Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROS Trøndelag ”ville, vakre, trygge Trøndelag” Innlegg Trøndelagsrådet 19.12.07 Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROS Trøndelag ”ville, vakre, trygge Trøndelag” Innlegg Trøndelagsrådet 19.12.07 Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar."— Utskrift av presentasjonen:

1 ROS Trøndelag ”ville, vakre, trygge Trøndelag” Innlegg Trøndelagsrådet 19.12.07 Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar

2 Inntrykk fra maimøtet i TR Dette er viktig og må inn om en del av arbeidet med Trøndelagsplanen Hovedaksjonærer i ROS Trøndelag er Trøndelagsrådet og fylkesmennene. Det må oppnevnes en styringsgruppe

3 Styringsgruppe Ass. Fylkemann Oddbjørn Nordset, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, leder Stabsdirektør Per Holger Broch, Helse Midt Norge RHF Miljøverndirektør Stein Arne Andreassen, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Ass. admsjef. Inge Fornes, Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettdir. Jan A Foosnes, Nord-Trøndelag energiverk Kommunaldirektør Gerhard Dalen, Trondheim kommune Stabssjef Jan W. Klüver, Sør-Trøndelag politidistrikt Distriktssjef Lyder Karlsen, Trøndelag HV-distrikt

4 Klimaendringer og ROS-analyse Hvordan tilpasse ROS-analyse for Trøndelagsfylkene til klimaendringer? Hilde Torgersen, NTNU Rapporten ligger på www.fmst.no Klikk på samfunnssikkerhet!

5 Noen konklusjoner fra rapportene ROS metodikken er godt kjent i kommuner og regionale etater – ROS Trøndelag noe kjent (29 av 44 kommuner) ROS Trøndelag er benyttet i begrenset grad i eget ROS arbeid (13 kommuner) Kommunene må være med i arbeidet – utfordring i en travel hverdag – overføringsverdi til lokale analyser er viktig Informasjon og ”innsalg” er viktig. Konsekvenser av klimaendringer (les ekstremvær) må hensyntas i planleggingen fremover – forebygging og krisehåndtering - planleggingsforutsetninger

6

7

8

9

10

11 Revisjon av risikobildet Arbeidsgruppen jobber fortsatt med dette Utvelgelse av hendelser for videre analyser samt kvalitetssikring av disse

12 Trøndelagsplanen og Infrastrukturutvalget 1. Klima som utfordring og mulighet 2. Energi - produksjon og anvendelse 3. Arbeidskraft – demografiske og samfunnsmessige utfordringer 4. Forskning og utvikling (FoU) – utvikle fortrinn 5. Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv 6. Attraktivitet, livskvalitet og helse – i bygd og by 7. Kommunikasjoner – interne og eksterne forbindelser Planstrategien 1. Elektrisk kraft 2. Elektronisk kommunikasjon 3. Vann og avløp 4. Transport 5. Olje og gass 6. Satelittbasert infrastruktur 1. Bank og finans 2. Matforsyning 3. Helse-, sosial- og trygdetjenester 4. Politi 5. Nød- og redn. tjenester 6. Kriseledelse Kritisk infrastruktur Kritiske samfunnstjenester

13 Oppsummering - endringer Ingen målsetting i å etablere et spesielt klimabilde – konsekvensene skal ivaretas i analysene Ingen målsetting å komme med generelle (les: fragmenterte) innspill til det pågående arbeidet med Trøndelagsplanen. >>> eget dokument Takk for meg. Ha en trivelig jul og et fredfylt nytt år.


Laste ned ppt "ROS Trøndelag ”ville, vakre, trygge Trøndelag” Innlegg Trøndelagsrådet 19.12.07 Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google