Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vikingtiden Marius Vøllestad Bø vgs.. Plan for undervisningen  Om vikingtiden og dens faser  Årsaker til ekspansjonen  Konsekvensene av vikingeferdene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vikingtiden Marius Vøllestad Bø vgs.. Plan for undervisningen  Om vikingtiden og dens faser  Årsaker til ekspansjonen  Konsekvensene av vikingeferdene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vikingtiden Marius Vøllestad Bø vgs.

2 Plan for undervisningen  Om vikingtiden og dens faser  Årsaker til ekspansjonen  Konsekvensene av vikingeferdene  Rikssamlingen  Nye konger og institusjoner

3 Vikingtiden  Ca. 750-1100  Svensker, dansker og nordmenn  Vi kaller dem ”vikinger” og tenker ofte på menn som reiste rundt med skip og plyndret  Ekspansjonen i denne perioden innebar også fredelig handel og utflytting til store deler av Europa

4 Ytre ekspansjon  Svensker reiste østover, innover i Russland, ned de store russiske elevene til Kaspihavet og Svartehavet og Konstantinopel, som de kalte Miklagard (storbyen)  Danskene dro mot England og Frankrike  Nordmenn dro vestover til Shetland, Orknøyene, Hebridene, Man, Færøyene og Island. Deretter dro de til Grønland og Nord-Amerika

5 Vikingferdenes 4 faser 1) Begynte med angrepet og plyndringen på klosteret på øya Lindisfarne i 793. Angrepene i denne perioden var små og sporadiske langs kysten av Europa 2) Større organiserte angrep i Irland og England. Både plyndring av ressurser og erobring av land 3) Faste bosetninger i erobrede områder, spesielt i England, Normandie, Irland, Skottland og øyene utenfor. Etablering av egne kongedømmer 4) Vikingkongene ledet egne store tokter, som var godt organisert, og erobret blant annet hele England på begynnelsen av 1000-tallet. Plyndring var byttet ut med erobring av nye landområder

6 Årsakene til ekspansjonen  Skandinavia hadde hatt kontakt med det kontinentale Europa lenge før vikingtiden  Årsaken til at plyndringene begynte kan skylles indre ekspansjon  Folketallet økte og det ble ryddet nye gårder, og bøndene la under seg nytt land i Norge  På Vestlandet oppsto det mangel på land, og de vestlandske bøndene var de første vikingene

7 Årsaker til ekspansjonen  Utviklingen av vikingskipet på 700-tallet spilte en stor rolle. Årene ble erstattet av seil, som gjorde dem raske og gunstige i dårlig vær. Båtene kunne enkelt fraktes på land  Stormaktene i Europa var svake på denne tiden  Den norrøne religionen innbar en idealisering av krigsmot og ære

8 Konsekvenser av vikingferdene  England ble samlet til ett rike  Svenskene grunnla Gardarike, som utviklet seg til Russland  Normandie er oppkalt etter vikingene, som ble kalt normannere  Vikingkulturen smeltet gradvis sammen med lokale kulturer, og skandinaviske ord og uttrykk spredde seg

9  Flere ord og stedsnavn i dag kommer fra norrønt  Vikingene bidro til å øke menneskehandelen i Europa  Mennesker fra plyndrede områder kunne kjøpe seg fri eller selges på slavemarkedet

10 Rikssamlingen  Norge ble på 800-tallet kalt ”Nor đ rvegr” (nordveien) og strakk seg fra Troms til Oslofjorden  Det var ingen politisk enhet i Norge, som bestod av mange små kongedømmer, fyrstedømmer eller høvdingseter  Harald Hårfagre regnes som den som samlet Norge  Vi vet lite om han, men vet at han fikk kontroll over det viktige Sørvest-landet  Det er tvilsomt at han samlet hele landet og er opphavet til kongeætten slik mange historikere før trodde

11 Lagtinget  Sønnen Eirik Blodøks og Håkon den gode beholdt kontrollen over farens områder  Håkon den gode bidro til opprettelsen av to store lagting: Gulatinget på Vestlandet og Frostatinget i Trøndelag  På lagtinget møttes bøndenes representanter, vedtok lover og avgjorde rettssaker i sine områder  Lagtinget var også et sted for kongen å forhandle med bøndene om lover, retter og sikkerhet

12 Leidanger  Den andre institusjonen Håkon den gode bidro til var leidangen, som var et militært oppbud av bønder, som kongen kunne kalle ut i krisetider for å forsvare landet  Kongens egne væpnede menn ble kalt hirder, men var ikke en del av leidangen  Langs kysten ble det bygd varder som ble tent opp for å varsle angrep, og det var behov for hjelp fra leidangen  Likevel var det vanskelig å samle Norge til ett rike, fordi det var så mange småkonger, og Oslofjordområdet lå ofte under dansk innflytelse

13 Olav Tryggvason  Mange av de som ble konger i Norge hadde opparbeidet seg rikdom i utlandet  I 995 kom Olav Tryggvason fra utlandet og ville legge under seg landet  Han fikk sannsynligvis kontroll over Vestlandet, Trøndelag og det meste av Nord-Norge  Etter fem år falt han i år 1000 mot den danske Svein Tjugeskjegg som ble konge av Norge

14 Olav Haraldsson  I 1015 ankom Olav Haraldsson Norge og fullførte rikssamlingen  I 1016 slo han sine motstandere ved Nesjar, og ble godtatt som konge i det meste av landet  Men han fikk mange fiender og måtte flykte før han vendte tilbake i 1030 med angrep på Trønderlag ved hjelp av svenskekongens tropper  Slaget på Stiklestad 29.juli 1030 er legendarisk og ble senere olavsdagen eller olsok, da Olav ble slått i kamper mot danskekongen Knut den mektiges allierte

15  Da danskekongen satte inn sin sønn som konge av Norge, ble han raskt mislikt og Olav Haraldssons sønn Magnus ble hentet til Norge fra Gardarike for å bli ny konge  Etter dette ble det en stabil kongemakt i Norge, mye på grunn av at Olav Haraldsson hadde tatt med seg kristendommen  Han ble senere kalt ”Olav den hellige”

16  Både Danmark og Sverige fikk tilsvarende samlinger i denne perioden  Det samme skjedde også mange andre steder i Europa

17 Brosje i Borre-stil


Laste ned ppt "Vikingtiden Marius Vøllestad Bø vgs.. Plan for undervisningen  Om vikingtiden og dens faser  Årsaker til ekspansjonen  Konsekvensene av vikingeferdene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google