Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forstudie Nå situasjonen: dagens situasjon med ulemper og fordeler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forstudie Nå situasjonen: dagens situasjon med ulemper og fordeler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forstudie Nå situasjonen: dagens situasjon med ulemper og fordeler
dagens systemløsninger (S) dagens arbeidsprosesser (O) dagens roller/kompetanse/mennesker (P) Alternative løsninger: strukturert evaluering valg av løsning Konkurrerende løsninger Ønsket situasjon: morgendagens situasjon med ulemper og fordeler systemløsninger (S) arbeidsprosesser (O) roller og kompetanse (P)

2 Kravspesifikasjon Funksjonelle krav - funksjonell beskrivelse av kundens krav Nummerering vs ikke nummerering av krav Figurer og diagrammer – husk forklaring og konsistens! Overordnet programvarearkitektur Datamodell – entiteter og relasjoner Krav til GUI – farger, plassering av ikoner, gruppering av info, ol Prototyping av skjermbilder for å bedre kommunikasjonen med kunden Formler Ikke-funksjonelle krav – må avpasses den enkelte kundes infrastruktur Ytelse Responstider Oppetid ……. Valg av utviklingsverktøy Krav til dokumentasjon

3 Konstruksjon Fra hva til hvordan – fra spesifikasjon til realisering
Beskrivelse av teknologien som skal brukes og hvordan denne skal brukes til å realisere komponentene Komponentstandard – regler/retningslinjer for design og programmering av komponenter Detaljert programvare arkitektur GUI Logikk Database ? Mellomvare Bruk av diagrammer, gjerne UML Pseudokode Itererer mellom konstruksjon og programmering?

4 Implementasjon Implementasjonsdokumentasjonen bør typisk inneholde:
Programmeringsstandard. Standard for kommentering i koden (kommentarer for å gjøre koden mer forståelig) Legge ved noen sider som viser gode eksempler på hvordan standardene arter seg i praksis. Legg ved kode som viser programmering av spesielle algoritmer. Koden skal dokumenteres på et slikt vis at kunden faktisk klarer å bruke denne videre.

5 Testing Testing planlegges og gjennomføres normalt i fem trinn:
Overordnet testplan - bør gjøres senest i kravspesifikasjonsfasen Plan for hver enkelt test som skal gjennomføres - bør gjøres senest i konstruksjonsfasen Utarbeidelse av detaljerte testspesifikasjoner eller sjekklister for hver test - bør gjøres senest i konstruksjonsfasen Gjennomføring av testene inkludert retting av feil, retesting og dokumentasjon av testresultatene Godkjenning av testresultatene

6 Testing - fortsetter Viktige momenter i forbindelse med utarbeidelse av en overordnet testplan er:  Hvilke tester skal gjennomføres i dette prosjektet (tabell 2)? Hvilke tester skal det utarbeides sjekklister for? Sjekklister er mest vanlig for enhets- og modultester. Hvilke tester skal det utarbeides detaljerte testspesifikasjoner for? Detaljerte testspesifikasjoner er vanlig for system-, integrasjons-, brukbarhets- og akseptansetester Hvem skal teste? Prosjektet, kunden, …… Når skal det testes? En overordnet tidsplan. Hvem er ansvarlig for å utarbeide detaljerte testspesifikasjoner og sjekklister? Hvem skal det rapporteres til?

7 Testing - fortsetter Viktige momenter i forbindelse med utarbeidelse av testplaner er: Hva skal testes (arbeidsflyt, funksjonalitet, grensesnitt, ikke-funksjonelle krav, osv)? Når skal testen utføres? En detaljert tidsplan. Husk å planlegge med retting av feil og retesting Hvem skal teste? Navn på testerne. Test data, hvor skal de tas fra? - live/fake, automatic/manual, ....? Hvem er ansvarlig for å utarbeide detaljerte testspesifikasjoner? Klassifisering av feil Prosedyrer for hva dere gjør når dere finner feil Hvordan skal testresultatene rapporteres, dvs innhold i testrapporten? Godkjenningskriterier for testen Hvem godkjenner testen? Detaljeringsgraden må avpasses i forhold til prosjektets behov.

8 Testing - fortsetter Detaljerte testspesifikasjoner bør inneholde:
testbeskrivelser (de operasjonene som skal gjennomføres data som skal testes (input og forventet output)

9 Testing - fortsetter Typiske tester utført av prosjektet: Enhetstest
Modultest Systemtest Integrasjonstest Typiske tester utført av kunden: Brukbarhetstets Akseptansetest Operasjonell test

10 Bruker- og installasjonsveiledning!
To viktige dokumenter!!

11 Evaluering Fire bolker: Prosessen og resultatet – fokus på dere selv
Kunden og oppgaven – fokus på kunden Faget – fokus på fagets opplegg og veiledere Videre arbeid

12 Presentasjon og demonstrasjon
20 minutter PRESENTASJON: forklar oppgaven og mål problemer og prioritering Hva tok dere fatt med ? Hvilke løsningsalternativer? Forklar litt om prosessen og de valg som har ført til den løsning vi ser i dag Løsningen Hva skal vi få se -> Overgang til demoen.  20 minutter DEMO 5 minutter spørsmål!


Laste ned ppt "Forstudie Nå situasjonen: dagens situasjon med ulemper og fordeler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google