Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forstudie og Kravspesifikasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forstudie og Kravspesifikasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forstudie og Kravspesifikasjon
”Slik gjorde vi det” Forstudie – Kristian Akervold Kravspesifikasjon – Svein Robøle

2 Agenda Sammendrag av prosjektet vårt (Kristian) Forstudie (Kristian)
Spørsmål Kravspesifikasjon (Svein) Oppsummering / generelle spørsmål (Begge)

3 Oppgaven vår Styring av applikasjonsportefølje (Statoil)
Statoil ønsket et verktøy for styring av sin applikasjonsportefølje, som inneholder mer enn 1400 aktive applikasjoner. Daværende løsning, Lotus Notes, ikke god nok. Kunde: Forstudie, implementasjon hvis nødvendig. Fag: Forstudie, deretter implementasjon.

4 Forstudie Planlagt varighet: 2.-20.september (3 uker)
Vi skulle: - Presentere gjeldende løsning (Lotus Notes). - Presentere ønsket løsning. - Vurdere tre mulige løsninger fra kunden. - Finne andre mulige løsninger. - Evaluere disse og evt. anbefale en/flere. - Hvis ingen kunne anbefales, utvikle eget produkt. - Vurdere og bestemme tekniske løsninger for egenutvikling.

5 Slik gjorde vi det 2 & 2 fant informasjon om produktene fra kunden (web, brosjyrer, demo-versjoner o.l.). Sistemann skrev om dagens løsning og søkte etter andre mulige løsninger på web. Satte opp ”minstekrav” til løsning. Etter en stund kom kunden med ett produkt til, samt at vi selv fant ett produkt. Evaluerte disse etter de gitte kriteriene og skrev prosa om dem. Vi var ferdige en uke før planen. (trodde vi…)

6 Veiledningsmøte… Slakt, Slakt og… Slakt!
Kritikken gikk mye på struktur, ikke på innhold. Resultater i tabell. Informasjon i vedlegg. Jobbet mye med grov- og finpussing de påfølgende ukene.

7 Ferdig dokument Introduction The client and the project background
Business - Objects and their decomposition - Effect goals and achievement goals The current and desired situation

8 Ferdig dokument (2) Evaluation - Evaluation criteria - Holosofx - NetProcess - Qualiware - ARIS - Metis - PwC - Summary

9 Ferdig dokument (3) Final conclusion Technical solutions Usable ideas
Appendix A: Holosofx BPM Appendix B: Intellicorp Netprocess Appendix C: Qualisoft Qualiware Appendix D: ARIS Appendix E: Metis Faktisk varighet: 9.sept - 8.okt (4 uker++)

10 Erfaringer / Tips Viktig å sette tidsfrister for evalueringer.
Våg å ta avgjørelser! (F.eks. ikke mottatt info → stryk produktet) Vektlegg strukturen på dokumentet. Benytt dere av vedlegg. Bruk god tid på forstudiet.

11 Spørsmål?

12 Kravspesifikasjon Planlagt varighet: 13.09.-04.10. (3 uker)
Kravspek fordi - vi allerede hadde begynt på den - vi ville bruke den til evaluering - kunden skulle ha i tilfelle framtidig utvikling Gjennomført i parallell med produktevaluering og testing.

13 Generelt om kravspek Krav til systemet og omgivelsene basert på operasjonelle- og forretningsmessige krav fra forstudien. Mulig organisering: - overordnet system/arkitektur - ikke-funksjonelle krav - funksjonelle krav Organisering fritt bare det er oversiktlig

14 Overordnet system/arkitektur
Hensikten med systemet Arkitektur (figurer og tekst)

15 Ikke-funksjonelle krav
Ta bare med det som er relevant! Bør være målbare. Hva er ”brukervennlig”? Heller: ”En bruker skal kunne gjøre ditt og datt på x minutter.” Valg av utviklingsverktøy. Overordnet testplan. Krav til bruker-, programmerings- og installasjonsdokumentasjon.

16 Funksjonelle krav Igjen: bruk av diagram gjør det oversiktlig.
Datamodeller. Vi brukte tekstlig use-case og APM (Action Port Model). Her har kanskje kunden innspill? Krav til GUI (farger, ikoner, etc.). Prototyping av skjermbilder, brukerdialog. Bedrer kommunikasjon med kunden.

17 Ferdig dokument (1) Introduction
Overview of the system and the architecture System overview Architecture overview Client Server Database

18 Ferdig dokument (2) Non-functional requirements
Div. krav kort beskrevet i underkapitler. Functional requirements Tekstlig presentasjon av krav i liste Dekomponering med Tekst APM-modell Tekstlig use-case Overordnet APM

19 Ferdig dokument (3) Appendix A – Action Port Model
Appendix B – Filled textual use-cases Faktisk varighet: 30.sept. - 1.nov. (~5 uker)

20 Erfaringer / Tips God kontakt med kunde er viktig her!
Fokus på oversiktlig struktur. Figurer er fine. Konkretisering av krav tar tid. Gjør som kunden sier, men sørg for at fagets krav også er oppfylt (infoheftet = bibelen) Igjen: bruk vedlegg.

21 Spørsmål?


Laste ned ppt "Forstudie og Kravspesifikasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google