Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tvisten Holm-Lie Mai 02 Avtale ml Holm og Lie 1.2.03 Første faktura. Holm betaler ved forfall 23.2.03 Avtale ml Holm og underentrpr. Direktebetaling 20.4.03.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tvisten Holm-Lie Mai 02 Avtale ml Holm og Lie 1.2.03 Første faktura. Holm betaler ved forfall 23.2.03 Avtale ml Holm og underentrpr. Direktebetaling 20.4.03."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tvisten Holm-Lie Mai 02 Avtale ml Holm og Lie 1.2.03 Første faktura. Holm betaler ved forfall 23.2.03 Avtale ml Holm og underentrpr. Direktebetaling 20.4.03 Lie får kunnskap om avtalen av underentrp. 30.6. 03 Bygget overleveres

2 Hvilke kontrakter har vi? Holm (byggherre) Lie (entreprenør) Underentreprenører

3 Kravene:  1. Prinsipalt krever Lie 1.5 mill kr i form av restbeløp etter kontrakten  2. Subsidiært krever Lie 200.000 i form av fortjeneste og kostnader  Hva er grunnlaget?

4 Grunnlag:  Holm har ved å inngå avtale direkte med underentreprenørene brutt avtalen mellom Lie og ham selv. Lie fastholder avtalen  Forsettlig kontraktsbrudd Ensidig endring av kontraktens vilkår om betaling av underentreprenørene  Hvilke konsekvenser skal dette få?

5 Problemstillingen  Har Lie krav på de 1.5 mill etter kontrakten, evt.  200.000 som dekker fortjeneste og utgifter?

6 Forutsetning 1  Holm har fortløpende betalt underentreprenørene  Holms innsigelse: Lie har akseptert ordningen ved passivitet  Drøftelse?

7 Lies krav om 1.5 mill  Drøftelse: Lie skal ikke ”tjene” på Holms kontraktsbrudd (berikelsesbegrensingen)  Konklusjon: Ikke medhold  Spørsmålet om fortjeneste/kostnader avhenger av om han har akseptert ved passivitet. Drøftes nedenfor

8 Forutsetning 2  Holm har ikke betalt underleverandørene det vesentlige av de 1.5 mill.  Spørsmål: Har Lie krav på de 1.5 mill, for entreprenørene og dels egen fortjeneste og kostnader?  Lies grunnlag er fremdeles at han fastholder avtalen

9 Holms innsigelse nr 1  Lies rett til det vesentlige av de 1.5 mill er bortfalt ved passivitet Det foreligger i så fall en endringsavtale ml Holm og Lie Passivitet? (Passivitetsvirkninger)  Kontraktsbruddet foresettelig  Holm har også etterpå handlet illojalt ved ikke å informere Lie  2mnd fra Lie ble klar over avtalen til han krevde betaling

10 Konklusjon vedr kravet på 1.5 mill  Skal mye til å for å si at Lie har tapt noen rett ved passivitet når motparten har handlet klanderverdig.  To måneder er ikke nok tid til at Holm skulle ha noen berettiget forventning om at Lie ikke ville kreve den opprinnelige avtalen oppfylt i alle sine deler.  Lie må kunne kreve de 1.5 mill etter kontrakten

11 Subsidiær drøftelse  Forutsetter at Lie er bundet av avtalen ved passivitet.  Lies passivitet må kun få den konsekvens at Lies rett til å gjøre opp med underleverandørene bortfaller  Han kan ikke sies å ha akseptert at hans rett til fortjeneste og dekning av kostnader bortfaller (200.000)

12 Holms innsigelse nr 2  Holm krever at han får gjøre fradrag for de kr 100.000 som er krav han har i forhold til Lies underentreprenører  Forutsetter at Holm ikke har betalt  Forutsetter at Lie kan påberope seg alle sider ved avtalen med Holm. Han får mao de 1.5 mill.

13 Holms innsigelse nr 2 forts  Ingen sider av avtalen er bortfalt ved passivitet  Den opprinnelige avtalen står ved lag, også Lies forpliktelser etter denne.  Lie er ansvarlig for underentreprenørenes feil overfor Holm  Holm må kunne gjøre fradrag for 100.000

14 Forutsetning 2  Lie må anses for ved passivitet å ha akseptert avtalen mellom Holm og underentreprenørene når det gjelder oppgjørsformen.  Spørsmål: Hvilke følger skal dette få mht kravet om å avdra de 100.000?

15 To mulige synspunkter 1. Formelt utgangspunkt:  Den første avtalen består. Det er bare oppgjørsformen som er gjenstand for endringsavtale. Lie er da ansvarlig for de 100.000 overfor Holm  Holm får fradragsrett

16 2. Mindre formelt:  Passivitetsvirkningen blir at ”hele pakka” er endret: Holm kan kreve å gjøre opp med underleverandørene, men må da bære følgene av kontraktsforholdet med disse.  Holm må selv bære ansvaret for de 100.000 og kan ikke kreve fradrag

17


Laste ned ppt "Tvisten Holm-Lie Mai 02 Avtale ml Holm og Lie 1.2.03 Første faktura. Holm betaler ved forfall 23.2.03 Avtale ml Holm og underentrpr. Direktebetaling 20.4.03."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google