Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Scrum-kurs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Scrum-kurs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Scrum-kurs
Scrum lunsj

2 Stafettpinnen som glipper
Takk til Mike Cohn 2 Scrum lunsj

3 Agenda Oppvarming Smidige utviklingsmetoder Scrum User stories
Å finne user stories Å prioritere user stories Å bryte ned user stories Akseptansekriterier Estimering Avslutning 3 Scrum lunsj

4 Deltager user story (10 minutter)
Som en instruktør Ønsker jeg å høre 1-2 ”deltager user story” fra hver gruppe Slik at jeg kan tilpasse kurset til deres ønsker 4 Scrum lunsj

5 Komme i gang (10 minutter)
Del dere i grupper på 6 (helst ett bord per gruppe) Skriv hver deres kursdeltagerstory Diskuter historiene i gruppen (5 minutter) og kom med en felles kursdeltagerstory Scrum lunsj

6 Smidige metoder og Scrum
Scrum lunsj

7 De Smidig Verdiene (5 minutter)
Individer og samspill framfor prosesser og verktøy Fungerende system framfor utførlig dokumentasjon Samarbeid med kunden framfor kontraktsforhandlinger Å reagere på endringer framfor å følge en plan Prioriter: Hvilken er viktigst Hvilken er vanskeligst Hvilken mangler Hvilken gjør vi Scrum lunsj

8 De smidige prinsippene (4 x 2 minutter)
Prioriter kortene dere har fått etter følgende rekkefølge: Hvilken er viktigst? Det vil si: Hvilken har størst påvirkning på om prosjektet lykkes? Hvilken er vanskeligst? Det vil si: Hvilken tror vi vil kreve mest arbeid eller disiplin å innføre? Hvilke mangler? Det vil si: Hvilke prinsipper for å gjennomføre prosjekter tror vi har høy verdi? Hvilke følger vi nå? Det vil si: Hvor store endringer vil det kreve å følge dem? Scrum lunsj

9 De smidige prinsippene
1. Vår høyeste prioritet er å tilfredsstille kunden gjennom å levere et verdifullt, kjørende system tidlig og kontinuerlig 2. Ønske endrede krav velkommen, også selv om det er sent i utviklingen. Smidige prosesser utnytter endringer til å gi kunden konkurransefortrinn. 3. Hyppige leveranser av fungerende system, fra et par uker til et par måneder, med preferanse for den korte enden av skalaen. 4. Forretningssiden og utviklere må jobbe sammen daglig gjennom hele prosjektet. 5. Bygg prosjektene rundt motiverte individer. Gi dem det miljøet og den støtten de trenger, og stol på at de får jobben gjort. 6. Den mest effektive metoden for å spre informasjon til og innen et utviklingsteam, er samtale ansikt-til-ansikt. 7. Kjørende system er det primære målet på framdrift. 8. Smidige prosesser fremmer bærekraftig utvikling. Sponsorene, utviklerne og brukerne bør kunne opprettholde en konstant fart i det uendelige. 9. Kontinuerlig fokus på teknisk høy standard og godt design forsterker smidighet. 10. Enkelhet - kunsten å maksimere mengden arbeid som ikke gjøres - er essensielt. 11. Med jevne mellomrom reflekterer teamet over hvordan det kan bli mer effektivt, og så justerer det arbeidsmåten sin tilsvarende. 12. De beste arkitekturene, kravene og designene vokser fram fra selv-organiserende team. Prioriter kortene dere har fått etter følgende rekkefølge: Hvilken er viktigst? Det vil si: Hvilken har størst påvirkning på om prosjektet lykkes? Hvilken er vanskeligst? Det vil si: Hvilken tror vi vil kreve mest arbeid eller disiplin å innføre? Hvilke mangler? Det vil si: Hvilke prinsipper for å gjennomføre prosjekter tror vi har høy verdi? Hvilke følger vi nå? Det vil si: Hvor store endringer vil det kreve å følge dem? 9 Scrum lunsj

10 Adaptive Scrum Extreme programming EVO Crystal FDD DSDM Lean

11 Adaptive Scrum Extreme programming EVO Crystal FDD DSDM Lean

12 Adaptive Scrum Extreme programming EVO Crystal FDD DSDM Lean

13 Adaptive Scrum Extreme programming EVO Crystal FDD DSDM Lean

14 Adaptive Scrum Extreme programming EVO Crystal FDD DSDM Lean

15 Scrum Scrum lunsj

16 Scrum er en kontrakt mellom de som skal ha noe og de som skal lage det
Scrum lunsj

17 Takk til Mike Cohn

18 Definition of done Hva vil du ikke at skal skje etter at noen har kallt noe for ”ferdig”? Hvilke aktiviteter vil du at skal være utført før noen kaller et krav ”ferdig”? Hva er greit at skjer etter at kravet er ”ferdig”? Hva må vi regne med at gjenstår etter at kravet er ”ferdig”? Om hver krav var i produksjon når det var ”ferdig”, hvilke muligheter ville vi hatt da? 18 Scrum lunsj

19 Opsjoner 19 Scrum lunsj

20 Iterasjoner Seremonier Scrum Roller Artifakter Scrum lunsj

21 Scrum Scrum Scrum Scrum Iterasjoner Iterasjoner Iterasjoner
Ferdig Planlegging 2-4 uker Stå-opp Iterasjoner Iterasjoner Iterasjoner Iterasjoner Iterasjoner 4 seremonier 4 seremonier 4 seremonier 4 seremonier 4 seremonier Review Scrum Scrum Scrum Scrum Tilbakeblikk Produkteier 3 roller 3 roller 3 artifakter 3 artifakter 3 artifakter Teamet Burn-down Produktkø Scrum Master Sprintkø Scrum lunsj

22 Scrum – Hvem? Produkt-eier Scrum Master Scrum Team
1. Produkteieren er ansvarlig for at prosjektet realiserer verdi for virksomheten. Han eller hun utøver dette ansvaret ved å prioritere hvilken funksjonalitet som skal utvikles til enhver tid. Dette er rollen med størst innvirkning på prosjektets suksess. 2. Scrum masteren er ansvarlig for at alle hindringer som kan hemme teamets fremdrift blir addressert og at fremdriften blir opprettholdt. Scrum masteren skal også hjelpe teamet med å komme fram til sine egne arbeidsmetoder, og å påpeke når de bryter sine egne regler. 3. Teamet er ansvarlig for å levere den høyest prioriterte funksjonaliteten på en måte som er så effektiv som mulig uten at den setter prosjektets langsiktige fremdrift i fare. Teamet er selv ansvarlig for å bestemme hvordan de skal jobbe for å oppnå dette. Scrum-prosjekter tilstreber at teammedlemmene i så stor grad som mulig er dedikert til sine prosjekter, at de sitter på samme sted og at de har tilstrekkelig myndighet og kompetanse til å løse sine oppgaver uten å være avhengig av andre. Scrum Team Scrum lunsj

23 Scrum – Når? 24 timer Stå- opp Sprint (1-4 uker) Sprint (1-4 uker)
Review Tilbakeblikk 1. Et planleggingsmøte er starten hver iterasjon. Der forklarer produkteieren nærmere om de høyest prioriterte punktene I produktkøen. Teamet vurderer deretter hvor langt de forventer å komme i produktkøen i løpet av iterasjonen. Teamet estimerer omfanget som skal til for å levere relevante deler av produktkøen, og bryter den delen av produktkøen som skal med i iterasjonen inn i oppgaver på iterasjonskøen. 2. Et stå-opp-møte holdes hver dag, ofte om morgenen, for at teamet skal kunne koordinere fremdriften på iterasjonskøen. Møtet skal kun inneholde rapportering av status og eventuelle hindringer. For at deltagerne skal huske å holde møtet kort, står alle under møtet. Derav navnet. 3. I demomøtet på slutten av iterasjonen viser teamet fram til produkteieren hva de har laget i iterasjonen. Mange team bruker dette som et prinsipielt godkjennelsesmøte, der produkteier avgjør om teamet har forstått hva de skulle og levert korrekt. 4. Retrospektiv, eller tilbakeblikk, avslutter hver iterasjon. Teamet er ansvarlig for å beskrive og kontinuerlig forbedre sin arbeidsprosess. På retrospektivet går teamet gjennom hva som gikk bra med iterasjonen og hva man kan endre for å bli enda bedre. Mange team bruker retrospektivet til å oppdatere teamet spilleregler og forbedringskø over hvilke tiltak som skal innføres. Plan-legging Scrum lunsj

24 Sprint planning meeting
Takk til Mike Cohn

25 Scrum – Når? 24 timer Stå- opp Sprint (1-4 uker) Sprint (1-4 uker)
Review Tilbakeblikk 1. Et planleggingsmøte er starten hver iterasjon. Der forklarer produkteieren nærmere om de høyest prioriterte punktene I produktkøen. Teamet vurderer deretter hvor langt de forventer å komme i produktkøen i løpet av iterasjonen. Teamet estimerer omfanget som skal til for å levere relevante deler av produktkøen, og bryter den delen av produktkøen som skal med i iterasjonen inn i oppgaver på iterasjonskøen. 2. Et stå-opp-møte holdes hver dag, ofte om morgenen, for at teamet skal kunne koordinere fremdriften på iterasjonskøen. Møtet skal kun inneholde rapportering av status og eventuelle hindringer. For at deltagerne skal huske å holde møtet kort, står alle under møtet. Derav navnet. 3. I demomøtet på slutten av iterasjonen viser teamet fram til produkteieren hva de har laget i iterasjonen. Mange team bruker dette som et prinsipielt godkjennelsesmøte, der produkteier avgjør om teamet har forstått hva de skulle og levert korrekt. 4. Retrospektiv, eller tilbakeblikk, avslutter hver iterasjon. Teamet er ansvarlig for å beskrive og kontinuerlig forbedre sin arbeidsprosess. På retrospektivet går teamet gjennom hva som gikk bra med iterasjonen og hva man kan endre for å bli enda bedre. Mange team bruker retrospektivet til å oppdatere teamet spilleregler og forbedringskø over hvilke tiltak som skal innføres. Plan-legging 25 Scrum lunsj Slide 25

26 Scrum – Hva? Produkt Produkt-eier Burn-down Scrum Master Produkt-kø
1. Produktkøen i Scrum beskriver produkteierens sin prioritering av funksjonalitet. Produktkøen tjener som en plan på hva som skal utvikles i de neste iterasjonene og som et måleverktøy for å spore hastihetenpå fremdriften per iterasjon. Hvilket verktøy som brukes for dette er opp til prosjektet. Mange team bruker kartotekkort eller lignende. Excel er også et populært valg. En god del team bruker elektroniske verktøy som er laget for dette formålet. Uansett hvordan det uttrykkes, er det viktige med en produktkø at den er prioritert. Ikke-Scrum prosjekter bruker ofte en "må, bør, kan" prioritering av krav. I de aller fleste slike prosjekt er 90% eller flere av oppgavene "må"-oppgaver. I motsetning til dette er det kun én oppgave som kan være først i en produktkø. Spørsmålet er ikke lenger "er dette viktig", men "hvilken av disse to tingene vil du ha først"? 2. Sprintkøen er der teamet plasserer alle oppgavene de må utføre for å kunne levere fremdrift på produktkøen. Sprintkøen brukes til å følge opp daglig framdrift og oppdage om teamet kommer til å nå målet for iterasjonen. Mange team bruker gule lapper på en whiteboard-tavle til å synliggjøre denne fremdriften for hverandre og for andre interesserte i nærheten. 3. Burn-down diagram er en kurve på et koordinatsystem der x-aksen angir tid og y-aksen angir hvor mange elementer som gjenstår. Burn-down-diagrammer brukes spesielt for å visualisere fremdriften i sprintkøen. Mange team bruker et separat burndown diagram for å visualisere hvor mange produktkøelementer som gjenstår til en viktig leveranse. Produkt-kø Sprint-kø Scrum Team Scrum lunsj

27 Bekymret? Hvor lang er sprinten? Hvilken ukedag starter sprinten?
Hva skjedde på dag 6 og 7? Hva skjedde på dag 4?

28 Hva har skjedd? Fant en feil? Introdusere flere features?

29 Hva har skjedd? Reestimering? Feil fra forrige iterasjon?

30 Hva har skjedd? For store oppgaver? For mange samtidige oppgaver?

31 Iterasjoner er ikke mini-fossefall
Takk til Mike Cohn

32 Scrum-regler (10 minutter)
Alt som skal gjøres skal beskrives på produktkøen Produkteier bestemmer ”hva”, teamet bestemmer ”hvordan” Resultatet av en iterasjon er det som er demonstrert og helt ferdig Produktet skal være potensielt leverbart etter hver iterasjon Vi skal alltid prøve å bli enda bedre Iterasjonen er låst i prioritering av omfang og i tid Prioriter kortene dere har fått etter følgende rekkefølge: Hvilken er viktigst? Det vil si: Hvilken har størst påvirkning på om prosjektet lykkes? Hvilken er vanskeligst? Det vil si: Hvilken tror vi vil kreve mest arbeid eller disiplin å innføre? Hvilke mangler? Det vil si: Hvilke prinsipper for å gjennomføre prosjekter tror vi har høy verdi? Hvilke følger vi nå? Det vil si: Hvor store endringer vil det kreve å følge dem? Scrum lunsj

33 Produktkøhåndtering Scrum lunsj

34 Eksempel fra team Steria desemberleveranse
Scrum lunsj

35 Eksempler: Som saksbehandler
trenger jeg å kunne foreta endringer i personlogg slik at jeg kan dokuementere sakene jeg har behandlet i Puma og i MP. 5 minutter med litt frustrasjon – prøv å finne user stories 5 minutter for å finne brukerne 2 minutter med deling av brukerne 10 minutter med user stories 3 minutter prioritering 2 minutter deling 35 Scrum lunsj

36 Eksempler: Som saksbehandler
ønsker jeg å kunne se en tabell med relevante detaljer over NAV ytelser slik at jeg kan svare på spørsmål 5 minutter med litt frustrasjon – prøv å finne user stories 5 minutter for å finne brukerne 2 minutter med deling av brukerne 10 minutter med user stories 3 minutter prioritering 2 minutter deling 36 Scrum lunsj

37 Eksempler: Som personservicemedarbeider
ønsker jeg å kunne se automatiske utførte endringer på pensjoner slik at jeg kan besvare henvendelser som gjelder disse. Eksempel på automatisk utførte endringer er: Automatisk endring av utbetaling ved 67 5 minutter med litt frustrasjon – prøv å finne user stories 5 minutter for å finne brukerne 2 minutter med deling av brukerne 10 minutter med user stories 3 minutter prioritering 2 minutter deling 37 Scrum lunsj

38 Eksempler: Som Saksbehandler kan jeg bruke hurtigtaster
slik at jeg unngår unødvendig bruk av mus. 5 minutter med litt frustrasjon – prøv å finne user stories 5 minutter for å finne brukerne 2 minutter med deling av brukerne 10 minutter med user stories 3 minutter prioritering 2 minutter deling 38 Scrum lunsj

39 Produktkøisfjellet

40 Hva blir ferdig iterasjon 6 og 7?
Story Størrelse 1 3 2 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Iterasjon Fart 1 10 2 12 3 9 4 18 5 16

41 Hva blir ferdig iterasjon 6 og 7?
Story Størrelse Samlet 1 3 2 5 8 10 4 11 12 6 14 7 15 20 9 28 29 31 36 13 38 41 Iterasjon Fart 1 10 2 12 3 9 4 18 5 16

42 I – Independent N - Negotiable V - Valuable E – Estimatable
S – appropriate Size T – Testable Scrum lunsj

43 Eksempel: Dagligvarer på nett
43 Scrum lunsj

44 User story brainstorm (20 minutter)
Lag user stories for en nettbutikk 5 minutter med litt frustrasjon – prøv å finne user stories 5 minutter for å finne brukerne 2 minutter med deling av brukerne 10 minutter med user stories 3 minutter prioritering 2 minutter deling 44 Scrum lunsj

45 User story prioritering (10 minutter)
Prioriter utlevert user stories for nettbutikken Prioriter all user stories. Hvert team forteller: Hva er de høyeste fem historiene (hvorfor) Hva er de laveste fem historiene (hvorfor) 45 Scrum lunsj

46 Prinsipper for prioritering (diskusjon)
Scrum lunsj

47 Prinsipper for prioritering
47 Scrum lunsj

48 User story breakdown (5 minutter)
Bryt ned historien Som markedsjef Ønsker jeg å registrere en kampanje Slik at jeg kan stimulere shoppere til å handle mer Scrum lunsj

49 Prinsipper for nedbryting
Forskjellige produkter (Alder, Uføre, osv) Operasjon (Opprette, oppdater, hent, slett, søk) Utsett å behandle noen datafelter Utsett validering av input Utsett sideeffekter Stubb ut avhengigheter Utsett arkitekturegenskaper (logging, feilhåndtering) Utsett ytelse Utsett/forenkle avvikshåndter Utsett spesielle datatilfeller Scrum lunsj

50 User story breakdown (5 min plenum)
Bryt ned historien Som en medarbeide på PSS Kan jeg se et regnestykke over utbetalingen til kunden Slik at jeg kan svare på spørsmål rundt samordning Tips: Hva om man har AORD, NAV, flere NAV ytelser? Mye info, ingen info? Hva om data er inkonsistent? Scrum lunsj

51 User story breakdown (5 plenum)
Bryt ned historien Som saksbehandler kan jeg redigere grunnlagsdata for rettighet slik at pensjonsberegningen og premie til arbeidsgiver blir korrekt. Scrum lunsj

52 Adaptive Scrum Extreme programming EVO Crystal FDD DSDM Lean

53 Evo: Virksomhetsmål

54 Evo: Interessentmål, produktmål og løsning

55 Evo: Målbart

56 Evo: Målene til SPK i PERFORM
Hva betyr ”Rett pensjon til rett tid”? Hvordan måler vi det? Hvem er interessert i ”Rett pensjon til rett tid”? Hvordan vurderer de det? Hvordan kan Puma understøtte interessentenes mål? Hvordan måler vi om Puma gjør det? Hvilke alternativer har vi til Puma for å oppnå interessentenes mål?

57 Kravspesifisering Scrum lunsj

58 Adaptive Scrum Extreme programming EVO Crystal FDD DSDM Lean

59 C – Card C – Conversation C – Confirmation Scrum lunsj

60 C – Card C – Conversation C – Confirmation Planlegging I iterasjonen
60 Scrum lunsj

61 61 Scrum lunsj

62 Conditions of Satisfaction
Som en potensiell shopper Ønsker jeg å se alle varer i en kategori Slik at jeg kan finne varen jeg ser etter Scrum lunsj

63 Conditions of Satisfaction
Som en potensiell shopper Ønsker jeg å se alle varer i en kategori Slik at jeg kan finne varen jeg ser etter Gitt at følgende varer eksisterer Grønne pærer, Gule pærer, Grønne epler, Røde epler Når jeg søker etter ”grønne” Så skal jeg få følgende treff Grønne pærer, grønne epler 63 Scrum lunsj

64 Conditions of Satisfaction
Som en potensiell shopper Ønsker jeg å se alle varer i en kategori Slik at jeg kan finne varen jeg ser etter Hva med ”grønn”, ”grønne”, ”grønt”? Hva med ”eple”, ”epler”? Hva med ”frukt”? 64 Scrum lunsj

65 Conditions of Satisfaction
Beskriv ferdigstillelseskritierier for følgende user story Som markedsjef Ønsker jeg å registrere en kampanje Slik at jeg kan stimulere shoppere til å handle mer 65 Scrum lunsj

66 Conditions of Satisfaction
Som en medarbeider på PSS Kan jeg se et regnestykke over utbetalingen til medlemmet Slik at jeg kan svare på spørsmål rundt samordning Scrum lunsj

67 Conditions of Satisfaction
Medarbeider på PSS kan se regnestykke over utbetalingen til medlemmet Gitt at et medlemmet har i valgt periode en ytelse som er samordnet med NAV og AORD Og medlemmet mottar barnetillegg Når jeg velger perioden Så skal utbetalingsperioden inneholde bruttopensjon, fradrag for NAV totalt, fradrag for grunnpensjon og tilleggspensjon, fradrag for tjenestepensjon, barnetillegg og redusert pensjon 67 Scrum lunsj

68 Conditions of Satisfaction (plenumsdiskusjon)
Medarbeider på PSS kan se regnestykke over utbetalingen til medlemmet Gitt at medlemmet ikke har noen NAV fradrag i perioden Gitt at medlemmet har <spesielle fradrag (f. eks. krig)> i perioden Gitt at for perioden er kun summen av fradrag oppgitt Gitt at for perioden er summen av fradrag feil 68 Scrum lunsj

69

70 Hvorfor bruke tester til å spesifisere krav?

71 Iterasjoner og tilbakeblikk
En praktisk oppgave (1t + 15m) 5 minutter forklaring 5 minutter for å bestemme reglene 10 minutter for første oppgave 10 minutter for første retrospektiv 5 minutter deling av erfaring fra første retrospektiv 10 minutter for andre oppgave 10 minutter for andre retrospektiv 5 minutter for deling av erfaring fra andre retrospektiv + 10 minutter overhead Scrum lunsj

72 Retrospektiv-spørsmål
Fortsett med... Innfør... Hinder for suksess 72 Scrum lunsj

73 Estimering Scrum lunsj

74 Finn 2-er via gruppediskusjon Finn 5-er via gruppediskusjon
Planning poker Finn 2-er via gruppediskusjon Finn 5-er via gruppediskusjon Velg neste ting som skal estimeres Alle estimatorer velger et pokerkort og viser det samtidig Laveste og høyeste verdi beskriver hvilke forutsetninger de la til grunn Kort diskusjon Gjenta 74 Scrum lunsj

75 Estimer relativ størrelse på disse dyrene (20 min)
Elefant Hund Flodhest Sjiraff Nesehorn Hest Pyton Geit Ku Elg Katt Apekatt Alle gruppene finner 2-ern (5 minutter) Alle sier sin 2-er Alle gruppene finner 5-ern (5 minutter) Alle sier sin 5-er Go! (10 minutter) Spørsmål: Er hesten eller kua størst? Er nesehornet eller flodhesten størst? Hvor stor er hunden? 75 Scrum lunsj

76 Estimer relativ størrelse på disse dyrene
Elefant (3-7 tonn) Hund (1-70 kg) Flodhest (1.5-3 tonn) Sjiraff (cirka kg) Nesehorn (1-4 tonn – avhengig av art) Hest ( kg) Pyton (1-100 kg) Geit ( kg) Ku ( kg) Elg ( kg) Katt (2-7 kg) Apekatt (100g-35kg) 76 Scrum lunsj

77 Hva lærte dere på kurset
Scrum lunsj

78 Teknikker Produktkø Produkteier Retrospektiv Demo
Conditions of satisfaction Delegert ansvar til team Stand-up møte Burn-down Konversasjon om krav Nedbryting av user stories Å beskrive user stories Scrum lunsj

79 Kursretrospektiv Hvilke spørsmål har du fått besvart?
Hvilke nye spørsmål har du fått? Hva er den mest radikale påstanden i Scrum? Hva tror du er den største gevinsten av Scrum i SPK? Hvilket element av Scrum passer dårligst i SPK? Fikk du oppfylt din ”deltagerhistorie”? Scrum lunsj

80 Ting jeg savner Fokuset på å bli ferdig med noe i stedet for å ”legge et solid fundament” Fokuset på flere grader av detaljer i planlegging Iterasjoner Arkitektur bygges over tid Release sprint Hvor lang? Scope for en iterasjon – abnormal termination On the sprint but looking ahead Intensitet Tydlig nedbryting av user stories i underhistorier eller conditions of satisfaction Team Part time members Cross functional (i motsetning til DP-strukturen i PERFORM) Rules of etiquette Task boards Lean, Kanban og limit WIP ”A greenfield project sequence” Scaling Scrum of scrums Communities of Practive Teknikkliste for Scrum


Laste ned ppt "Velkommen til Scrum-kurs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google