Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 1 E-demokrati – hvordan realisere dette i praksis Demokratimodeller og IKT- en oppsummering Hva kreves.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 1 E-demokrati – hvordan realisere dette i praksis Demokratimodeller og IKT- en oppsummering Hva kreves."— Utskrift av presentasjonen:

1 DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 1 E-demokrati – hvordan realisere dette i praksis Demokratimodeller og IKT- en oppsummering Hva kreves for å realisere ”demokratiserende IKT-løsninger –Hvilke funksjoner skal realiseres og hvordan –Teknisk infrastruktur –Organisatoriske infrastruktur Pensum Haug,& Jansen (2004) Municipalities enter the Internet. Haug: Politisk kommunikasjon på kommunale hjemmesider, kap. 2, 5.

2 DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 2 6 demokratiske modeller (van Dijk) Primære fokus (mål): Menings- dannelse Beslutnings- taking Representativt demokrati 1) Legalt demo 2) Konkurranse demo Primære middel: 4) Pluralist demo 5) Deltaker demo 6) Liberalt demo Direkte demokrati3) Plebisitt demo

3 DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 3 Viktige demokratiske idealer Jeg velger å konsentrere meg om Robert Dahls fremstilling slik den kommer til uttrykk i bl.a ”Democracy and its critics” (1989) Dahl fremsetter der fem del-idealer som han mener er forutsetninger for et godt (pluralistisk) demokrati: 1.Opplyst forståelse 2.Effektiv deltakelse 3.Stemmelikhet 4.Kontroll med den politiske agendaen 5.Inkluderende

4 DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 4 Det e-demokratiske ”mulighetsrommet” ble så indeksert i en variabel ”politisk kommunikasjon” fordelt på de to idealene hos Dahl: –Opplyst forståelse (46 spørsmål) –Effektiv deltakelse (21 spørsmål) Neste steg: Operasjonalisering

5 DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 5 Hvordan måles dette: operasjonalisering Opplyst forståelse (Samleindeks for politisk informasjon) (0-92 poeng) Effektiv deltakelse (Samleindeks for politisk interaktivitet) (0-42 poeng) Indeks 1: Tilgjengelighet (0-20 p) Indeks 2: Innsyn og offentlighet (0-22 p) Indeks 3: Rettighetsinformasjon (0-10 p) Indeks 4: Redaktørfunksjonen (0-8p) Indeks 5: Informasjon om politisk organisasjon (0-16p Indeks 6: Informasjon om politiske partier (0-10 p) Indeks 7: Informasjon om den enkelte politiker (0-6 p) Indeks 8: Tilgang til e-postadresser (0-8 p) Indeks 9: Deltakelse i saker (0-12 p) Indeks 10: Elektroniske tilbakemeldinger (0-6 p) Indeks 11: Politiske beslutningsstøttesystemer (0-8 p) Indeks 12: Debatt og chat (0-8 p) Politisk kommunikasjon på kommunale hjemmesider (0-134 poeng)

6 DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 6 ”Opplyst forståelse ” samlet fremstilt som ”spindelvev” 31 % 37% 13 % 23 % 70 % 37% 66 % 20% 58 % 36 % 100 % 81% 94 % 100 % Tilgjengelighet Rettigheter RedaktørPolitisk organ Politiske parti Folkevalgte Innsyn og åpenhet ____ gjennomsnitt, ---- beste kommune

7 DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 7 ”effektiv deltakelse” samlet fremstilt som ”spindelvev” ____ gjennomsnitt, ---- beste kommune

8 DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 8 Noen eksempler i norske kommuner www.asker.kommune.no www.Larvik.kommune.no www.Kristiansand.kommune.no www.Bergen.kommune.no www.hole.kommune.no www.lillesand.kommune.no

9 DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 9 Hvordan passer dette i rammeverket for den digitale forvaltningen Innbyggere, næringsliv, sivile samfunn “e-service” : Tjenesteyting og myndighetsutøvelse Politikere E-demokrati Demokrati-modeller IKT-løsninger ”Styring og administrasjon” Forvaltningsorganer Hvor plasserer vi Haug model i dette skjemaet?

10 DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 10 Det komplekse byggverket PolitikereForvaltningsorganer Det sivile samfunn

11 DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 11 Hva omfatter den organisatoriske infrastrukturen Virksomhetens politiske og administrative organisering –Ansvarsforhold og organisering av alle funksjoner og tjenester som omfattes av nettstedet Informasjonsstrategi som del av en virksomhetsstrategi –Informasjonsleverandør –Informasjonsredaktør/redaksjon IT-strategi –Utvikling og drift av teknisk infrastruktur –Utvikling av nettstedet og brukertjenester –Utvikling og drift av fagsystemer Integrasjon mot fagsystemer og andre systemer

12 DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 12 E-demokrati på kommunenivå: Hva omfatter organisatoriske infrastruktur Virksomhetens politiske og administrative organisering –Ansvarsforhold & organisering av funksjoner &tjenester som særlig berører politiske aktiviteter: Formannskap/kommunestyre mm + politiske partier Informasjonsstrategi som del av en virksomhetsstrategi –Informasjonsleverandør : Administrasjonen, særlig formannskapskontoret++ politiske partier, og fra det sivile samfunn IT-strategi –Utvikling og drift av teknisk infrastruktur –Utvikling av IKT-tjenester som understøtter ’politisk kommunikasjon’, både med kommunens administrasjon, med politiske partier og med andre relevante interesseorganisasjoner

13 DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 13 Isfjellet.. Informasjon Kommunikasjon Interne systemer Intern organsiering

14 DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 14 Internettmodellen Den ”tradisjonelle” på internettet; åpent og ukontrollert nettverk av nettverk (Nettanarki) Vektlegger konsultasjon og samtaler Nokså radikalt: ”A complete alternative”  Plebeiisk demokrati  Liberalistisk demokrati

15 DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 15 Infokratimodellen  Vektlegger masse- ”registreringer” av meninger, synspunkter, preferanser, etc.  Store offentlige databaser (KOSTRA, ”alt-inn”, felles dataregister, ”benchmarking”, etc.)  Overvåkingssamfunnet?  Modell? Merk tykkelsene på pilene!

16 DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 16 Markedsmodellen Vektlegger enveis informasjon og høy grad av kommersialisering Økt tilgang til bredbånd vil føre med seg interaktivt TV, pay-per-view, reklame, spill, mv. Og e-demokratiet på nettet marginaliseres til parti politiske kampanjer, og rene infokampanjer fra det myndighetene, mv. Svak ”feedback” kanal (tynne piler). Sterke pressgrupper (lobby) Merk at pilene har snudd!


Laste ned ppt "DRI2001 h05 - Forelesning 15.9.2005. Arild Jansen 1 E-demokrati – hvordan realisere dette i praksis Demokratimodeller og IKT- en oppsummering Hva kreves."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google