Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Midtøstens moderne historie Bjørn Olav Utvik

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Midtøstens moderne historie Bjørn Olav Utvik"— Utskrift av presentasjonen:

1 Midtøstens moderne historie Bjørn Olav Utvik

2

3 Indre reform på 1800-tallet: Muhammad Ali og Tanzimat

4 Midtøsten år 1800 Underlagt Det osmanske rike med unntak av Marokko
i vest og Iran i øst Absolutte monarkier Ulik grad av sentralstyre

5 Midtøsten år 1800 Kulturelt og økonomisk fellesmarked
Befolkningen: 85 prosent på landsbygda Jordeiendom, tre former: - mulk (privateid: marginal) - miri (statseid: %) - waqf (religiøs stiftelse: %) Analfabetisme: mer enn 90 %

6 Midtøsten år 1800 Langvarig økonomisk tilbakegang ifht. Europa
Fallende befolkning Liten byfrihet Ingen moderne industri Mellom folket og sultanen: al-a’yan (“the notables”) de som kontrollerte mye penger eller mange folk

7 Reformer i Kairo og Istanbul

8 Bonaparte og Muhammad Ali
Napoleon invaderer Egypt Déscription de l’Égypte Muhammad Ali, guvernør og de facto hersker Knekker mamlukenes makt Målsetting: sterk, moderne hær og uavhengighet fra osmanene

9 Muhammed Ali (r.1805 – 1848) skaperen av det moderne Egypt
Gammel og ny tid i én person

10 Muhammad Alis reformer
Militærvesen Administrasjon Utdanning Landbruk Industri Handel

11 Suksess og nederlag Bygde største militærmakt i regionen
Kontrollerte Syria, Hijaz og Sudan Truet ved to anledninger sultanens makt Knekket av britene 1840: Tilbaketrekking, nedrusting og påtvungen frihandelsavtale: Balta Liman (1838)

12 Muhammad Ali i historiens lys
Myten om et Midtøstens Japan som ble knust av britisk imperialisme MAs fall var langsiktig nederlag for uavhengig økonomisk utvikling: befestet regionen som råvareleverandør senere modernisering basert på lån, ledet til gjeldskrise 1870-årene Satte et mønster for autoritær reform fra toppen

13 Reformer i Istanbul: Tanzimat
Hærordning 1826 Janitsjarene oppløst 1831 Slutt på timarsystemet ca Utskriving av soldater Utdanning 1833 Oversettelsebyrå/skole for byråkrater 1847 Utdanningsdepartement 1869 Plan for obligatorisk grunnskole Lovverk 1850 Handelslov 1858 Straffelov og Lov om jordeiendom 1876 Mecelle lovsamling basert på Sharia og europeisk lov

14 Reformer i Istanbul: Tanzimat
Rettsvesen 1850 ”Blanda” domstoler 1858 Statlige sekulære domstoler Prinsipperklæringer Gülhane 1839, Hatt-e Humayun 1856 likerett og sikkerhet for alle innbyggere Forskjell fra Muhammad Alis reformer i Egypt - Mindre intensitet og omfang - Mindre fokusert på økonomisk endring - Til dels drevet gjennom av vestlig press - Modernisering finansiert ved utenlandske lån

15 Reformer ellers i regionen
Tunisia: parallelle reformer som i Egypt og i det området Istanbul kontrollerte Stor-Syria og i noe mindre grad Irak: underlagt reformpolitikken fra Istanbul Algerie: en europeisk settler-koloni bygges opp, det algirske samfunnet smadres Resten av området svært lite berørt av moderniserende reformer før 1900: Marokko, Libya, Iran, Den arabiske halvøya

16 Reformenes følger Sentralisering, modernisering og de facto sekularisering (begynnende) Skapte en intervensjonsstat men under påtvungne frihandelsbetingelser Skapte to nye samfunnsklasser som kom til å prege 1900-tallet: - privat jordeierklasse (knyttet til råvareøkonomien) - ny sekulær utdanningselite

17 Tradisjonell islam utfordret
Økende europeisk dominans militært, økonomisk, politsk, kulturelt utfordrer oppfatninger om islamsk overlegenhet Moderniseringsprosesser utforder etablert sosialt hierarki og dets religiøse rammeverk: urbanisering, kommersialisering, industrialisering, utdanning, sentralisering

18 Tidlig ideologisk gjæring
Khayr al-Din al-Tunisi Statsminister Tunis Namik Kemal Ideolog for Ungosmanene Islam er forenlig med moderne vestlig tenkning og vitenskap

19 Gryende konstitusjonalisme
Grunnlover og rådsforsamlinger Tunis 1861 Egypt 1866 Det osmanske rike 1875 Iran 1906


Laste ned ppt "Midtøstens moderne historie Bjørn Olav Utvik"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google