Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk forvaltning og jus Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk forvaltning og jus Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk forvaltning og jus Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Innbyggere, næringsliv, sivilt samfunn PolitikereForvaltningsorganer Gir mandat ved valg eller gjennom andre demokratiske kanaler Vedtak som etablerer plikter og gir rettigheter overfor det sivile samfunn Vedtak som innebærer forpliktelse til å iverk- sette en viss politikk Iverksetter ved å lage infrastruktur, systemer, saksbehandlingsrutiner, ansette, opplære mv Gjennomfører, ved å treffe enkeltvedtak mv ved hjelp av forvaltnings- apparatet Myndighets- utøvelse Tjeneste- produksjon Innretter seg eller klager og/eller ytrer seg politiske-forvaltning e-demokrati e-admin Utvikling, kjøp og til- pasning og anvendelse av IS Anvendelse Anvendelse av IS Beslutnings- systemer Beslutnings- systemer

3 Beslutnings(støtte)systemer - i kontekst … forhåpentligvis slik at hensynet til rettssikkerhet, personvern og offentlighet blir ivaretatt treffer generelle og individuelle vedtak; utviklingbruk Departementer, direktorater, tilsyn, kommuner mv;  ved hjelp av datamaskinsystemer;

4 Rettslige beslutnings(støtte)systemer Saksbehandlings-/kontorstøttesystemer Rettslige beslut- ningssystemer manuelt Rettslige beslutnings- støttesystemer 100% Automatiseringsgrad 0% Autentiske rettskilder Rettskilder transformert til programkode Rettslige tekstsystemer manuelt Rettslige beslut- ningssystemer manuelt

5

6 Systemutvikling som rettslig beslutningsprosess Rettslige beslut- ningssystemer manuelt Jus som ramme Rettslige beslutningsprosess I forskrift instruks enkeltvedtak Rettslige system- avgjørelser Gjelder det noen saksbehandlingsregler? Kan vi klage på vedtaket? Hvordan kan vi vite at det blir riktig? Jus som innhold Rettslige beslutningsprosess II Hva slags avgjørelse?

7 Infrastrukturer Datasystem Automatisert del Datasystem Automatisert del Infrastrukturer og felles informasjonssystemer binder informasjonssystemer sammen Informasjonssystem Felles informasjonssystemer Informasjonssystem Utfører operasjoner på data Formaliserte opplysninger Herunder lite formaliserte opplysninger Enkeltvedtak F.eks. lovtekster F.eks. beregninger og prøving av vilkår i lover mv F.eks. person- opplysninger som grunnlag for enkeltvedtak

8 Hovedtrekk ved saksgangen knyttet til et rettslig beslutningssystem   Saken blir initiert data  beslutning   annen forvaltning  private  vedtak  annen forvaltning  private nye vedtak?  

9 Forutsetning for beslutningssystemer: “transformering” av lovtekster mv (jf forelesningen 23. oktober) Hva vil det si å transformere og hvordan skjer det?


Laste ned ppt "Elektronisk forvaltning og jus Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google