Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tvisten Holm-Lie Mai 02 Avtale ml Holm og Lie 1.2.03 Første faktura. Holm betaler ved forfall 23.2.03 Avtale ml Holm og underentrpr. Direktebetaling 20.4.03.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tvisten Holm-Lie Mai 02 Avtale ml Holm og Lie 1.2.03 Første faktura. Holm betaler ved forfall 23.2.03 Avtale ml Holm og underentrpr. Direktebetaling 20.4.03."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tvisten Holm-Lie Mai 02 Avtale ml Holm og Lie Første faktura. Holm betaler ved forfall Avtale ml Holm og underentrpr. Direktebetaling Lie får kunnskap om avtalen av underentrp Bygget overleveres

2 Hvilke kontrakter har vi? Holm (byggherre) Lie (entreprenør) Underentreprenører

3 Kravene:  1. Prinsipalt krever Lie 1.5 mill kr i form av restbeløp etter kontrakten  2. Subsidiært krever Lie i form av fortjeneste og kostnader  Hva er grunnlaget?

4 Grunnlag:  Holm har ved å inngå avtale direkte med underentreprenørene brutt avtalen mellom Lie og ham selv. Lie fastholder avtalen  Forsettlig kontraktsbrudd Ensidig endring av kontraktens vilkår om betaling av underentreprenørene  Hvilke konsekvenser skal dette få?

5 Problemstillingen  Har Lie krav på de 1.5 mill etter kontrakten, evt.  som dekker fortjeneste og utgifter?

6 Forutsetning 1  Holm har fortløpende betalt underentreprenørene  Holms innsigelse: Lie har akseptert ordningen ved passivitet  Drøftelse?

7 Lies krav om 1.5 mill  Drøftelse: Lie skal ikke ”tjene” på Holms kontraktsbrudd (berikelsesbegrensingen)  Konklusjon: Ikke medhold  Spørsmålet om fortjeneste/kostnader avhenger av om han har akseptert ved passivitet. Drøftes nedenfor

8 Forutsetning 2  Holm har ikke betalt underleverandørene det vesentlige av de 1.5 mill.  Spørsmål: Har Lie krav på de 1.5 mill, for entreprenørene og dels egen fortjeneste og kostnader?  Lies grunnlag er fremdeles at han fastholder avtalen

9 Holms innsigelse nr 1  Lies rett til det vesentlige av de 1.5 mill er bortfalt ved passivitet Det foreligger i så fall en endringsavtale ml Holm og Lie Passivitet? (Passivitetsvirkninger)  Kontraktsbruddet foresettelig  Holm har også etterpå handlet illojalt ved ikke å informere Lie  2mnd fra Lie ble klar over avtalen til han krevde betaling

10 Konklusjon vedr kravet på 1.5 mill  Skal mye til å for å si at Lie har tapt noen rett ved passivitet når motparten har handlet klanderverdig.  To måneder er ikke nok tid til at Holm skulle ha noen berettiget forventning om at Lie ikke ville kreve den opprinnelige avtalen oppfylt i alle sine deler.  Lie må kunne kreve de 1.5 mill etter kontrakten

11 Subsidiær drøftelse  Forutsetter at Lie er bundet av avtalen ved passivitet.  Lies passivitet må kun få den konsekvens at Lies rett til å gjøre opp med underleverandørene bortfaller  Han kan ikke sies å ha akseptert at hans rett til fortjeneste og dekning av kostnader bortfaller ( )

12 Holms innsigelse nr 2  Holm krever at han får gjøre fradrag for de kr som er krav han har i forhold til Lies underentreprenører  Forutsetter at Holm ikke har betalt  Forutsetter at Lie kan påberope seg alle sider ved avtalen med Holm. Han får mao de 1.5 mill.

13 Holms innsigelse nr 2 forts  Ingen sider av avtalen er bortfalt ved passivitet  Den opprinnelige avtalen står ved lag, også Lies forpliktelser etter denne.  Lie er ansvarlig for underentreprenørenes feil overfor Holm  Holm må kunne gjøre fradrag for

14 Forutsetning 2  Lie må anses for ved passivitet å ha akseptert avtalen mellom Holm og underentreprenørene når det gjelder oppgjørsformen.  Spørsmål: Hvilke følger skal dette få mht kravet om å avdra de ?

15 To mulige synspunkter 1. Formelt utgangspunkt:  Den første avtalen består. Det er bare oppgjørsformen som er gjenstand for endringsavtale. Lie er da ansvarlig for de overfor Holm  Holm får fradragsrett

16 2. Mindre formelt:  Passivitetsvirkningen blir at ”hele pakka” er endret: Holm kan kreve å gjøre opp med underleverandørene, men må da bære følgene av kontraktsforholdet med disse.  Holm må selv bære ansvaret for de og kan ikke kreve fradrag

17


Laste ned ppt "Tvisten Holm-Lie Mai 02 Avtale ml Holm og Lie 1.2.03 Første faktura. Holm betaler ved forfall 23.2.03 Avtale ml Holm og underentrpr. Direktebetaling 20.4.03."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google