Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mobility in Collaboration Christian Heath & Paul Luff 1998.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mobility in Collaboration Christian Heath & Paul Luff 1998."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mobility in Collaboration Christian Heath & Paul Luff 1998

2 Hovedinnhold Metoder og virkemidler for å støtte mobilt arbeid Undersøkelser av kommunikasjon og samarbeid i ulike situasjoner Diskuterer implikasjoner ved innføring av teknologi for å støtte og forbedre arbeids- og samarbeidsmetoder

3 Studier av tre ulike arbeidssituasjoner: Konsultasjon hos lege (micro-mobility) – viktigheten av pasientjournalen i møtet mellom lege og pasient Byggeplass (remote mobility) – dokumentering og planlegging av arbeidet Undergrunnssystemet i London (remote and local mobility)

4 Pasientjournal Ivaretar både synkront og asynkront samarbeid, både mellom leger og andre profesjonelle, samt mellom lege og pasient Mikro-mobilitet – en gjenstand som mobiliseres og manipuleres Den papirbasert journalen er kritisk for legens fleksibilitet Teknologien mer et ”møbel” enn et hjelpemiddel for interaktivitet

5 Byggeplass Individer som beveger seg rundt på et område, men må ha tilgang til informasjon og kontakt med kollegaer Daily Allocation Sheet – fylles ut hver dag og brukes av mange ulike personer til å overvåke fremdrift, identifisere problemer og koordinere aktiviteter Mange fordeler, men også mange uforutsette ulemper

6 London Underground De store stasjonene har et såkalt ”OPS-rom” All informasjon og alle kommunikasjonsressurser er lokalisert på ett sted, og kun tilgjengelig innenfor dette rommets vegger Kan ofte oppstå situasjoner der det er kritisk at mobilt personell har tilgang til ressurser i OPS-rommet

7 Potensielle forslag til en prototype Utvide eksisterende radionett til å støtte overføring av grafikk og tekstlig informasjon Terminalene må være små og lette slik at de blir en del av standardutstyret til personalet Terminalene bør også kunne fange opp og distribuere informasjon tilbake til OPS- rommet i form av kamera, lydopptaker, og lignende En miks av små, mobile terminaler og store plasskrevende systemer

8 Konklusjon Gammel artikkel, mye som som har skjedd innen mobil teknologi de åtte årene siden artikkelen ble skrevet Hovedprinsippet er likevel like aktuelt, teknologi i seg selv er ikke nok for å oppnå mobilitet Viktig å se på hvordan personer interagerer med en gjenstand

9 Konklusjon Forfatterne er opptatt av at den teknologiske utviklingen ligger i forkant av terminalene Teknologi som ikke er fleksibel risikerer å undergrave individets egenskap til å rekonfigurere seg selv under en aktivitet Viktig å rette oppmerksomhet mot hvordan ansatte samarbeider med kollegaer i stedet for å bare ”oversette” en fysisk gjenstand til et elektronisk skjema. Teknologien må tilpasses brukerne!


Laste ned ppt "Mobility in Collaboration Christian Heath & Paul Luff 1998."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google