Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva må til for å etablere seg i egen bolig?. Fanger må ha bistand for å få bolig. Fanger er de fattigste blant de fattige. For å få prøve må man ha en.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva må til for å etablere seg i egen bolig?. Fanger må ha bistand for å få bolig. Fanger er de fattigste blant de fattige. For å få prøve må man ha en."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva må til for å etablere seg i egen bolig?

2 Fanger må ha bistand for å få bolig. Fanger er de fattigste blant de fattige. For å få prøve må man ha en ”bolig”. Over 30% av innsatte har ikke bolig ved løslatelse.

3 Disse fangene er ikke bare bostedløse Liten eller ingen utdanning Rusproblemer. Gjeld til det offentlige og private personer, og sort. Liten eller ingen yrkeserfaring. I tillegg somatiske og psykiske problemer.

4 Boevne er ikke nødvendigvis en konstant evne Kan man gjennom enkle virkemidler nå et akseptabelt nivå? Betale husleie, personlig hygiene, rydde og vaske. Ruse seg på en måte som ikke hemmer boligen for mye? Kommunenes boligkontor må finne andre åpningstider.

5 Fengslene kan fange opp noe Rus et problem. Lav yrkes erfaring. Liten eller ingen utdanning. Tilbud om skole. Tilbud om arbeid. På disse områdene kan fengslene gi tilbud om soning på kontraktavdeling.

6 Hva kan fengslene gjøre? Være mer forutsigbare ved løslatelser. Den domfelte bør få en dato ved innsettelse for når de skal slippe ut. Varsle den kommunen fangen vil bosette seg i ved løslatelsen uten ugrunnet opphold. Styrke boevnen gjennom å fokusere på personlig hygiene, vask av cella og matlaging.

7 Hva kan kommunene gjøre? Kommunene kan tilsette en boligkonsulent som arbeider opp mot de innsatte. Denne har faste dager i fengslet. Konsulenten kjenner til kommunens boligmasse og problemer. Ingen flere sosialgarantier, men kontant depositum. Bedre å bo skjermet enn å bo riktig i forhold til det utleiebeløp kommunene godtar.

8 Hva man ikke bør gjøre Hører ofte ord som antisosial, kriminelle elementer, rusavhengig, ingen boevne og vanskelig å ha med å gjøre. Alle mennesker må sees i den kontekst de befinner seg i. Fengsel er et unaturlig sted å være, da må handlinger og væremåte også bli noe unaturlig.

9 Trondheim fengsel og Trondheim kommune Beslutninger tatt på mellomledernivå må ha forankring i egen organisasjon De som arbeider i førstelinje må være med. De det gjelder er også de som kan si noe om hva som fungerer. Organisasjonene bør lytte til grasrota.


Laste ned ppt "Hva må til for å etablere seg i egen bolig?. Fanger må ha bistand for å få bolig. Fanger er de fattigste blant de fattige. For å få prøve må man ha en."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google