett, felles databaser, informasjonskilde og biblioteker (WWW) IKT som integrasjonsteknologi, (f eks. automatiserte innkjøps- lagerstyrings- og produksjons-systemer, og i den offentlige ved fullført elektronisk saksbehandling. IKT som nettverks-, kommunikasjons- og samhandlingsteknologi, f eks. datastøttet samarbeid, IKT som kontroll- og overvåkningsteknologi versus demokratisk (frigjørende) teknologi, som Internett.  IKT er ikke ’deterministisk’, men muliggjørende!!

7 DRI1001 h04 - Introduksjon 16 aug. 2004 Arild Jansen 7 Informatikk i DRI1001 IKT som verktøy for å lære og skrive: ferdigheter IKT som eget fag (teorier, metoder og teknikker om hvordan datamaskiner og Internet er bygget opp mm) IKT som ’drivkraft’ for endringer i forvaltningen og samfunnet – men ikke på en forutbestemt (deterministisk) måte

8 DRI1001 h04 - Introduksjon 16 aug. 2004 Arild Jansen 8 Hvorfor både juridiske, samfunnsfaglige og informatiske perspektiver i FINF? Samfunnet rundt oss Teori, metoder og teknikker for å utvikle programsystem er Informasjons- systemet.. Det rettslige grunnlaget

9 DRI1001 h04 - Introduksjon 16 aug. 2004 Arild Jansen 9 Kunnskap, informasjon og data Datamaskiner og mennesker Asorbere og integrere Data Fortolkning Eksisterende kunnskap Ny kunnskap..

10 DRI1001 h04 - Introduksjon 16 aug. 2004 Arild Jansen 10 Datasystemer og informasjonssystemer- 2 Et IS kan defineres som [Ande89]: “Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og presentasjon av informasjon”, En bedre definisjon ’ Samlingen av menneskelige og maskinelle ressurser samt regler og prosedyrer organisert for å utføre bestemte funksjoner og løse en bestemt oppgave (Beekman 1995)  Finnes både manuelle og datamaskinbaserte informasjonssystemer

11 DRI1001 h04 - Introduksjon 16 aug. 2004 Arild Jansen 11 Informasjonssystem og datasystem Datasystem inngår i et Informasjons-system som inngår i en organisert samhandling Informasjonssystem Datasystem = formaliserbar del automatiserbar del Organisasjon Rammer for samhandling

12 DRI1001 h04 - Introduksjon 16 aug. 2004 Arild Jansen 12 Litt om forkurset Lære om Internett Lære Om UIO’s nett Lære om viktige applikasjoner Lære om datamaskinens oppbygning Litt om etiske retningslinjer for bruk av UiO’s IKT-ressurser

13 DRI1001 h04 - Introduksjon 16 aug. 2004 Arild Jansen 13 Det sosiale At dere tar hensyn til hverandre og at dere har ulik bakgrunn og erfaringer At dere hjelper hverandre og støtter hverandre


Laste ned ppt "DRI1001 h04 - Introduksjon 16 aug. 2004 Arild Jansen 1 Introduksjon til DRI – med vekt på IKT 1. forelesning 16. august Om kursopplegget og pensum Hva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google