Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Relevant pensum Passer & Smith Kap 3: 120-125 Kap 8: 337-363 Teigen Kap 6: 135-143.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Relevant pensum Passer & Smith Kap 3: 120-125 Kap 8: 337-363 Teigen Kap 6: 135-143."— Utskrift av presentasjonen:

1 Relevant pensum Passer & Smith Kap 3: 120-125 Kap 8: 337-363 Teigen Kap 6: 135-143

2 To innfallsvinkler Generell psykologi: Studere generelle lovmessigheter som gjelder alle individene innen en art (eventuelt flere arter) Generell psykologi: Studere generelle lovmessigheter som gjelder alle individene innen en art (eventuelt flere arter) Differensialpsykologi: Studere forskjellene mellom individene innen en art. Differensialpsykologi: Studere forskjellene mellom individene innen en art.

3 Tre hovedspørsmål innenfor differensialpsykologi Langs hvilke dimensjoner er vi forskjellige? Langs hvilke dimensjoner er vi forskjellige? Hvor store er forskjellene? Hvor store er forskjellene? Hvorfor er vi forskjellige? Hvorfor er vi forskjellige?

4 To hovedområder Abnormalpsykologi (hvordan og hvorfor er vi syke?) Abnormalpsykologi (hvordan og hvorfor er vi syke?) Normalvariasjon Normalvariasjon a) intelligens a) intelligens b)personlighet b)personlighet

5 Intelligenstester Mange forskjellige typer Mange forskjellige typer Mye brukt er Wechsler-testene (WPPSI, WISC og WAIS) Mye brukt er Wechsler-testene (WPPSI, WISC og WAIS) Andre kjente: Binet-testene og Raven’s matrisetest Andre kjente: Binet-testene og Raven’s matrisetest

6 Wechsler-testene 11 deltester, 6 “teoretiske” (kunnskaper, forståelse av for eksempel ordtak, ordlikhet, tallhukommelse, vokabular,regneferdighet), og 5 “praktiske”(symbolerstatnig, bildefullførelse, terningmønstre, bildearrangement, puslespill) 11 deltester, 6 “teoretiske” (kunnskaper, forståelse av for eksempel ordtak, ordlikhet, tallhukommelse, vokabular,regneferdighet), og 5 “praktiske”(symbolerstatnig, bildefullførelse, terningmønstre, bildearrangement, puslespill)

7 Intelligenskvotienten (IQ) Beregnes ut fra den samlede prestasjonen på en intelligenstest Beregnes ut fra den samlede prestasjonen på en intelligenstest Uttrykker en person prestasjon i forhold til andre Uttrykker en person prestasjon i forhold til andre

8 Hva er intelligens Evne til å tilegne seg kunnskap Evne til å tilegne seg kunnskap Evne til abstrakt resonnering Evne til abstrakt resonnering evne til tilpasning evne til tilpasning Metoder: Mental alder (Binet) og avviksskårer (Wechsler) Metoder: Mental alder (Binet) og avviksskårer (Wechsler)

9 Den psykometriske tilnærmingen Studerer korrelasjoner mellom tester med forskjellig innhold Studerer korrelasjoner mellom tester med forskjellig innhold Finner ofte sammenhenger Finner ofte sammenhenger Faktoranalyse (jfr. A-7) Faktoranalyse (jfr. A-7) G-faktor G-faktor Flere faktorer Flere faktorer

10 Andre teorier Sternberg’s komponentteori Sternberg’s komponentteori Gardner’s multiple intelligences Gardner’s multiple intelligences

11 Gardner Språklig Språklig logisk-matematisk logisk-matematisk spatial spatial musikalitet musikalitet bevegelse bevegelse personlig (intra og inter) personlig (intra og inter)

12 Arv-miljø-problemet: Hovedobservasjon Sykdommer, fysiske og psykiske attributter har en tendens til ”å gå i familier” Sykdommer, fysiske og psykiske attributter har en tendens til ”å gå i familier”

13 Direkte og indirekte studier Direkte: Studier av hvilke gener & kromosomer som henger sammen ved hvilke egenskaper Direkte: Studier av hvilke gener & kromosomer som henger sammen ved hvilke egenskaper Indirekte: Studere likheter og ulikheter i fenotyp Indirekte: Studere likheter og ulikheter i fenotyp

14 Kromosomlidelser Downs syndrom (trisomi 21): 1/800 Downs syndrom (trisomi 21): 1/800 Hjertefeil, tidlig aldring, skjeve øyne, flat nakke Hjertefeil, tidlig aldring, skjeve øyne, flat nakke Utgjør omtrent 20% av barn med alvorlige lærehemninger Utgjør omtrent 20% av barn med alvorlige lærehemninger Williams syndrom (bit bort fra 7): 1/20000-50000 Williams syndrom (bit bort fra 7): 1/20000-50000 Hjertefeil, kortvoksthet, forsinket utvikling, mild til moderat lærehemning, relativt gode språkferdigheter Hjertefeil, kortvoksthet, forsinket utvikling, mild til moderat lærehemning, relativt gode språkferdigheter

15 Kjønnskromosomer Klinefelter (XXY) 1/1000 Klinefelter (XXY) 1/1000 XYY (tidligere antatt å være mer aggressive) XYY (tidligere antatt å være mer aggressive) Turner (X0) 1/2500-3000 Turner (X0) 1/2500-3000 Korte av vekst. Overhyppighet av lærehemninger Korte av vekst. Overhyppighet av lærehemninger

16 Noen identifiserte genplaseringer Huntingtons sykdom (kromosom 4) 1/4000 dominant gen. Personlighetsforandringer nedsatt hukommelse. Ingen kjent behandling Huntingtons sykdom (kromosom 4) 1/4000 dominant gen. Personlighetsforandringer nedsatt hukommelse. Ingen kjent behandling Føllings sykdom (12) 1/10000. Effektiv behandling. Recessiv (medfødt stoffskiftelidelse) Føllings sykdom (12) 1/10000. Effektiv behandling. Recessiv (medfødt stoffskiftelidelse)

17 Indirekte studier Studier av regelmessigheter i fenotyp som kan peke tilbake på genetiske forhold Studier av regelmessigheter i fenotyp som kan peke tilbake på genetiske forhold Dyrestudier Dyrestudier

18 Problemstilling I hvilken grad skyldes forskjeller og likheter mellom individer at de har forskjellig/lik arv og i hvilken grad skyldes det at de har (og har hatt) forskjellig/likt miljø? I hvilken grad skyldes forskjeller og likheter mellom individer at de har forskjellig/lik arv og i hvilken grad skyldes det at de har (og har hatt) forskjellig/likt miljø?

19 Metoder for å beregne arvbarhet av en egenskap FAMILIESTUDIER FAMILIESTUDIER Alle mulige slektskap Alle mulige slektskap Tvillingstudier Tvillingstudier Adoptivrelasjoner Adoptivrelasjoner Halvsøskenstudier Halvsøskenstudier

20 Tvillingstudier Eneggede tvillinger vokst opp hver for seg Eneggede tvillinger vokst opp hver for seg (Likheter mellom disse skyldes bare gener) (Likheter mellom disse skyldes bare gener) Eneggede og toeggede vokst opp sammen Eneggede og toeggede vokst opp sammen (Dersom eneggede er mer like enn toeggede skyldes dette utelukkende den større genetiske likheten) (Dersom eneggede er mer like enn toeggede skyldes dette utelukkende den større genetiske likheten)

21 Arvbarhet er ingen konstant Arvbarhet av IQ øker med økende alder Arvbarhet av IQ øker med økende alder Arvbarheten av utdannelseslengde øker mot nyere generasjoner Arvbarheten av utdannelseslengde øker mot nyere generasjoner Arvbarheten av IQ varierer (kanskje) over generasjoner Arvbarheten av IQ varierer (kanskje) over generasjoner Arvbarheten av IQ er større når foreldrene har mer utdannelse Arvbarheten av IQ er større når foreldrene har mer utdannelse

22 Fortolkning av resultater: Indikasjoner på genetikk Høye korrelasjoner mellom eneggede vokst opp fra hverandre antyder genetiske effekter Høye korrelasjoner mellom eneggede vokst opp fra hverandre antyder genetiske effekter Det gjør også lave korrelasjoner mellom ubeslektede vokst opp sammen Det gjør også lave korrelasjoner mellom ubeslektede vokst opp sammen Større korrelasjoner mellom MZ (vokst opp sammen) enn DZ (vokst opp sammen) peker i samme retning Større korrelasjoner mellom MZ (vokst opp sammen) enn DZ (vokst opp sammen) peker i samme retning

23 Indikasjoner på miljø DZ korrelerer høyere enn søsken for øvrig DZ korrelerer høyere enn søsken for øvrig Ubeslektede vokst opp sammen korrelerer Ubeslektede vokst opp sammen korrelerer MZ, DZ, søsken osv vokst opp sammen er mer like enn de som har vokst opp i forskjellige heimer MZ, DZ, søsken osv vokst opp sammen er mer like enn de som har vokst opp i forskjellige heimer

24 Kan intelligens forandres? Genetiske bidrag betyr ikke at intelligens er uforanderlig. Genetiske bidrag betyr ikke at intelligens er uforanderlig. Flere studier viser at IQ kan forandres av miljøpåvirkninger Flere studier viser at IQ kan forandres av miljøpåvirkninger


Laste ned ppt "Relevant pensum Passer & Smith Kap 3: 120-125 Kap 8: 337-363 Teigen Kap 6: 135-143."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google