Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 1 Datasystemer og informasjonssystemer DRI1001 1. pensumseminar •Om pensumseminaret og obligatoriske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 1 Datasystemer og informasjonssystemer DRI1001 1. pensumseminar •Om pensumseminaret og obligatoriske."— Utskrift av presentasjonen:

1 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 1 Datasystemer og informasjonssystemer DRI1001 1. pensumseminar •Om pensumseminaret og obligatoriske oppgaver •Litt om datamaskinens historie og faglig basis •Prinsipper for datamaskinens virkemåte •Kort om binære tall •Data, informasjon og kunnskap •Datasystemer og informasjonssystemer •Saksbehandlings- og beslutnings[støtte]- systemer

2 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 2 Pensumseminar og obligatoriske oppgaver •Pensumseminarer (6 i løpet av semesteret) –Ledes av en gruppelærer –Studentene presenterer et tema som er knyttet til pensum (2 og 2) –Hver student skal gjøre en presentasjon •Obligatoriske oppgaver: –3 obligatoriske oppgaver – må være godkjent –Gjøres av grupper på 4 studenter –Gruppa har sjøl ansvar for å organisere seg, bestemme arbeidsdeling, finne rom for felles kollokvier etc. –Oppgavene presenteres & diskuteres på seminarene.

3 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 3 Litt om datateknologiens (IKT) historie og faglige forankring •Datateknologien er forankret i naturvitenskapen –Matematikk og logikk –Fysikk (elektronisk og etter hvert optikk) •Pascal –mekaniske regnemaskin (1600) •Babbage og Lady Dyron (Ada Lovelace) •De første binære og programmerbare maskiner •Noen hovedtrekk i utviklingen –Stormaskiner –Minimaskiner –Mikromaskiner  Apple og PD’ene –Nettverk og distribusjon –Internett og WWW …..

4 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 4 Von Neumans prinsipp for datamaskiner 5 grunnleggende komponenter •Minnet (primærlageret - memory) –Data og programmer lagres under programutføringen •Aritmetisk-logisk enhet (ALU): (sentralenhet : Central processing enhet) –Her utføres programmet •Kontrollenheten –Kontrollerer og styrer de øvrige enhet •Inn-enheten (input) : –forer maskinen med data som skal •Ut-enheten (output) –Presenterer resultatet av behandlingen

5 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 5 Von Neumann maskinen Prinsippiell skisse ALU (Aritmetisk - Logisk enhet Minnet/Hukommelse (Memory) Kontroll- enhet Ytre enheter *Inn-enheter * Ut-enheter

6 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 6 Datamaskinens oppbygging i dag – sterkt forenklet ALU (Aritmetisk Logisk enhet Minnet/Hukommelse (RAM, ROM,..... Kontroll- enhet Hurtiglager Buss Ytre enheter Innenheter Utenheter Lager (plate) CD-rom

7 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 7 Hva karakteriserer en datamaskin •Formalisering – •Digitalisering •Komprimering – miniatyrisering •Hastighet •Lagringskapasitet •Nøyaktighet – presisjon •Forutsigbarhet - repeterbarhet •Stabilitet og robusthet

8 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 8 Hva er digitalisering – binær logikk •Formalisering – redusere usikkerhet og skjønn •Bare 0 og 1 (hvorfor ikke 0,1,2?) –Alle data er representert ved 0 eller 1 Tall skrives slik : •0 2 (TO) = 0 10(TI) ; 1 2 = 1 10 •101 (1* 10 2 2 +0*10 2 1 +1*1 2 ) = 5 10, •1000000 = ?? •Bokstaver skrives også slik: A : 1 000 001 2 (ASCII)

9 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 9 Datamaskiner og dataprogrammer •Data : Fakta, opplysninger på symbolsk form –Alt er lagret binært i datamaskinens minne –Data kan være tall, både tall og tekst, eller ren tekst –Data kan være ustrukturerte eller i en eller annet struktur (f eks. databaseprogrammer –Data lagres i datamaskinen i form av (data) filer, •Program : –Sekvens av instruksjoner som løser et enkelt problem –Programmer må (som regel) ha inn-data for å produsere et resultat.

10 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 10 Ulike typer program(systemer) •Operativsystem og systemprogrammer –Samling programsystemer som styrer datamaskin –Eks: MSDOS, MS Windows, UNIX/LINUX, •IT-verktøy – Nytteprogrammer, eks. –E_post, nettleser (Internet Explorer, Opera, Mozilla,..) –Kontorstøtte som tekstbehandling, regneark, presentasjon –Databaseprogrammer (ACCES) –Lage hjemmesider ( •Applikasjonsprogram –Samling programmer som løser en brukerorientert oppgave –Eks: Regnskapsprogram, Studentweb, skatteberegning,..

11 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 11 Noen temaer for seminarer •Mer om datamaskinens historie –http://heim.ifi.uio.no/~knuthe/db-historie/datahistorie.html –Babbage: http://www.ex.ac.uk/BABBAGE /http://www.ex.ac.uk/BABBAGE / •Prinsipper for oppbygging •Damene i datahistorien –http://jenter.hiof.no/navnet.html –http://www.sdsc.edu/ScienceWomen/lovelace.htmlhttp://www.sdsc.edu/ScienceWomen/lovelace.html •Den norsk datahistorien

12 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 12 Kunnskap, informasjon og data –Datamaskiner og mennesker Asorbere og integrere Data Fortolkning Eksisterende kunnskap Ny kunnskap..

13 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 13 Datasystemer og informasjonssystemer- 2 Et IS kan defineres som [Ande89]: “Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og presentasjon av informasjon”, En bedre definisjon ’ Samlingen av menneskelige og maskinelle ressurser samt regler og prosedyrer organisert for å utføre bestemte funksjoner og løse en bestemt oppgave (Beekman 1995)  Finnes både manuelle og databaserte systemer!

14 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 14 Informasjonssystem og datasystem Datasystem inngår i et Informasjons-system som inngår i en organisert samhandling Informasjonssystem Datasystem = formaliserbar del automatiserbar del Organisasjon Rammer for samhandling

15 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 15 Saksbehandlersystemer og beslutningsstøtte og elektroniske brukertjenester •Saksbehandlerssystem –Et applikasjonsprogram som bistår saksbehandlere i å håndtere saksdokumenter i henhold til regelverk •Beslutnings(støtte)system –En applikasjon som bistår en bruker i å ta en beslutning •Beslutningssystem –En applikasjon som tar en beslutning etter gitte kriterier, f eks. forenklet ligning, bostøtte •Elektronisk brukertjeneste: –Web-basert system som yter tjeneste for brukere

16 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 16 Arbeidet og automatisering eller informatisering •Håndverkstradisjonen: –Planlegging, konstruksjon (design) og realisering en sammenhengende (integrert ) prosess –Vekt på uformelle kunnskaper og ferdigheter •Industrialisering –Mekanisering: Erstatte menneskelige arbiedsrutiner med maskiner –Skille planlegging, ledelse og kontroll fra utføringen –Taylorisme: vitenskapelige prinsipper for ’samlebåndsprinsipper

17 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 17 Automatisering eller informatisering? •Automatisering : Drømmen om den ultimale maskin –Erstatte menneskelige arbeid (utføring og kontroll) med maskiner –Datamaskiner er vel skreddersydd for dette –Ønsker vi dette ? •Informatisering : Utnytte datamaskinen positive egenskaper, men la menneskene behold styring og kontroll


Laste ned ppt "DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen 1 Datasystemer og informasjonssystemer DRI1001 1. pensumseminar •Om pensumseminaret og obligatoriske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google