Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Islendingesagaene Litteraturhistorie og forskningshistorie HIS2132 Forelesning 2 28. august 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Islendingesagaene Litteraturhistorie og forskningshistorie HIS2132 Forelesning 2 28. august 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Islendingesagaene Litteraturhistorie og forskningshistorie HIS2132 Forelesning 2 28. august 2007

2 Hva er islendingesagaer? Handler om Island og islendinger Settingen kan også være ellers i Norden Handler om ”sagatiden”, 930-1030 Oftest oppbygd omkring æreskonflikter – delvis mellom familier, delvis mellom individer Anonyme forfattere Muntlig element – formet som sjanger før nedskrivning? Skrevet ned på 1200- og 1300-tallet Anonyme forfattere

3 Andre sagasjangre: Samtidssagaer Biskopssagaer –Om biskoper i Hólar og Skálholt –Skrevet fra rundt 1200 til 1350 Sturlunga saga –Samlebetegnelse for flere sagaer om Island på1100- og 1200-tallet –Opprinnelig skrevet i perioden ca. 1220-1300 –Samlet i store håndskrifter/kompilasjoner på begynnelsen av 1300-tallet –Stor kildeverdi, men også litterære trekk?

4 Andre sagasjangre Helgensagaer –Kanskje den tidligst nedskrevne sagasjangeren på Island –Mange om helgener fra antikken, noen om nyere helgener –Apostelsagaer som egen sjanger?

5 Andre sagasjangre Kongesagaer Delvis om fjern fortid, delvis samtidssagaer De tidligste ble skrevet før islendingesagaer Viser de nære bånd mellom Island og særlig Norge Ble samlet i større håndskrifter på 1300- tallet, særlig når det gjelder Olav Tryggvason og Olav den hellige

6 Andre sagasjangre Fornaldersagaer Om legendarisk tid, dvs. før vikingtid / 870 Om nordiske, særlig norske, helter Mange ”fantastiske” elementer (monstre, troll, valkyrjer, volver, skjoldmøyer, osv.) Regnet som en senere sjanger – fra 1300- og 1400-tallet Trekk fra det ”fantastiske” allerede i islendingesagaer? Levde muntlig allerede på 1000- og 1100-tallet?

7 Andre sagasjangre Riddersagaer Sen sjanger – 1300-tallet og utover Om konger, prinsesser og hoffkultur sørover i Europa og øst i India Oversatt litteratur – gjerne norske, bevart i islandske avskrifter Islandske riddersagaer Ofte lærde trekk – geistlige skrivere?

8 Forskningshistorie Islendingesagaer som beretning (1800-tallet) Historisk kildekritikk (Koht, Weibull-brødrene) Heusler –Bokprosa: Vekt på forfatteren –Friprosa: Vekt på muntlig tradisjon Den islandske skolen –Einar Ól. Sveinsson – tendenser i isl. sagaene –Sigurður Nordal – sagaer som kunstverk, litteratur om menneskers liv på jorden

9 Forskningshistorie Steblin-Kamenskij –Sannhetsbegrepet annerledes i sagaene –Synkretistisk sannhet Mundal –Skilte i middelalderen mellom sannheter –Isl.sagaer brukte tradisjonsstoff som kunne huskes –Isl.sagaer kan vanskelig brukes som levninger –Diktning et redskap for historikere til årsaksforklaringer


Laste ned ppt "Islendingesagaene Litteraturhistorie og forskningshistorie HIS2132 Forelesning 2 28. august 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google