Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forklaringsprinsipper, positivisme og falsifisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forklaringsprinsipper, positivisme og falsifisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forklaringsprinsipper, positivisme og falsifisering
Forelesning 11/10

2 Viktige momenter fra sist
Når brukes kvalitative og kvantitative metoder? Hva er hovedstyrkene og –svakhetene til kvalitative og kvantitative metoder? Hovedteknikkene: Intervjuer Observasjon Dokumentstudier

3 Dagens forelesning Individuelle og kollektive forklaringer
Positivisme og positivismekritikk Kritisk testing av kunnskap (falsifisering) Oppgave

4 Forklaringsprinsipper
Hvordan forklares samfunnsvitenskapelige fenomener? Dreier seg om hva som er den grunnleggende forklaringsenheten i samfunnet: Individet Kollektivet (grupper) Representerer to ulike innfallsvinkler til å forstå samfunnet

5 Individforklaringer Metodologisk individualisme:
Assosieres med Max Weber Hevder at samfunnet må forstås ved å ta utgangspunkt i individet Hevder at samfunnet er summen av enkeltindivider Må ha tilgang til informasjon om hvordan individer tenker for å forstå deres handlinger Individenes egne tanker/motiver er gir den ”sanne” forklaringen

6 Kollektive forklaringer
Metodologisk kollektivisme: Assosieres med Emile Durkheim Hevder at individer samfunnet må forstås ved å ta utgangspunkt i grupper Samfunnet er noe mer enn summen av enkeltindivider Hevder at gruppetilhørighet forklarer hvordan individene tenker og handler Må ha informasjon om fellesskapsforhold (for eksempel organisasjonskultur, maktrelasjoner, rutiner og prosedyrer, osv.) Oppfatter individforklaringer som psykologi (kan forklare enkeltindivider, men ikke samfunnet)

7 Positivisme En forestilling om hvordan forskere skal forholde seg til fakta: Skiller mellom ”er” (fakta) og ”bør” (meninger, oppfatninger, overbevisninger) Fakta eksisterer uavhengig av forskerens egne meninger og oppfatninger ”Hadde jeg ikke sett det, så ville jeg ikke trodd det” Det er vitenskapelig ukorrekt å trekke slutninger om hva vi bør gjøre på bakgrunn av fakta

8 Positivismekritikk I forskningen er det ikke mulig å skille skarpt mellom ”er” og ”bør” Meninger, oppfatninger og overbevisninger vil alltid påvirke fakte ”Hadde jeg ikke trodd det, så ville jeg ikke sett det” Dette kommer til uttrykk på (minst) to måter: Ved at forskere er uenige om hva som er fakta Ved at forskere er uenige om hvordan fakta skal tolkes Derfor viktig at forskerne gjør rede for egne meninger, oppfatninger og overbevisninger

9 Falsifisering En teori om hvordan forskning bør foregå:
Kunnskap bygges gjennom kritisk testing av det vi tror vi vet Unngå å samle kunnskap som bekrefter det vi tror vi vet Etablert kunnskap blir forsøkt avkreftet Hvis kunnskapen ikke kan avkreftes, så er den sannsynliggjort Hvis kunnskapen kan avkreftes, så er den falsifisert og må forkastes En generell forklaring kan falsifiseres hvis vi finner ett tilfelle som ikke lar seg forklare Vi kommer nærmere ”sannheten” ved å vite hva som er feil enn å bekrefte det vi tror er riktig

10 Oppgave Les igjennom utlevert tekst Besvar følgende spørsmål:
Hvilke metoder ble brukt for å innhente data? Hvilke typer informasjon ble innhentet under datainnsamlingen? Hvem ble data innhentet fra? Hvilke styrker ser du ved det metodiske opplegget? Hvilke svakheter ser du ved det metodiske opplegget? Gitt det opplegget som ble valgt, hvilken allmenn verdi kan resultatene i undersøkelsen tenkes å ha?


Laste ned ppt "Forklaringsprinsipper, positivisme og falsifisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google