Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

  www.steria.no © Steria Velkommen til Scrum-kurs 30.03.2015 Scrum lunsj 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "  www.steria.no © Steria Velkommen til Scrum-kurs 30.03.2015 Scrum lunsj 1."— Utskrift av presentasjonen:

1   www.steria.no © Steria Velkommen til Scrum-kurs 30.03.2015 Scrum lunsj 1

2  www.steria.no  30.03.2015 Scrum lunsj 2 Stafettpinnen som glipper Takk til Mike Cohn

3  www.steria.no  Agenda  Oppvarming  Smidige utviklingsmetoder  Scrum  User stories ▬ Å finne user stories ▬ Å prioritere user stories ▬ Å bryte ned user stories  Akseptansekriterier  Estimering  Avslutning 30.03.2015 Scrum lunsj 3

4  www.steria.no  Deltager user story (10 minutter)  Som en instruktør  Ønsker jeg å høre 1-2 ”deltager user story” fra hver gruppe  Slik at jeg kan tilpasse kurset til deres ønsker 30.03.2015 Scrum lunsj 4

5  www.steria.no  Komme i gang (10 minutter)  Del dere i grupper på 6 (helst ett bord per gruppe)  Skriv hver deres kursdeltagerstory  Diskuter historiene i gruppen (5 minutter) og kom med en felles kursdeltagerstory 30.03.2015 Scrum lunsj 5

6   www.steria.no © Steria Smidige metoder og Scrum 30.03.2015 Scrum lunsj 6

7   www.steria.no De Smidig Verdiene (5 minutter)  Individer og samspill framfor prosesser og verktøy  Fungerende system framfor utførlig dokumentasjon  Samarbeid med kunden framfor kontraktsforhandlinger  Å reagere på endringer framfor å følge en plan 30.03.2015 Scrum lunsj 7

8   www.steria.no De smidige prinsippene (4 x 2 minutter) 30.03.2015 Scrum lunsj 8

9   www.steria.no De smidige prinsippene  1. Vår høyeste prioritet er å tilfredsstille kunden gjennom å levere et verdifullt, kjørende system tidlig og kontinuerlig  2. Ønske endrede krav velkommen, også selv om det er sent i utviklingen. Smidige prosesser utnytter endringer til å gi kunden konkurransefortrinn.  3. Hyppige leveranser av fungerende system, fra et par uker til et par måneder, med preferanse for den korte enden av skalaen.  4. Forretningssiden og utviklere må jobbe sammen daglig gjennom hele prosjektet.  5. Bygg prosjektene rundt motiverte individer. Gi dem det miljøet og den støtten de trenger, og stol på at de får jobben gjort.  6. Den mest effektive metoden for å spre informasjon til og innen et utviklingsteam, er samtale ansikt-til-ansikt.  7. Kjørende system er det primære målet på framdrift.  8. Smidige prosesser fremmer bærekraftig utvikling. Sponsorene, utviklerne og brukerne bør kunne opprettholde en konstant fart i det uendelige.  9. Kontinuerlig fokus på teknisk høy standard og godt design forsterker smidighet.  10. Enkelhet - kunsten å maksimere mengden arbeid som ikke gjøres - er essensielt.  11. Med jevne mellomrom reflekterer teamet over hvordan det kan bli mer effektivt, og så justerer det arbeidsmåten sin tilsvarende.  12. De beste arkitekturene, kravene og designene vokser fram fra selv-organiserende team. 30.03.2015 Scrum lunsj 9

10   www.steria.no Crystal Scrum Extreme programming EVO Lean DSDMFDD Adaptive

11   www.steria.no Crystal Scrum Extreme programming EVO Lean DSDMFDD Adaptive

12   www.steria.no Crystal Scrum Extreme programming EVO Lean DSDMFDD Adaptive

13   www.steria.no Crystal Scrum Extreme programming EVO Lean DSDMFDD Adaptive

14   www.steria.no Crystal Scrum Extreme programming EVO Lean DSDMFDD Adaptive

15   www.steria.no 30.03.2015 Scrum lunsj 15 Scrum

16   www.steria.no 30.03.2015 Scrum lunsj 16 Scrum er en kontrakt mellom de som skal ha noe og de som skal lage det

17   www.steria.no Takk til Mike Cohn

18   www.steria.no Definition of done  Hva vil du ikke at skal skje etter at noen har kallt noe for ”ferdig”?  Hvilke aktiviteter vil du at skal være utført før noen kaller et krav ”ferdig”?  Hva er greit at skjer etter at kravet er ”ferdig”?  Hva må vi regne med at gjenstår etter at kravet er ”ferdig”?  Om hver krav var i produksjon når det var ”ferdig”, hvilke muligheter ville vi hatt da? 30.03.2015 Scrum lunsj 18

19   www.steria.no Opsjoner 30.03.2015 Scrum lunsj 19

20   www.steria.no 30.03.2015 Scrum lunsj 20 Scrum Iterasjoner Seremonier Roller Artifakter

21   www.steria.no 30.03.2015 Scrum lunsj 21 Scrum Iterasjoner 4 seremonier 3 roller 3 artifakter 2-4 uker Planlegging Stå-opp Review Tilbakeblikk Scrum Master Teamet Produkteier Ferdig Produktkø Burn-down Sprintkø Iterasjoner 4 seremonier Scrum Iterasjoner 4 seremonier 3 artifakter Scrum Iterasjoner 4 seremonier 3 roller 3 artifakter Scrum Iterasjoner 4 seremonier

22   www.steria.no 30.03.2015 Scrum lunsj 22 Scrum – Hvem? Produkt- eier Scrum Master Scrum Team

23   www.steria.no 30.03.2015 Scrum lunsj 23 Sprint (1-4 uker) Plan- legging Stå- opp Review Tilbakeblikk Scrum – Når? Sprint (1-4 uker) 24 timer

24   www.steria.no Sprint planning meeting Takk til Mike Cohn

25   www.steria.no 30.03.2015 Scrum lunsj 25 Sprint (1-4 uker) Plan- legging Stå- opp Review Tilbakeblikk Scrum – Når? Sprint (1-4 uker) 24 timer

26   www.steria.no 30.03.2015 Scrum lunsj 26 Scrum – Hva? Produkt- eier Scrum Master Scrum Team Produkt- kø Produkt Sprint- kø Burn- down

27   www.steria.no Bekymret?

28   www.steria.no Hva har skjedd?

29   www.steria.no Hva har skjedd?

30   www.steria.no Hva har skjedd?

31   www.steria.no Iterasjoner er ikke mini-fossefall Takk til Mike Cohn

32   www.steria.no Scrum-regler (10 minutter) 1. Alt som skal gjøres skal beskrives på produktkøen 2. Produkteier bestemmer ”hva”, teamet bestemmer ”hvordan” 3. Resultatet av en iterasjon er det som er demonstrert og helt ferdig 4. Produktet skal være potensielt leverbart etter hver iterasjon 5. Vi skal alltid prøve å bli enda bedre 6. Iterasjonen er låst i prioritering av omfang og i tid 30.03.2015 Scrum lunsj 32

33   www.steria.no © Steria Produktkøhåndtering 30.03.2015 Scrum lunsj 33

34  www.steria.no  Eksempel fra team Steria desemberleveranse 30.03.2015 Scrum lunsj 34

35  www.steria.no  Eksempler:  Som saksbehandler  trenger jeg å kunne foreta endringer i personlogg  slik at jeg kan dokuementere sakene jeg har behandlet i Puma og i MP. 30.03.2015 Scrum lunsj 35

36  www.steria.no  Eksempler:  Som saksbehandler  ønsker jeg å kunne se en tabell med relevante detaljer over NAV ytelser  slik at jeg kan svare på spørsmål 30.03.2015 Scrum lunsj 36

37  www.steria.no  Eksempler:  Som personservicemedarbeider  ønsker jeg å kunne se automatiske utførte endringer på pensjoner  slik at jeg kan besvare henvendelser som gjelder disse. ▬ Eksempel på automatisk utførte endringer er: Automatisk endring av utbetaling ved 67 30.03.2015 Scrum lunsj 37

38  www.steria.no  Eksempler:  Som Saksbehandler  kan jeg bruke hurtigtaster  slik at jeg unngår unødvendig bruk av mus. 30.03.2015 Scrum lunsj 38

39  www.steria.no  Produktkøisfjellet

40  www.steria.no  Hva blir ferdig iterasjon 6 og 7? IterasjonFart 110 212 39 418 516 StoryStørrelse 13 25 32 41 51 62 71 85 98 101 112 125 132 143

41  www.steria.no  Hva blir ferdig iterasjon 6 og 7? IterasjonFart 110 212 39 418 516 StoryStørrelseSamlet 133 258 3210 4111 5112 6214 7115 8520 9828 10129 11231 12536 13238 14341

42  www.steria.no   I – Independent  N - Negotiable  V - Valuable  E – Estimatable  S – appropriate Size  T – Testable 30.03.2015 Scrum lunsj 42

43   www.steria.no © Steria Eksempel: Dagligvarer på nett 30.03.2015 Scrum lunsj 43

44  www.steria.no  User story brainstorm (20 minutter)  Lag user stories for en nettbutikk 30.03.2015 Scrum lunsj 44

45  www.steria.no  User story prioritering (10 minutter)  Prioriter utlevert user stories for nettbutikken 30.03.2015 Scrum lunsj 45

46  www.steria.no  Prinsipper for prioritering (diskusjon) 30.03.2015 Scrum lunsj 46

47  www.steria.no  Prinsipper for prioritering 30.03.2015 Scrum lunsj 47

48  www.steria.no  User story breakdown (5 minutter)  Bryt ned historien  Som markedsjef  Ønsker jeg å registrere en kampanje  Slik at jeg kan stimulere shoppere til å handle mer 30.03.2015 Scrum lunsj 48

49  www.steria.no  Prinsipper for nedbryting  Forskjellige produkter (Alder, Uføre, osv)  Operasjon (Opprette, oppdater, hent, slett, søk)  Utsett å behandle noen datafelter  Utsett validering av input  Utsett sideeffekter  Stubb ut avhengigheter  Utsett arkitekturegenskaper (logging, feilhåndtering)  Utsett ytelse  Utsett/forenkle avvikshåndter  Utsett spesielle datatilfeller 30.03.2015 Scrum lunsj 49

50  www.steria.no  User story breakdown (5 min plenum)  Bryt ned historien  Som en medarbeide på PSS  Kan jeg se et regnestykke over utbetalingen til kunden  Slik at jeg kan svare på spørsmål rundt samordning  Tips: Hva om man har AORD, NAV, flere NAV ytelser? Mye info, ingen info? Hva om data er inkonsistent? 30.03.2015 Scrum lunsj 50

51  www.steria.no  User story breakdown (5 plenum)  Bryt ned historien  Som saksbehandler  kan jeg redigere grunnlagsdata for rettighet  slik at pensjonsberegningen og premie til arbeidsgiver blir korrekt. 30.03.2015 Scrum lunsj 51

52  www.steria.no  Crystal Scrum Extreme programming EVO Lean DSDMFDD Adaptive

53  www.steria.no  Evo: Virksomhetsmål

54  www.steria.no  Evo: Interessentmål, produktmål og løsning

55  www.steria.no  Evo: Målbart

56  www.steria.no  Evo: Målene til SPK i PERFORM  Hva betyr ”Rett pensjon til rett tid”? ▬ Hvordan måler vi det?  Hvem er interessert i ”Rett pensjon til rett tid”?  Hvordan vurderer de det?  Hvordan kan Puma understøtte interessentenes mål? ▬ Hvordan måler vi om Puma gjør det?  Hvilke alternativer har vi til Puma for å oppnå interessentenes mål?

57   www.steria.no © Steria Kravspesifisering 30.03.2015 Scrum lunsj 57

58   www.steria.no Crystal Scrum Extreme programming EVO Lean DSDMFDD Adaptive

59   www.steria.no  C – Card  C – Conversation  C – Confirmation 30.03.2015 Scrum lunsj 59

60   www.steria.no  C – Card  C – Conversation  C – Confirmation 30.03.2015 Scrum lunsj 60 Planlegging I iterasjonen

61   www.steria.no 30.03.2015 Scrum lunsj 61

62   www.steria.no Conditions of Satisfaction  Som en potensiell shopper  Ønsker jeg å se alle varer i en kategori  Slik at jeg kan finne varen jeg ser etter 30.03.2015 Scrum lunsj 62

63   www.steria.no Conditions of Satisfaction  Som en potensiell shopper  Ønsker jeg å se alle varer i en kategori  Slik at jeg kan finne varen jeg ser etter  Gitt at følgende varer eksisterer ▬ Grønne pærer, Gule pærer, Grønne epler, Røde epler  Når jeg søker etter ”grønne”  Så skal jeg få følgende treff ▬ Grønne pærer, grønne epler 30.03.2015 Scrum lunsj 63

64   www.steria.no Conditions of Satisfaction  Som en potensiell shopper  Ønsker jeg å se alle varer i en kategori  Slik at jeg kan finne varen jeg ser etter  Hva med ”grønn”, ”grønne”, ”grønt”?  Hva med ”eple”, ”epler”?  Hva med ”frukt”? 30.03.2015 Scrum lunsj 64

65   www.steria.no Conditions of Satisfaction  Beskriv ferdigstillelseskritierier for følgende user story  Som markedsjef  Ønsker jeg å registrere en kampanje  Slik at jeg kan stimulere shoppere til å handle mer 30.03.2015 Scrum lunsj 65

66   www.steria.no Conditions of Satisfaction  Som en medarbeider på PSS  Kan jeg se et regnestykke over utbetalingen til medlemmet  Slik at jeg kan svare på spørsmål rundt samordning 30.03.2015 Scrum lunsj 66

67   www.steria.no Conditions of Satisfaction  Medarbeider på PSS kan se regnestykke over utbetalingen til medlemmet  Gitt at et medlemmet har i valgt periode en ytelse som er samordnet med NAV og AORD  Og medlemmet mottar barnetillegg  Når jeg velger perioden  Så skal utbetalingsperioden inneholde bruttopensjon, fradrag for NAV totalt, fradrag for grunnpensjon og tilleggspensjon, fradrag for tjenestepensjon, barnetillegg og redusert pensjon 30.03.2015 Scrum lunsj 67

68   www.steria.no Conditions of Satisfaction (plenumsdiskusjon)  Medarbeider på PSS kan se regnestykke over utbetalingen til medlemmet  Gitt at medlemmet ikke har noen NAV fradrag i perioden  Gitt at medlemmet har i perioden  Gitt at for perioden er kun summen av fradrag oppgitt  Gitt at for perioden er summen av fradrag feil 30.03.2015 Scrum lunsj 68

69   www.steria.no

70  Hvorfor bruke tester til å spesifisere krav?

71   www.steria.no © Steria Iterasjoner og tilbakeblikk En praktisk oppgave (1t + 15m) 30.03.2015 Scrum lunsj 71

72   www.steria.no Retrospektiv-spørsmål  Fortsett med... 30.03.2015 Scrum lunsj 72  Innfør...  Hinder for suksess

73   www.steria.no © Steria Estimering 30.03.2015 Scrum lunsj 73

74   www.steria.no 1. Finn 2-er via gruppediskusjon 2. Finn 5-er via gruppediskusjon 3. Velg neste ting som skal estimeres 4. Alle estimatorer velger et pokerkort og viser det samtidig 5. Laveste og høyeste verdi beskriver hvilke forutsetninger de la til grunn 6. Kort diskusjon 7. Gjenta 30.03.2015 Scrum lunsj 74 Planning poker

75   www.steria.no Estimer relativ størrelse på disse dyrene (20 min)  Elefant  Hund  Flodhest  Sjiraff  Nesehorn  Hest  Pyton  Geit  Ku  Elg  Katt  Apekatt 30.03.2015 Scrum lunsj 75

76   www.steria.no Estimer relativ størrelse på disse dyrene  Elefant (3-7 tonn)  Hund (1-70 kg)  Flodhest (1.5-3 tonn)  Sjiraff (cirka 800- 1200 kg)  Nesehorn (1-4 tonn – avhengig av art)  Hest (400-500 kg)  Pyton (1-100 kg)  Geit (50-100 kg)  Ku (500-800 kg)  Elg (300-400 kg)  Katt (2-7 kg)  Apekatt (100g-35kg) 30.03.2015 Scrum lunsj 76

77   www.steria.no © Steria Hva lærte dere på kurset 30.03.2015 Scrum lunsj 77

78   www.steria.no Teknikker  Produktkø  Produkteier  Retrospektiv  Demo  Conditions of satisfaction  Delegert ansvar til team  Stand-up møte  Burn-down  Konversasjon om krav  Nedbryting av user stories  Å beskrive user stories 30.03.2015 Scrum lunsj 78

79   www.steria.no Kursretrospektiv  Hvilke spørsmål har du fått besvart?  Hvilke nye spørsmål har du fått?  Hva er den mest radikale påstanden i Scrum?  Hva tror du er den største gevinsten av Scrum i SPK?  Hvilket element av Scrum passer dårligst i SPK?  Fikk du oppfylt din ”deltagerhistorie”? 30.03.2015 Scrum lunsj 79

80   www.steria.no Ting jeg savner  Fokuset på å bli ferdig med noe i stedet for å ”legge et solid fundament”  Fokuset på flere grader av detaljer i planlegging  Iterasjoner ▬ Arkitektur bygges over tid ▬ Release sprint ▬ Hvor lang? ▬ Scope for en iterasjon – abnormal termination ▬ On the sprint but looking ahead ▬ Intensitet  Tydlig nedbryting av user stories i underhistorier eller conditions of satisfaction  Team ▬ Part time members ▬ Cross functional (i motsetning til DP-strukturen i PERFORM) ▬ Rules of etiquette  Task boards ▬ Lean, Kanban og limit WIP  ”A greenfield project sequence”  Scaling ▬ Scrum of scrums ▬ Communities of Practive  Teknikkliste for Scrum


Laste ned ppt "  www.steria.no © Steria Velkommen til Scrum-kurs 30.03.2015 Scrum lunsj 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google