Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MBV3070 - 2004 MBV3070 Bioinformatikk; proteiner Lærer: Vincent Eijsink, Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap, Norges landbrukshøgskole; Telefon:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MBV3070 - 2004 MBV3070 Bioinformatikk; proteiner Lærer: Vincent Eijsink, Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap, Norges landbrukshøgskole; Telefon:"— Utskrift av presentasjonen:

1 MBV3070 - 2004 MBV3070 Bioinformatikk; proteiner Lærer: Vincent Eijsink, Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap, Norges landbrukshøgskole; Telefon: 64949472; E-post: Vincent.eijsink@ikbm.nlh.no; Web: kitin.nlh.no/enzymgruppa Pensum: Tatt fra Lesk, side 31-53, 115-156, 187-196 og 216-271, med fokus På kapittel 5 (s 216-271) og utvidet med tilleggsinformasjon fra andre kilder. Pensumet består av:  Det som behandles under forelesningene (Lysbildene)  Øvelsene  Guex et al. Protein modelling for all TIBS 24:364-367 (1999) (om SwissModel)  Schonbrun et al., Protein structure prediction in 2002, Current Opinion in Structural Biology, 12:348-354 (2002) Les boka! Det er bra skrevet.

2 MBV3070 - 2004 MBV3070 Bioinformatikk; proteiner Program:  Ti 20.04: forelesninger  Fre 30.04: forelesninger  Ti 04.05: forelesninger; øvelsene deles ut  Fre 07.05: forelesninger; diskusjon av de artikler som er pensum  Ti 18.05: gjennomgang av øvelsene; spørsmål, oppsummering

3 MBV3070 - 2004 Tema  Protein struktur og folding, oversikt (repetisjon)  Strukturbestemmelse av proteiner  Protein struktur databaser (PDB og andre)  Visualisering av strukturer  Sammenligning og kategorisering av av strukturer  Multiple sequence alignments (MSAs)  Databaser av MSAs  Sekvens-basert prediksjon av funksjon, evolusjonær opphav, struktur, fysiske egenskaper  Fold recognition (”threading”)  Prediksjon av sekundær og tertiær struktur; bygging av tre-dimensjonale protein modeller  Proteomics, structural genomics  Bruk av proteinkunnskap i annotering av genomer  Avansert protein bioinformatikk (f eks molekylær dynamika, elektrostatika, protein design – stort sett bare eksempler)

4 MBV3070 - 2004 Generelt om proteiner  Matthews, Van Holde & Ahern (KJB201) eller andre generelle biokjemi tekstbøker  C. Branden & J. Tooze, Introduction to Protein Structure (ISBN 0-8153-2305-0)  A. Lesk, Introduction to Protein Science (ISBN 0-19-926511-9)  G.A. Petsko, D. Ringe, Protein Structure and Function (ISBN: 0878936637)

5 MBV3070 - 2004 Andre nyttige bioinformatikk bøker  Mount, D., Bioinformatics – Sequence and genome analysis (www.bioinformaticsonline.org)  Baxevanis, A.D. & Ouellette, B.F., Bioinformatics. A practical guide to the analysis of genes and proteins De som vil vite mer om model-bygging kan lese: Rodriguez & Vriend, ”Professional gambling”, http://www.cmbi.kun.nl/gv/articles/text/gambling.html (en detaljert og relativ enkel forklaring av prinsippene av ”model-building- by- homology” som programmet WHAT IF gjør det)

6 MBV3070 - 2004 Bioinformatikk = modellering av protein struktur? Se C. Levinthal, Scientific American, juni 1966: ”Molecular Model-building by computer” (ikke pensum)

7 MBV3070 - 2004 INTRODUKSJON

8 MBV3070 - 2004 Protein struktur; terminologi Primærstruktur: Aminosyrerekkefølge Sekundærstruktur: Faste strukturelementer, karakterisert av standard type hydrogen bindinger mellom hovedkjede atomer:  - helix,  -sheet, turn, coil mfl. (ofte deler man i bare tre varianter:  - helix,  -sheet, rest) Tertiær struktur: Hele strukturen, inklusive alle detaljer (= ”tertiære interaksjoner”) Kvarternær struktur: multimere proteiner; hver subunit har sin tertiær struktur; hele komplekset har en kvarternær struktur

9 MBV3070 - 2004 Amino acids OBS! Bilder av proteinstrukturer viser som oftest ikke hydrogen atomer

10 MBV3070 - 2004 Amino acids

11 MBV3070 - 2004 Amino acids Det finnes mange måter for å gruppere aminosyrer på, og dette er ikke triviell (jfr f eks sekvenssammenligning)

12 MBV3070 - 2004 Alanine Oksygen Nitrogen Karbon Hydrogen Glycine (R = H) og proline (R kovalent bundet til N) er spesial

13 MBV3070 - 2004 Stereokjemi: CORN-regelen All amino acids found in proteins encoded by the genome have the L- configuration at this chiral centre. This configuration can be remembered as the CORN law. When read clockwise, the groups attached to the Calpha spell the word CORN.

14 MBV3070 - 2004 Peptidbindingen

15 MBV3070 - 2004 Peptidbindingen er plan R C-  N R H H H O O - - N – C - - + N = C - H H

16 MBV3070 - 2004 H C-a H H Rotasjonsakser i peptider R C-  N R H H R N  Phi og Psi begrenses av generell kjemiske prinsipper (”staggered” er bedre enn ”eclipsed”); variasjon i R påvirker mulighetene.

17 MBV3070 - 2004 Torsion Angles Ingen vesentlig rotasjon om omega. Bindingsvinkler og lengder viser ingen vesentlig variasjon Phi & Psi avgjør strukturen

18 MBV3070 - 2004 Ramachadran plot  Ramachadranplott viser kombinasjoner av  og  som fore- kommer i protein strukturer  Dette er dermed ener- getisk gunstige kombi- nasjoner av  og   I slike plots skiller glysin og proline seg ut

19 MBV3070 - 2004 Side Chain Conformation

20 MBV3070 - 2004 Sekundær struktur (side 40, Fig. 1.7) Strukturelementer med karakteristiske mønstre med hydrogenbruer:  alpha-helix  3 10 helix   -flak (sheet, strand)  Diverse typer ”turns” Ofte snakker man bare om 3 ”states”: helix, strand, coil

21 MBV3070 - 2004 Properties of the alpha-helix  Regelmessig hydrogenbru mønster  ”Overskudd” av N-H på N-terminus og av C=O på C-terminus -> Dipol

22 MBV3070 - 2004  -helix

23 MBV3070 - 2004 En  -helix er ofte amfipatisk: Helical wheel

24 MBV3070 - 2004  -strand Sidegruppene peker vekselvis ut på hver side av beta-flaket; en enkel beta-strand kan også være amfipatisk En beta-”strand” har karakteristiske phi og psi vinkler. Flere beta-strands kan gå sammen og danne en beta-”sheet”

25 MBV3070 - 2004  -sheet types

26 MBV3070 - 2004 Beta sheets are usually twisted

27 MBV3070 - 2004  -sheet

28 MBV3070 - 2004 Vesentlig forskjell mellom  og   Helikser stabiliseres av interaksjoner som er ”lokal” i sekvensen.   -sheets stabiliseres av interaksjoner mellom hovedkjedeatomer som kan ligge langt fra hverandre i sekvensen (Hvilke av disse to typer struktur vil være letter å predikere på basis av kun aminosyresekvensen?)

29 MBV3070 - 2004 “Supersekundærstruktur” (“motifs”) Kombinasjoner av påfølgende sekundær- strukturelementer (SSEer), f eks ,  -hårnål, ,  - tønne

30 MBV3070 - 2004 Helix-turn-helix

31 MBV3070 - 2004  -tønne

32 MBV3070 - 2004  8 barrel

33 MBV3070 - 2004 Protein struktur og folding For å bli til et funksjonelt protein må den nysyntetiserte aminosyrekjeden få en tertiær struktur. Denne strukturen må være:   Tilstrekkelig stabil   Oppnåelig Oppnåelig vil si:   Det må finnes en folding ”pathway” som fører til at strukturen blir dannet   ”Off-pathway” prosesser (f eks utfelling / aggregering) må motarbeides

34 MBV3070 - 2004 Chaperones (ikke pensum) Chaperoner og chaperoniner beskytter mot ”off-pathway” prosesser, f eks GroEL/ES systemet [bildet er fra Science 284:822-825 (1999)]

35 MBV3070 - 2004 Protein folding (side 224-225) The Levinthal paradox is more or less solved: Local (secondary) interactions and an intrinsic tendency of unfolded proteins to form (transient) elements of secondary structure steer the protein into a ”folding funnel”. D. Baker, Nature 405:39-42 (2000)

36 MBV3070 - 2004 Protein folding (side 224-225) Three steps: 1.Transient elements of secondary structure 2.Hydrophobic collapse, sekundær struktur dannelse 3.Completion of folding (tertiary interactions) The rate-limiting step is between phase 2 and 3 and is the same for all molecules Names for this mechanism: ”nucleation condensation” (Fersht), ”extended nucleus”, framework model (Kim & Baldwin)

37 MBV3070 - 2004 Protein struktur og stabilitet (side 221- 224)  For (nesten) hvert protein finnes det en unik struktur som er den energetisk mest gunstige.  Stabilitet er marginal og er summen av store negative effekter og store positive effekter av folding  Negativ effekt av folding: tap av entropi  Positiv effekt av folding: hydrofob effekt  Det finnes mange ”restraints” som begrenser hva som er mulig i naturen (se side 223-224; eksempel: Ramachandran plott)

38 MBV3070 - 2004 PROTEIN STRUKTUR: Eksperimentelle metoder Databaser Visualisering

39 MBV3070 - 2004 Eksperimentell bestemmelse av proteinstruktur Lav-resolusjons teknikker: Circulær dikroisme sepktroskopi (sekundær struktur, stort sett ”all-or- nothing”) Fluorescence (tertiær struktur – ”all-or-nothing”) Elektronmikroskopi (brukes av og til for å få et lav-resolusjonsbilde av store proteinkomplekser) Röntgenkrystallografi Proteinet må krystalliseres Elektrontettheten bestemmes Atomkoordinatene utledes Gir statiske modeller Bottle neck: krystallisering NMR Analyserer kjernespinnsresonnans Utleder (flere) modeller som er konsistente med resonnansmønsteret Viser reell variasjon for peptider i løsning, men også alternative modeller man ikke kan skille mellom Bottle neck: complexity, solubility, labour power (but things are improving!)

40 MBV3070 - 2004 Experimentell struktur bestemmelse  Gir oss strukturdatabasen som er grunnlaget for mange prediksjonsmetoder  Tar mye mer tid enn ”bioinformatisk struktur bestemmelse” (f. eks. modell bygging)  Men ”bioinformatisk struktur bestemmelse” er ikke alltid mulig og gir dessuten mindre nøyaktige resultater

41 MBV3070 - 2004 Hvordan beskriver man en struktur?  Kjemisk sammensetning  Forbindelser mellom atomene (”chemical connectivity”)  Atom koordinater, x, y og z  Vann molekyler og ligander Chemical bonds in structures:  Chemistry rules approach: man bruker kjemiske regler for å rekonstruere bindinger i et bilde  Explicit bonding approach: all informasjon om ”bonds” ligger i koordinatfilen Nb. ”Completeness”: strukturfiler er som oftest ikke komplett: Små deler av proteinet mangler; i nesten alle krystalstrukturer har man ikke protoner med

42 MBV3070 - 2004 Mer avansert søk

43 MBV3070 - 2004 Stadig flere strukturer -> en stadig bedre database for å oppnå forståelse og for å utvikle prediksjonsmetoder OBS! Mange ”redundant” structures……………

44 MBV3070 - 2004 Søk på 8tln

45 MBV3070 - 2004

46

47 The Contents of a PDB File  HEADER: containing the file name and date.  TITLE: usually of a publication  COMPND: containing the name of the protein.  SOURCE: the organism from which the protein was obtained.  KEYWORDS  EXPDTA: method used  AUTHORS: persons who placed this data in the PDB  REVDAT: revision dates for data on this protein.  JRNL: relevant publications  REMARK: various types of information about the experiments, the file, symmetry, missing residues, quality checks (REMARK is usually many lines)

48 MBV3070 - 2004 The Contents of a PDB File  DBREF: accession codes for this protein in other databases  SEQRES: explicit amino-acid sequence of the protein.  HET, HETNAM, FORMUL; information on cofactors, prosthetic groups, inhibitors or other nonprotein substances present in the structure.  HELIX, SHEET: elements of secondary structure in the protein.  LINK: contacts between heteroatoms and amino acids  CISPEP: peptide bonds in cis  SITE: information of binding sites and active sites  CRYST, ORIGX, SCALE: technical information on the coordinates, symmetry operations  ATOM and HETATM: atomic coordinate data

49 MBV3070 - 2004 SEQRES 8 129 VAL ASN CYS ALA LYS LYS ILE VAL SER ASP GLY ASN GLY 1HEW 67 SEQRES 9 129 MET ASN ALA TRP VAL ALA TRP ARG ASN ARG CYS LYS GLY 1HEW 68 SEQRES 10 129 THR ASP VAL GLN ALA TRP ILE ARG GLY CYS ARG LEU 1HEW 69 HET NAG 201 15 N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE 1HEW 70 HET NAG 202 14 N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE 1HEW 71 HET NAG 203 14 N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE 1HEW 72 FORMUL 2 NAG 3(C8 H15 N1 O6) 1HEW 73 FORMUL 3 HOH *103(H2 O1) 1HEW 74 HELIX 1 A ARG 5 HIS 15 1 1HEW 75 HELIX 2 B LEU 25 GLU 35 1 1HEW 76 HELIX 3 C CYS 80 LEU 84 5 1HEW 77 HELIX 4 D THR 89 ILE 98 1 1HEW 78 HELIX 5 E VAL 109 ASN 113 1 1HEW 79 SHEET 1 S1 2 LYS 1 PHE 3 0 1HEW 80 SHEET 2 S1 2 PHE 38 THR 40 -1 N THR 40 O LYS 1 1HEW 81 The Contents of a PDB File OBS! Assignment av sekundær struktur er ikke triviell.

50 MBV3070 - 2004 The Contents of a PDB File  The number and type of items/subjects in the header may vary.  The PBD keeps the actual X-ray data, the BioMagRes bank (Wisconsin) keeps the data for NMR structures  Keep in mind that the entry names (4 characters) are not ”logical” (that is usually not like e.g. ”8tln” for thermolysin)  See also in the book, page 125 – 131.

51 MBV3070 - 2004 Atomic coordinates in PDB files X Y Z B ATOM 775 HA CYS 50 -5.327 -2.320 7.572 1.00 0.51 1BBN 897 ATOM 776 1HB CYS 50 -7.545 -2.962 8.449 1.00 0.85 1BBN 898 ATOM 777 2HB CYS 50 -7.228 -4.649 8.045 1.00 0.88 1BBN 899 ATOM 778 N ARG 51 -4.924 -5.358 6.381 1.00 0.47 1BBN 900 ATOM 779 CA ARG 51 -3.885 -6.405 6.166 1.00 0.47 1BBN 901 ATOM 780 C ARG 51 -2.760 -5.799 5.331 1.00 0.44 1BBN 902 ATOM 781 O ARG 51 -1.604 -5.820 5.711 1.00 0.46 1BBN 903 ATOM 782 CB ARG 51 -4.492 -7.585 5.404 1.00 0.50 1BBN 904 ATOM 783 CG ARG 51 -5.073 -8.596 6.392 1.00 0.61 1BBN 905 ATOM 784 CD ARG 51 -6.066 -9.500 5.659 1.00 0.68 1BBN 906 ATOM 785 NE ARG 51 -5.719 -10.928 5.912 1.00 1.27 1BBN 907 ATOM 786 CZ ARG 51 -6.558 -11.891 5.608 1.00 1.55 1BBN 908 ATOM 787 NH1 ARG 51 -7.715 -11.631 5.047 1.00 1.47 1BBN 909 ATOM 788 NH2 ARG 51 -6.233 -13.130 5.859 1.00 2.34 1BBN 910  Note that hydrogen atoms are not listed. Almost all protein crystals do not diffract well enough to allow hydrogen atoms to be resolved. Positions of hydrogen atoms must be inferred from the positions of other atoms.  B-factor: says something about how well the position was defined by the electron density (-> an indicator of mobility and accuracy)

52 MBV3070 - 2004 Eksplisite og implisite sekvenser Eksplisitt sekvens (SEQRES): sekvensen av hele proteinet Implisitt sekvens: sekvensen som ligger i strukturfilen Siden strukturfiler ofte mangler noen residuer (f eks på N-terminus) er implisitt og eksplisitt sekvens ofte ikke like. Dette fører ofte til problemer for bioinformatikere som vil bruke databaser som grunnlag for videre analyser, men også til forvirring blant ”vanlige” biologer som vil studere studere strukturen. Eksempelproblem: proteiner med lederpeptider

53 MBV3070 - 2004 Kitinbindende protein fra Serratia marcescens; sekretert etter spalting av et leder peptid på mellom 22 og 45 aminosyrer. Hvilke residunummer skal man bruke når man sammenligner disse sekvenser og tilhørende strukturer?

54 MBV3070 - 2004 Datafiler med strukturinformasjon PDB-format  Liste over atomkoordinater  Programvaren (programmereren!) tolker avstandene ut i fra liste over bindingsavstander (eks C-C er ca 1,5 Å; ”chemistry rules approach”)  Ingen fastlagt måte å tolke unntak på  Bare eksplisitt sekvens MMDB-format  PDB-derivat som egner seg for rask databehandling  Implisitt sekvens  Eksplisitt bonding approach

55 MBV3070 - 2004 Entrez structure http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Structure Tilgjengelige databaser har massevis av nyttige muligheter, for eksempel BLAST mot alle PDB sekvenser og ”derived” databaser med ”sequence neighbours” av proteiner med kjent struktur

56 MBV3070 - 2004 Nøyaktighet i krystalstrukturer B-faktorer: Sier noe om hvor bra atomet passet i elektrontettheten; jo høyere B-faktor, jo mer usikker og det skyldes beveglighet og/eller unnøyaktighet. Det er normal at B-faktorene varierer og av og til er høye (f eks overflate residuer), men høye B-faktorer i en hel region kan tyde på feil i strukturbestemmelse. Resolution: sier noe om hvor detaljert informasjonen er (høyere resolusjon betyr mer observasjoner per parameter). Jo mer orden i krystallen, jo bedre resolusjon og jo mer man kan ”se” i strukturen. Alt under 2.5 – 3.0 Å er bra, mens man under 2 Å vanligvis kaller resolusjonen ”høy” To type feil i tillegg til det som bestemmes av selve krystallen: data innsamling og strukturløsning. Feielen kan bli vesentlige (opp til 0.5 Å mellom strukturer som burde være ”identiske” – se også Fig. 5.8a, s. 235). Det finnes kontroleprogrammer som automatisk rapporterer ”stereochemical outliers”, som igjen kan tyde på feil (men disse er ikke nødvendigvis virkelige feil!)

57 MBV3070 - 2004 Mulige mangler i krystalstrukturer  Mange småfeil er mulig (disse finner man med ”check- programmer”; eksempel RW Hooft et al., Nature 381:272, 1996; www.cmbi.kun.nl/gv/pdbreport)  Manglende data pga fleksibilitet  Manglende data pga at man bare har krystallisert et protein fragment  Krystalkontakter  Molekylet er ”frossen”; dynamikken er skjult Husk også:  Det finnes ”ambiguity” mht tilordning av sekundær struktur  Erfaringsdatabasen består stort sett av globulære proteiner Krystallografi ekstremt nyttig og meget presiss. De fleste strukturer representer nok mer eller mindre ”sannheten”

58 MBV3070 - 2004 Strukturer bestemt med NMR  Struktur i løsning  Svaret av NMR studiet består av en ”ensemble” med strukturer som er kompatible med de eksperimentelle data. Dette viser reelle bevegelser.  Mindre nøyaktig enn krystallografi og dermed mindre egnet for studier av strukturelle detaljer.  Svært verdifull teknikk fordi den kan en del som ikke X-ray krystallografi kan (dynamikk, interaksjoner)  Mindre ”vanlig” teknikk enn krystallografi (dvs fære strukturer i PDB)

59 MBV3070 - 2004 Programmer til visualisering RasMol (RasWin/RasMac)/Chime  Visualisering av kjent 3D struktur  Åpner datafilene, men kan ikke redigere dem, men man kan lage scripts som viser modellen på en bestemt måte Network entrez - Cn3D  Visualisering av kjent 3D struktur og strukturelle “naboer”  Cn3D kan lagre bestemte visualiseringer av modellene  www.ncbi.nlm.nih.gov SwissPDBviewer  Visualisering, modellering, threading mm.  Meget kraftig, kan også eksportere modeller for ekstern ”rendering” med PovRay.  www.expasy.ch Protein Explorer  se http://molvis.sdsc.edu/protexpl/frntdoor.htm

60 MBV3070 - 2004 Visualisering av strukturer – mange muligheter Bovint papillomavirus DNA-bindende protein E2, visualisert med RasMol Dataprogrammet har tilordner sekundær struktur-elementer Bildekvalitet er sterkt avhengig av programmet; Rasmol er ikke spesielt bra CartoonAlle atomer

61 MBV3070 - 2004 Visualisering Webviewer fra Molecular Simulations

62 MBV3070 - 2004 Avansert visualisering fra kitinase forskningen Gln144 Asp215 Tyr10 Asp142

63 MBV3070 - 2004 Avansert visualisering Disse bilder: Pymol Legge merke til at programmer kan være laget for visualisering, modellering/analyser osv, eller for begge. Er man bare ute etter fine bilder bør man bruke et visualiseringsprogram og ikke et modelleringsprogram som f eks WHAT IF

64 MBV3070 - 2004 Avansert visualisering

65 MBV3070 - 2004 Avansert visualisering Interpolering mellom krystalstrukturer kan gi en filmfilm

66 MBV3070 - 2004 Visualisering – hva finner du i struktur filen? Crystallographic Unit: hvis den inneholder flere enn 1 proteinmolekyl, vil programmene lese inn alle, mens du kanskje bare vil se på en (Nb. Dette kan altså også forekomme for ikke multimere proteiner) NMR strukturfiler inneholder som oftest en ”ensemble” av strukturer NMR struktur interleukin 4; 1bcn.pdb Farget etter B-faktor

67 MBV3070 - 2004 PROTEIN STRUKTUR: Konservering Sammenligning Klassifisering

68 MBV3070 - 2004 Struktur er bedre konservert enn sekvens  Protein ”structure space” er begrenset; naturen bruker en begrenset (1000?) antall strukturer (”folds”), og mange proteiner har omtrent samme struktur, selv uten detekterbar sekvenslikhet  All strukturer består av sekundær struktur elementer pluss ”loops” og ”coil”; proteiner har en hydrofob kjerne  Det finnes predikerbare forhold mellom sekvenslikheter og struktur, f eks:   Residuer i den hydrofobe kjernen viser en annen ”substitusjonsmønster” enn residuer utenfor (derfor bruker man gjerne ”scoringsmatrikser” ved sammenligning av proteinsekvenser)   Insersjoner og delesjoner forekommer som oftest utenfor kjernen, i ”loop” eller ”coil” regioner  Proteiner som er homologe har samme struktur; proteiner som viser strukturlikhet (ofte kallet ”strukturell homologi”) er sannsynligvis homologe (sekvens har evoluert mer enn struktur)

69 MBV3070 - 2004 Struktur og sekvens likheter Proteiner med > 25 % sekvenslikhet har lignende strukturer og er homologe Derfor er predikjson av protein strukturer ( i hvert fall i grove trekk) i prinsipp mulig for en rekke proteiner Se også side 233-234 og figur 5.8A

70 MBV3070 - 2004 Men……. Proteiner med < 25 % sekvenslikhet eller ingen detekterbar sekvenslikhet i det hele tatt KAN ha lignende strukturer og KAN være homologe Sammenligning av strukturer kan derfor gi informasjon om likheter som sammenligning av sekvenser ikke gir

71 MBV3070 - 2004 Struktur er bedre konservert enn sekvens Proteiner med > 25 % sekvenslikhet har lignende strukturer og er homologe; disse proteiner tilhører samme ”familie”. Hva betyr ”lignende strukur”, ”samme struktur”, ”samme fold”, osv ?  Lignende ”overall” organisering av minst en del av proteinet  Jo lavre sekvenslikhet, jo større de strukturelle forskjellene  ”Lignende” er til dels et definisjonsspørsmål; forskjellige grupper kommer til forskjellige konklusjoner (ved lav likhet)  Legg merke til at en forskjell på f eks 0.5 Å i en side kjede mellom de aktive setene av to enzymer kan ha stor funksjonell betydning, mens enzymene uten tvil vil ble bedømt til å ha ”lignende struktur”

72 MBV3070 - 2004 Protein struktur, terminologi Arkitektur: Arrangementet av SSEer i forhold til hverandre Topologi: Hvordan disse SSE er forbundet med hverandre Fold: Arrangement av SSEer som er topologisk definert; ”Motif” og ”supersekundærstruktur” er lignende begrep men brukes som oftest for mindre store enheter av struktur (jfr f eks ”helix-turn-helix” motif) Family: Proteiner med sekvenslikhet (> X %; X = 25 – 50 %) [begrepet brukes også i strukturell kontekst for proteiner som har strukturlikhet] Superfamily: Gruppe familier som ser ut til å være evolusjonært beslektet (lite sekvenslikhet, men klare strukturelle og/eller funksjonelle likheter) Class: ”groveste” inndeling av proteiner: f eks. , ,  + ,  / 

73 MBV3070 - 2004 Protein struktur, Terminologi Domene: Kan sees i en strukturelt og/eller en sekvens kontekst.  Sekvens: to-domene protein A kan ha en del som ligner på protein B og en del som ligner på protein C -> to sekvensdomener  Strukturelt: (mer eller mindre) “uavhengige” deler av proteinet, ofte med eget hydrofobt indre; man vet eller antar ofte at domener også er uavhengige ”foldons”.

74 MBV3070 - 2004 Hva er et “domene” Et segment som har knyttet til seg funksjon? Kjernelokalisering (NLS), DNA-binding osv. Ofte gjenkjent i endimensjonal sekvenssøk Et segment som vi ser konservert under evolusjon? Exon shufling etc. En del av proteinet med separat hydrofob kjerne mm. Strukturkunnskap nødvendig En del av proteinet som kan folde uavhengig (foldon) Et strukturelt domene behøver ikke bestå av et sammenhengende stykke peptidkjede Domener kan foreslås av algoritmer, men bør vurderes av eksperter OBS! Domenbegrepet brukes på mange forskjellige måter; ikke alt som står her gjelder for hver domen!

75 MBV3070 - 2004 Modulære proteiner

76 MBV3070 - 2004 Domener i thermolysin Thermolysin: Det aktive sete ligger mellom to ”domener” Det C-terminale domene kan videre deles opp i to subdomener Man vet at den gule delen folder uavhengig

77 MBV3070 - 2004 Domener versus motiver versus subenheter Motif: et karakteristisk struktur eller sekvens element; ikke nødvendigvis en domene Subenheter: individuelle proteiner som assosierer til å danne komplekser; det finnes proteiner som er multimere i en organisme og multidomene (monomere) i en annen.

78 MBV3070 - 2004 C  distance plotting for å finne domener Residu no C  - C  distance plot of  -crystallin Større distansen gir mer svart Dette ser ut til å være et to-domen protein

79 MBV3070 - 2004 Sammenligning og klassifisering av proteinstrukturer Strukturene klassifiseres på forskjellige måter og med varierende menneskelig medvirkning ut fra SSE-innhold, arkitektur, topologi, fold, class, family, superfamily mm. Dette gjør man fordi man vil: Få oversikt over naturen (antall ”folds”) Oppdage funksjonelle og evolusjonære relasjoner mellom proteiner Man bruker vanligvis domener Mht klassifisering finnes ingen ”sannhet”; Mange grensetilfeller Terminologien er ikke helt konsistent

80 MBV3070 - 2004 Enkel klassifisering av protein strukturer (classes) Det finnes flere måter å gjøre dette på, f eks:  Bare   Bare    : blandet alpha-heliks og beta-strands   +  : alpha-heliks del mer eller mindre separert fra beta-del  Multidomen proteiner (dvs flere ”classes”)  Membranproteiner (Se også side 43 – 48)

81 MBV3070 - 2004 Avansert sammenligning av protein- strukturer (s. 230-237)  Dette gir mer informasjon enn sekvensalignment og det kan føre til nye oppdagelser fordi struktur er bedre konservert enn sekvens. Eksempel: konserverte aktive seter.  Dette synliggjør evolusjonære relasjoner på en måte som sekvens alignments ikke kan (ved lav sekvens likhet)  Man får en sekvens alignment som gir ”sannheten” (OBS! et meget viktig poeng!)  Man får et utgangspunkt for klassifisering av proteiner (domener) etter struktur

82 MBV3070 - 2004 Sammenligning av proteinstruktur  Det er ikke lett å sammenligne in computo fordi man trenger å filtrere bort likheter uten mening (sekundære struktur elementer).  Man må bruke triks for å få akseptabel CPU bruk. Viktig triks: man beskriver proteiner i første omgang som en samling ordnede SSE’s. To overlappende SSE’s danner en ”unit of structural similarity”. Programmer (eksempler):  VAST (SSE-basert; Vector-Alignment Search Tool); database: MMDB – Entrez  DALI (basert på kontakt-nettverk; Distance Matrix Alignment Program); database: FSSP (Families of structurally similar proteins). OBS! Mye brukt. (side 232 i boken)

83 MBV3070 - 2004 SARF-algoritmen ( Spatial ARangement of backbone Fragments ): 1.Tilordne SSEer for hvert protein 2.Søke etter kompatible par av SSEer i de to proteinene 3.Søke etter større strukturlikheter forankret i de kompatible SSE-parene 4.Finjustering av strukturtilpasningen

84 MBV3070 - 2004 SARF-algoritmen, SSE tilordning:   Sammenligner (kun) C  -koordinater fra to og to PDB-filer   Dynamisk programmering: sammenligner vindu på 5 C  -er med prototype  -heliks og  -strand, og teller som positivt hvis rmsd { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/10/3148032/slides/slide_84.jpg", "name": "MBV3070 - 2004 SARF-algoritmen, SSE tilordning:   Sammenligner (kun) C  -koordinater fra to og to PDB-filer   Dynamisk programmering: sammenligner vindu på 5 C  -er med prototype  -heliks og  -strand, og teller som positivt hvis rmsd

85 MBV3070 - 2004 SARF, påvisning av største SSE ensemble:  For å unngå ”kombinatorisk eksplosjon” utelukkes SSEer som ligger >25Å fra ensemblet   fjerner også ”støy”  Programmet går gjennom opptil flere tusen ensembler per proteinpar  Optimalisering   delesjoner i SSEene og søker etter ytterligere SSEer   Iterativ (4 –5 runder)   Mot minimal rmsd

86 MBV3070 - 2004 DALI (side 232)  Mye brukt  Basert på observasjonen at kontakter pleier å være konservert (f eks: når to residuer begge blir litt mindre under evolusjonen, så endrer strukturen seg ofte på en slik måte at disse to residuer kommer nærmere -> kontakten beholdes)  DALI er basert på deteksjon av konserverte kontakt-mønstre.  Mha DALI har mange nye strukturelle likheter blitt oppdaget (og dermed mulige evolusjonære slektskap)

87 MBV3070 - 2004 Klassifisering av strukturer  Det finnes mange databaser (f eks FSSP) hvor alle tilgjengelige protein strukturer er delt opp i ”strukturelle familier”, dvs i grupper av proteiner med strukturell likhet.  Denne inndelingen kan være basert på strukturalignments (f eks DALI for FSSP), eller på en type kategorisering (dvs veldig forskjellige typer inndeling)  Det er som oftest nyttig å prøve flere databaser hvis du leter etter noe som ikke er ”obvious”  Strukturdatabaser gir links til disse ”classification databases

88 MBV3070 - 2004 Strukturlikhet Strukturelle “naboer” via Entrez Hele MMDB er på forhånd sammenlignet med seg selv Med VAST-algoritme Man kan få frem en liste Med strukturelle naboer Vha. hjelpeprogrammet Cn3D kan disse visualiseres sammen

89 PDB - Structural neighbours

90 Klassifisering FSSP: strukturelle likheter fra struktursammen-ligninger med DALI (”Fold classification based on Structure- Structure alignment of Proteins”); også kalt DDD: ”Dali Domain Dictionary”) CE: database av strukturalignments CATH: ”Class, Architecture, Topology, Homology” SCOP: ”Structural Classification Of Proteins” (side 236- 237)

91  Hierarkisk klassifisering; http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/  Family: likhet i struktur, sekvens, og, av og til, funksjon viser evolusjonær slektskap  Superfamily: samling av familier hvor det kan se ut som om det finnes slektskap mellom familiene

92 Alignment av strukturer, noen viktige poeng til slutt  RMSD: Root mean square deviation i Å: sier noe om hvor like strukturene er. Rmsd ligger under 0.5 Å for ”identiske” strukturer.  OBS! Legg merke til at en strukturell likhet mellom to proteiner som har mer en 25 % sekvens likhet er ”obvious”. Derfor jobber f eks FSSP med en subsett av ”representativ” eller ”non-redundant” structures” (dvs at man ikke tar med to strukturer av proteiner med > 25 % sekvens likhet)  En strukturbasert sekvens alignment er den mest pålitelige type sekvens alignment som finnes

93 Alignment av strukturer, noen viktige poeng til slutt Det finnes også HSSP (”homology-derived structures of proteins”); HSSP er en database av strukturell signifikante sekvens alignments, hvor minst et av sekvensen i hver alignment representerer et protein med kjent struktur; dette er, mao, en oversikt over ”obvious” implisitt eller eksplisitt strukturell likhet DALI/FSSP er også en database av eksplisitte multiple strukturbaserte sekvensalignements ”in the twilight zone of sequence similarity”. For mer info se f eks Nucleic Acids Research 26:316-319 (1998)

94 MULTIPLE SEKVENS ALIGNMENTS (MSA) PROFILER

95 MBV3070 - 2004 Multiple sekvens alignments MSAs gir mye mer informasjon en enkle alignments; man kan f eks finne ”sekvens profiler” som har betydning:ARLEVSANFTLQVKINLDLKMEANATIQAQHPHPHPHPHP MSA gir en ”trygghet” som gjør at man kan få ut flere konklusjoner MSAs er startpunkt for nesten alle moderne metoder for prediksjon av struktur og funksjon på basis av sekvens (som vi vil behandle senere)

96 MBV3070 - 2004 MSAs gir strukturell informasjon MSAs gir et godt utgangspunkt fordi de synliggjør mønstre som tyder på bestemte typer sekundær struktur:  Korte hydrofobe strekninger: buried  -strand  i, i + 2, i + 4 mønstre med hydrofobe residuer:  -strand som ligger på overflaten  i, i + 3, i + 4, i + 7; mønstre:  -heliks  insersjoner og delesjoner har en preferanse for ”surface loops”  Konserverte glyciner og proliner indikerer spesielle typer strukturelementer (”loops” eller ”turns”)  Sterkt konserverte områder kan tyde på f eks en aktive sete

97 MBV3070 - 2004 Om MSA metoder:  En struktur-basert alignment er per definisjon best  Software for sekvens alignment blir derfor testet med test-setts med sekvenser av proteiner med kjent struktur.  Mao: en perfekt multiple sekvens alignment viser hvilke residuer har samme posisjon i den tre-dimensjonale strukturen.  Det å lage en MSA for sekvenser som ikke er spesielt like er langt fra trivielt, selv om man bruker tilgjengelige, profesjonelle programmer som ClustalW.  Det finnes databaser med sekvens alignments (f eks HSSP). Disse bør man bruke hvis det er mulig.

98 MBV3070 - 2004 Framgangsmåten  Finn sekvensene  Edit sekvenser slik at de blir omtrent like lange (dvs ta bort ekstra domener osv som helt klart ikke forekommer i de andre proteinene)  Kjør noen første forsøk, f eks ”pairwise” for å optimalisere dette  Kjør MSA program (f eks Clustal W)  Se på resultatet; editer sekvenser; tilfør eller slett sekvenser, bruk struktur-informasjon hvis tilgjengelig  Til slutt, når du har en tilsynelatende bra alignment, prøv å tilføre de mer ”vanskelige” sekvenser -> Dette er en iterativ, delvis manuell prosess!

99 MBV3070 - 2004 Problemer Problemer forekommer først og fremst i nærheten av insersjoner og delesjoner: Når man tviler om man har signifikant likhet kan man utføre en Monte- Carlo test of significance (randomiser sekvensen, med behold av lengde og aminosyresammensetning og align; gjør det f eks 100 ganger)

100 MBV3070 - 2004 Hierarkiske metoder 1.Pairwise aligments 2.Guided tree 3.Alignment Variasjoner:  Scoringsmatrikser  Håndtering av ”feil” som oppstår tidlig i prosessen  Gap opening og extension penalties  Variasjon i gap penalties ( f eks ingen gaps tillatt i det som er eller ser ut til å være sekundær struktur elementer)

101 MBV3070 - 2004 Hierarchical methods

102 MBV3070 - 2004 Clustal W   Hierarkisk metode   Lett å bruke; mange web-services   Secondary structure masks (bias gap posisjonering)   Man kan bruke alignments som input Bør kombineres med et program til visualisering [Nb. Det finnes andre programmer……]

103 MBV3070 - 2004 Analyse av MSA’s

104 MBV3070 - 2004 Analyse av MSA’s Det finnes mange programmer for visualisering og ”highlighting”, f eks ALSCRIPT: Identisk i alle sekvenser: hvit på grå, og i bokser. Similaritet, dvs like kjemiske egenskaper: svart på lysegrå og i bokser. Sekundær struktur elementer er indikert OBS! Husk at det ikke er trivielt å si hvilke residuer er like eller ikke; det er delvis avhengig av i hvilken kontekst man analyser en MSA.

105 MBV3070 - 2004 Bruk av MSAs for protein identifikasjon  Profiler  PSI-BLAST  Hidden Markov Models (HMMs)

106 MBV3070 - 2004 Profiler (s. 190 – 192, Plate VII)  Man lager en ”inventory array” for en MSA som man bruker sammen med en substitusjonsmatriks til å lage en ”position specific scoring matrix” (som inkluderer gaps)  Har man en ukjent sekvens, så kan man søke med den mot en database av slike profiler  En aminosyre får høy score når (1) den forekommer ofte i en posisjon, eller (2) når den har en høy sannsynlighet å erstatte det mer vanlige residuen på denne posisjonen under evolusjonen  Det finnes grafiske metoder for å vise en profil (Plate VIIB)

107 MBV3070 - 2004 PSI-BLAST  Position-specific iterated BLAST: dvs at initielle hits blir brukt til å lage en MSA som så bli brukt til å lage en profil -> nytt søk -> forbedret profil -> nytt søk  I området med < 30 % sekvenslikhet finner PSI-BLAST tre ganger mer signifikante hits enn BLAST; nyttig for genomannotering  Det eneste som er bedre enn PSI-BLAST er HMM-baserte metoder eller metoder hvor strukturell informasjon tas med eksplisitt

108 MBV3070 - 2004 HMMs  Nyttig statistisk metode for å analysere og utnytte subtile sekvensmønstre i MSAs  Ny sekvenser kan analyseres mot en sett av HMMs som representerer en sett med MSAs (F eks i Pfam)  Se side 194-196 for flere detaljer

109 MBV3070 - 2004 PRESISERING Profile: ARLEVSANFT LQVKINLDLK MEANATIQAQ HPHPHPHPHP Motif: konservert sekvens mønster; kan være veldig kort, f eks 3 – 10 aminosyrer rundt en aktive sete, en glykosileringssete osv. Database: Prosite, verktøy: Scan Prosite. Her brukes også begrepene ”pattern” og ”signature”. Disse kan for eksempel se slik ut: [IV] – G – x – G – T – [LIVMF] – x(2) – [GS] MSA

110 MBV3070 - 2004 Sekvens versus struktur alignments Teknisk sett er alignment av sekvenser og alignment (superponering) av strukturer to forskjellige ting. MEN: det ligger veldig mye ”struktur” i en alignment og en multiple sekvens alignment (og profilene som følger derfra) gir meget nyttig informasjon for videre strukturelle analyser og prediksjoner. Eksempel: bygging av tre-dimensjonale modeller starter med en alignment, som i praksis sier det meste om hvordan modellen kommer til å se ut i grove trekk (se nedenfor). Eksempel: mange av prediksjonsmetodene som behandles nedenfor

111 MBV3070 - 2004 STRUKTUR PREDIKSJON DEL 1: Sekvens-baserte prediksjoner av funksjon og diverse detaljer

112 MBV3070 - 2004 Prediksjoner på basis av sekvens  Vi kjenner mange gener og proteiner, men vi vet ikke like mye om hvert protein.  Stor gap mellom antallet kjente sekvens og antallet kjente strukturer.  Enorm variasjon i strukturer, kjemiske egenskaper og funksjonalitet  Prediksjon av egenskaper på basis av bare sekvens er nyttig. Sentral dogma: sekvens bestemmer struktur (og det faktum at det finnes chaperoner endrer ikke på dette)

113 MBV3070 - 2004 www.expasy.ch  Å bestemme egenskaper til kjente proteiner  Å identifisere ukjente proteiner på basis av egenskapene  Strukturmodel- lering og visualisering  Og mye, mye mer………

114 MBV3070 - 2004 www.expasy.ch

115 MBV3070 - 2004

116

117 OBS! Kan være ulik virkelig pI

118 MBV3070 - 2004 Expasy; metoder for identifikasjon  AACompident & AACompSim: Søke etter likheter mellom proteiner ved å sammenligne aminosyre- sammensetning eventuelt kombinert med andre ting man kan finne ut om proteinet (pI, MW, taxonomic class) -> å identifisere ukjente proteiner og (i noen få tilfeller) å finne ukjente homologer av et kjent protein.  PROPSEARCH Samme som AACompSIM, men man bruker 144 egenskaper (f eks gjennom- snittlig hydrofobisitet, innhold med ”bulky” residuer, osv)  MOWSE (http://srs.hgmp.mrc.ac.uk/cgi-bin/mowse) Molecular Weight Search algorithm: protein identifkasjon på basis av molecular weight (fra Masse spektrometri) for hele proteinet, eller for fragmenter, generert Med spesifikke proteaser (som trypsin- som kutter bak Lys og Arg). Man søker mot en database av ”non-redundant” protein sekvenser (OWL) -> viktig verktøy i proteomics OBS! Det skjer veldig mye innen proteomics (dvs utviklinger a la MOWSE) OBS! Eksperimentelle aminosyresammensetninger er ofte unøyaktige

119 MBV3070 - 2004 Signal P: kjenner igjen signalsekvenser; viktig ved f eks genom annotering og ”genome mining”

120 MBV3070 - 2004 Sekvensbasert prediksjon av funksjon; MSAs  Overall sekvens likhet – proteinfamilier; persentasje likhet innad en familie varierer fra 25 % til 50 % (i PIR, Protein Information Resource); inkluderer FSSP/HSSP  Moduler: kortere områder med sekvens likhet, f eks i proteiner som bare er like i en del av sekvensen; begrepet brukes blant annet for å se etter superfamilier  Tilstedeværelse av bestemte mønstre / motif av varierende størelse og karakter. Eksempel: Prosite databasen -> aktive seter, glykosileringsseter osv osv

121 MBV3070 - 2004 Sekvensbasert prediksjon Det finnes massevis av databaser ( og tilhørende søkemotorer for å analysere ukjente sekvenser) med varierende typer sekvens- basert eller sekvens-orientert informasjon. Vi fokuserer på:  BLAST, PSI-BLAST (se ovenfor)  BLOCKS  Pfam (svært viktig)  Prosite  INTERPRO: flere databasesøk samtidig -> svært viktig

122 MBV3070 - 2004 Blocks Block: ”stor motif” eller kombinasjon av motiver som ligger etter hverandre og som kan bli aligned uten gap Søk: din sekvens blir aligned mot alle Blocks i alle mulige posisjoner og man beregner en score Swiss-Prot Accession number Nummer på første aminosyre (fra oppr.sekvens) Kilde-motif Sekvens- likhet Sekvenser er gruppert etter sekvenslikhet

123 MBV3070 - 2004 Blocks

124 MBV3070 - 2004 Blocks

125 MBV3070 - 2004 PFAM

126 MBV3070 - 2004

127 PFAM

128 MBV3070 - 2004

129 Aktiv sete signatur

130 MBV3070 - 2004

131 Det finnes en del ”patterns with a high probability of occurrence” (som kan utelukkes i søket)

132 MBV3070 - 2004 LDGFDLDnE

133 MBV3070 - 2004 INTERPRO: Søk i mange databaser samtidig

134 MBV3070 - 2004 Strukturelementer som er lett å predikere Leucine zipper: sekvens hvor hver syvende aminosyre er en leucine; slike sekvenser er lett å kjenne igjen. Dette er et eksempel på en ”coiled-coil” (Nb. a og b er andre DNA-binding motiver)

135 MBV3070 - 2004 Strukturelementer som er lett å predikere Coiled coil strukturer (f eks keratin, fibrinogen):  2 eller 3 helikser som danner en supercoil; 3,5 residuer per turn (i steden for 3,6)  I sekvensen ser man repeterte ”heptads” (7 residuer), hvor det 1. og 4. aminosyre er hydrofobe  Det finnes programmer for å predikere coiled coils (f eks COILS)

136 MBV3070 - 2004 Strukturelementer som er lett å predikere: Transmembran helikser (og andre TM-områder) Porin:  -strands membran

137 MBV3070 - 2004 Prediksjon av transmembran helikser TM-helikser er minst 19 residuer lang og nesten alle disse residuer er Hydrofobe; slike strekninger kan synliggjøres i hydropathy plots: TGREASE: hydropathy plots Nb. Det finnes forskjellige Hydrophobicity scales

138 MBV3070 - 2004 Transmembran områder  Hydropathy plots er ikke designed for å detektere transmembran områder men gir gode pekepinn.  Det finnes en rekke spesialiserte programmer, f eks TMpred og PHDtopology/PHDhtm (neural netverk basert)  Disse programmene er først og fremst designed for å finne transmembran helikser; de bruker mer informasjon enn bare hydrofobisitet (f eks ”stop- transfer” signaler, interface residuer osv)  I de siste fem år har antallet kjente strukturer av membranproteiner steget sterkt -> dette har konsekvenser for prediktive metoder !

139 MBV3070 - 2004 Transmembran områder TMpred

140 MBV3070 - 2004 Transmembran områder  Det er lett å finne transmembran helikser i sekvenser  Man kan ofte si noe om orientering pga at man har noe som heter ”stop-transfer” signaler og en rekke andre mer eller mindre relevante kriterier (dette gjøres i PHDtopology)  PHDtopology har > 90 % accuracy; feilene oppstår ved endene. OBS! proteiner som ikke har transmembranhelikser kan være assosiert med membranen allikevel (f eks gjennom ”lipid-anchors”)


Laste ned ppt "MBV3070 - 2004 MBV3070 Bioinformatikk; proteiner Lærer: Vincent Eijsink, Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap, Norges landbrukshøgskole; Telefon:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google