Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Islendingesagaene Litteraturhistorie og forskningshistorie

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Islendingesagaene Litteraturhistorie og forskningshistorie"— Utskrift av presentasjonen:

1 Islendingesagaene Litteraturhistorie og forskningshistorie
Forelesning 2 28. august 2007

2 Hva er islendingesagaer?
Handler om Island og islendinger Settingen kan også være ellers i Norden Handler om ”sagatiden”, Oftest oppbygd omkring æreskonflikter – delvis mellom familier, delvis mellom individer Anonyme forfattere Muntlig element – formet som sjanger før nedskrivning? Skrevet ned på og 1300-tallet

3 Andre sagasjangre: Samtidssagaer
Biskopssagaer Om biskoper i Hólar og Skálholt Skrevet fra rundt 1200 til 1350 Sturlunga saga Samlebetegnelse for flere sagaer om Island på1100- og 1200-tallet Opprinnelig skrevet i perioden ca Samlet i store håndskrifter/kompilasjoner på begynnelsen av 1300-tallet Stor kildeverdi, men også litterære trekk?

4 Andre sagasjangre Helgensagaer
Kanskje den tidligst nedskrevne sagasjangeren på Island Mange om helgener fra antikken, noen om nyere helgener Apostelsagaer som egen sjanger?

5 Andre sagasjangre Kongesagaer
Delvis om fjern fortid, delvis samtidssagaer De tidligste ble skrevet før islendingesagaer Viser de nære bånd mellom Island og særlig Norge Ble samlet i større håndskrifter på 1300-tallet, særlig når det gjelder Olav Tryggvason og Olav den hellige

6 Andre sagasjangre Fornaldersagaer
Om legendarisk tid, dvs. før vikingtid / 870 Om nordiske, særlig norske, helter Mange ”fantastiske” elementer (monstre, troll, valkyrjer, volver, skjoldmøyer, osv.) Regnet som en senere sjanger – fra og 1400-tallet Trekk fra det ”fantastiske” allerede i islendingesagaer? Levde muntlig allerede på og 1100-tallet?

7 Andre sagasjangre Riddersagaer
Sen sjanger – 1300-tallet og utover Om konger, prinsesser og hoffkultur sørover i Europa og øst i India Oversatt litteratur – gjerne norske, bevart i islandske avskrifter Islandske riddersagaer Ofte lærde trekk – geistlige skrivere?

8 Forskningshistorie Islendingesagaer som beretning (1800-tallet)
Historisk kildekritikk (Koht, Weibull-brødrene) Heusler Bokprosa: Vekt på forfatteren Friprosa: Vekt på muntlig tradisjon Den islandske skolen Einar Ól. Sveinsson – tendenser i isl. sagaene Sigurður Nordal – sagaer som kunstverk, litteratur om menneskers liv på jorden

9 Forskningshistorie Steblin-Kamenskij Mundal
Sannhetsbegrepet annerledes i sagaene Synkretistisk sannhet Mundal Skilte i middelalderen mellom sannheter Isl.sagaer brukte tradisjonsstoff som kunne huskes Isl.sagaer kan vanskelig brukes som levninger Diktning et redskap for historikere til årsaksforklaringer


Laste ned ppt "Islendingesagaene Litteraturhistorie og forskningshistorie"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google