Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Datasystemer og informasjonssystemer DRI pensumseminar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Datasystemer og informasjonssystemer DRI pensumseminar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Datasystemer og informasjonssystemer DRI1001 1. pensumseminar
Om pensumseminaret og obligatoriske oppgaver Litt om datamaskinens historie og faglig basis Prinsipper for datamaskinens virkemåte Kort om binære tall Data, informasjon og kunnskap Datasystemer og informasjonssystemer Saksbehandlings- og beslutnings[støtte]-systemer DRI1001 h04 - Pensumseminar aug Arild Jansen

2 Pensumseminar og obligatoriske oppgaver
Pensumseminarer (6 i løpet av semesteret) Ledes av en gruppelærer Studentene presenterer et tema som er knyttet til pensum (2 og 2) Hver student skal gjøre en presentasjon Obligatoriske oppgaver: 3 obligatoriske oppgaver – må være godkjent Gjøres av grupper på 4 studenter Gruppa har sjøl ansvar for å organisere seg, bestemme arbeidsdeling, finne rom for felles kollokvier etc. Oppgavene presenteres & diskuteres på seminarene. DRI1001 h04 - Pensumseminar aug Arild Jansen

3 Litt om datateknologiens (IKT) historie og faglige forankring
Datateknologien er forankret i naturvitenskapen Matematikk og logikk Fysikk (elektronisk og etter hvert optikk) Pascal –mekaniske regnemaskin (1600) Babbage og Lady Dyron (Ada Lovelace) De første binære og programmerbare maskiner Noen hovedtrekk i utviklingen Stormaskiner Minimaskiner Mikromaskiner  Apple og PD’ene Nettverk og distribusjon Internett og WWW ….. DRI1001 h04 - Pensumseminar aug Arild Jansen

4 Von Neumans prinsipp for datamaskiner
5 grunnleggende komponenter Minnet (primærlageret - memory) Data og programmer lagres under programutføringen Aritmetisk-logisk enhet (ALU): (sentralenhet : Central processing enhet) Her utføres programmet Kontrollenheten Kontrollerer og styrer de øvrige enhet Inn-enheten (input) : forer maskinen med data som skal Ut-enheten (output) Presenterer resultatet av behandlingen DRI1001 h04 - Pensumseminar aug Arild Jansen

5 Von Neumann maskinen Prinsippiell skisse
Ytre enheter *Inn-enheter * Ut-enheter Kontroll- enhet ALU (Aritmetisk- Logisk enhet Minnet/Hukommelse (Memory) DRI1001 h04 - Pensumseminar aug Arild Jansen

6 Datamaskinens oppbygging i dag – sterkt forenklet
ALU (Aritmetisk Logisk enhet Kontroll- enhet Hurtiglager Buss Minnet/Hukommelse (RAM, ROM,..... Ytre enheter Innenheter Utenheter Lager (plate) CD-rom DRI1001 h04 - Pensumseminar aug Arild Jansen

7 Hva karakteriserer en datamaskin
Formalisering – Digitalisering Komprimering – miniatyrisering Hastighet Lagringskapasitet Nøyaktighet – presisjon Forutsigbarhet - repeterbarhet Stabilitet og robusthet DRI1001 h04 - Pensumseminar aug Arild Jansen

8 Hva er digitalisering – binær logikk
Formalisering – redusere usikkerhet og skjønn Bare 0 og 1 (hvorfor ikke 0,1,2?) Alle data er representert ved 0 eller 1 Tall skrives slik : 02 (TO) = (TI) ; 12 = 110 101 (1* *1021+1*12) = 510, = ?? Bokstaver skrives også slik: A : (ASCII) DRI1001 h04 - Pensumseminar aug Arild Jansen

9 Datamaskiner og dataprogrammer
Data : Fakta, opplysninger på symbolsk form Alt er lagret binært i datamaskinens minne Data kan være tall, både tall og tekst, eller ren tekst Data kan være ustrukturerte eller i en eller annet struktur (f eks. databaseprogrammer Data lagres i datamaskinen i form av (data) filer, Program : Sekvens av instruksjoner som løser et enkelt problem Programmer må (som regel) ha inn-data for å produsere et resultat. DRI1001 h04 - Pensumseminar aug Arild Jansen

10 Ulike typer program(systemer)
Operativsystem og systemprogrammer Samling programsystemer som styrer datamaskin Eks: MSDOS, MS Windows, UNIX/LINUX, IT-verktøy – Nytteprogrammer , eks. E_post, nettleser (Internet Explorer, Opera, Mozilla,..) Kontorstøtte som tekstbehandling, regneark, presentasjon Databaseprogrammer (ACCES) Lage hjemmesider ( Applikasjonsprogram Samling programmer som løser en brukerorientert oppgave Eks: Regnskapsprogram, Studentweb, skatteberegning,.. DRI1001 h04 - Pensumseminar aug Arild Jansen

11 Noen temaer for seminarer
Mer om datamaskinens historie Babbage: Prinsipper for oppbygging Damene i datahistorien Den norsk datahistorien DRI1001 h04 - Pensumseminar aug Arild Jansen

12 Kunnskap, informasjon og data
Datamaskiner og mennesker Data Fortolkning Eksisterende kunnskap Ny kunnskap Asorbere og integrere .. DRI1001 h04 - Pensumseminar aug Arild Jansen

13 Datasystemer og informasjonssystemer- 2
Et IS kan defineres som [Ande89]: “Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og presentasjon av informasjon”, En bedre definisjon ’ Samlingen av menneskelige og maskinelle ressurser samt regler og prosedyrer organisert for å utføre bestemte funksjoner og løse en bestemt oppgave (Beekman 1995) Finnes både manuelle og databaserte systemer! DRI1001 h04 - Pensumseminar aug Arild Jansen

14 Informasjonssystem og datasystem
Datasystem inngår i et Informasjons-system som inngår i en organisert samhandling Organisasjon Rammer for samhandling Informasjonssystem Datasystem = formaliserbar del automatiserbar del DRI1001 h04 - Pensumseminar aug Arild Jansen

15 DRI1001 h04 - Pensumseminar 24-25.aug. 2004 Arild Jansen
Saksbehandlersystemer og beslutningsstøtte og elektroniske brukertjenester Saksbehandlerssystem Et applikasjonsprogram som bistår saksbehandlere i å håndtere saksdokumenter i henhold til regelverk Beslutnings(støtte)system En applikasjon som bistår en bruker i å ta en beslutning Beslutningssystem En applikasjon som tar en beslutning etter gitte kriterier, f eks. forenklet ligning, bostøtte Elektronisk brukertjeneste: Web-basert system som yter tjeneste for brukere DRI1001 h04 - Pensumseminar aug Arild Jansen

16 Arbeidet og automatisering eller informatisering
Håndverkstradisjonen: Planlegging, konstruksjon (design) og realisering en sammenhengende (integrert ) prosess Vekt på uformelle kunnskaper og ferdigheter Industrialisering Mekanisering: Erstatte menneskelige arbiedsrutiner med maskiner Skille planlegging, ledelse og kontroll fra utføringen Taylorisme: vitenskapelige prinsipper for ’samlebåndsprinsipper DRI1001 h04 - Pensumseminar aug Arild Jansen

17 Automatisering eller informatisering?
Automatisering : Drømmen om den ultimale maskin Erstatte menneskelige arbeid (utføring og kontroll) med maskiner Datamaskiner er vel skreddersydd for dette Ønsker vi dette ? Informatisering : Utnytte datamaskinen positive egenskaper, men la menneskene behold styring og kontroll DRI1001 h04 - Pensumseminar aug Arild Jansen


Laste ned ppt "Datasystemer og informasjonssystemer DRI pensumseminar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google