Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles innsats gir resultater Barnehagekonferanse 23. oktober 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles innsats gir resultater Barnehagekonferanse 23. oktober 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles innsats gir resultater Barnehagekonferanse 23. oktober 2006
Foredraget dreier seg om: Hva er poenget med en konsultasjonsordning? -Hvordan kan ordningen utvikles videre for å få mer gjennomslagskraft - Hva er hovedutfordringene nå i forhold til rammebetingelser Går igjennom noen resultater og legger opp til å diskutere hvordan vi i fellesskap kan utvikle ordningen videre - Målsettingen er å finne virkemidler som øker kommunesektorens gjennomslagskraft – og bidrar til langsiktighet og forutsigbarhet - Hovedmålet må være mer lokaldemokrati og forutsigbare økonomiske rammebetingelser preget av samsvar mellom oppgaver som skal løses og ressurser og rammebetingelser som står til rådighet for å løse disse.

2 Barnehager – mer og mer populært..
flere barn i barnehage i september i år enn på samme tid i fjor – men 1000 flere i kø.. Lavere priser har gitt høyere etterspørsel ”Alle” vil ha barnehageplass Fødselstallene på vei opp Målet på 80% barnehagedekning er passert – nå går vi mot 90% - eller mer?

3 Viktig for rask utbygging
Bra med tilskudd til midlertidige plasser, men investeringstilskuddet burde vært prisjustert Fylkesmannen må prioritere barnehageutbygging Kommunene må internt ha et godt samarbeid mellom ulike sektorer om utbygging Fleksibel praksis – f.eks. lavere uteareal i tette byområder og bruk av parker som lekeareal Større boligutbyggingsprosjekter må forutsette barnehageutbygging – bør vurderes igjen å tillate krav om finansiering av barnehager i utbyggingsavtaler

4 Storby/pressområdene har spesielle utfordringer
Storbyområder har økende antall barn 1-5 år, selv når antallet faller i landet som helhet Storbyene har de vanskeligste arealkonfliktene, de trangeste utearealene og de høyeste tomte- og byggekostnadene Vi ser at storbyene står på og finner kreative løsninger for å nå full dekning så fort som mulig

5 Barnehageavtalens betydning
Samarbeid er bra for å nå resultater KS vil bruke avtalen som en arena for å styrke barnehagesektoren og fjerne hindre for full dekning, men er også forpliktet til å være en pådriver overfor egne medlemmer Avtalen understreker at finansieringen av barnehagene normaliseres ved at øremerkede tilskudd innlemmes når full dekning er nådd

6 De private barnehagene er viktige
KS har inngått en mønsteravtale med PBL, og ønsker å ha ryddige samarbeidsforhold mellom kommuner og private barnehager De private barnehagene er en viktig del av det samlede tilbudet kommunene som lokal barnehagemyndighet er forpliktet til å gi innbyggerne Må unngå at offentlige midler skal gå til store utbytter hos private

7 Full dekning – hva skjer videre? – robust økonomi nødvendig
Finansiering av bufferkapasitet – må ligge inne før innlemming i ramme Kommunens rolle ved godkjenning av nye barnehager bør styrkes i loven Barnehagelovens formulering om tilbudsplikt må ikke bli for rigid (ikke nødvendig med ”tøffelavstand” til barnehagen)

8 Satsing på kompetanse og kvalitet
Vekst i søkere til førskolelærerutdannelsen - et tegn på høyere status og bedre betingelser – vil bidra til kvaliteten på barnehagetilbudet Forsknings- og utviklingsinnsatsen på barnehager bør økes (50 mill. kr. er en start) KS’ effektiviseringsnettverk et viktig verktøy for utvikling av barnehagesektoren

9 Folk er fornøyd med barnhagen

10 Viktigst fremover Politisk forankring og prioritering av barnehagesatsingen i kommunen suksessfaktor nr 1 for å nå full dekning! Forutsigbarhet i kommunenes rammebetingelser en nødvendighet Tilrettelegging for en situasjon med full dekning: Et nytt barnehagelandskap!


Laste ned ppt "Felles innsats gir resultater Barnehagekonferanse 23. oktober 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google