Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regneark II IN 102 Forelesning 4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regneark II IN 102 Forelesning 4."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regneark II IN 102 Forelesning 4

2 Innhold Presentasjon av obligatorisk oppgave Noe mer om redigering
Datavalidering Oppslagsfunksjoner Arbeid med flere ark og flere bøker Diagrammer

3 Eksamensoppgave Hva blir formlene i dette regnearket med disse behandlingsreglene Forklar hensikten med absolutte referanser og illustrer med eksempler fra regnearket. Hvordan kan du sikre at den som bruker regnearket fyller inn tall som regnearket er beregnet på? Hva må du ta hensyn til når du lager diagrammer

4 Presentasjon av oblig 1 Pris hos ulike mobilleverandører
Etablering av grupper Status Vanlige problemer Arbeidsmåte Innhenting av tall Beregning av analyse Rapport Hva må du kunne Beregning Bruk av hvis-setninger Kopiering Absolutte og relative cellereferanser Modelloppsett Beskyttelse

5 Innlevering av obligatoriske oppgaver
Innlevering skjer på ClassFronter Egen innleveringsmappe Gruppeinnlevering Bruk hjelpelærers navn som tittel (hvem som har levert er allerede registrert) Resultat og kommentarer kommer i den samme mappa

6 Redigering Kolonnebredde – hva er problemet?
justering beste tilpassning Flytting, Innsetting, Sletting Angremuligheter

7 Hvis Enkle hvis-setninger Nøstede hvis-setninger
Hvis-setninger for å beregne porto

8 Tabelloppslag (Viktig!)
Slår opp i tabell etter en verdi Eksempel telefonkatalog: Slår opp etter navn (søkeverdi) Finner tilsvarende telefonnummer Kan hente tilsvarende verdi fra andre kolonner VLOOKUP(Søkeverdi;Tabell;Kolonne) VLOOKUP(Søkeverdi;Tabell;Kolonneindeks;Søkeområde)

9 Hvem søker vi, Tabellen vi søker i, Hvilken kolonne
B , D4:E , fra Kolonne 2 1 2

10 Tabelloppslag Erstatter nøstede hvis-setninger
Kan slå opp i alle slags tabeller Kan finne nærmeste verdi Du må lage én formel for hver verdi du skal hente NB!! Tabelloppslag virker bare hvis radene er sortert

11 Demo tabelloppslag Portoberegninger med økende grad av automatisering

12 Datavalidering Settet av lovlige verdier kalles domene
Datavalidering hindrer innlegging av ulovlige verdier Datavalidering iverksettes med Data, Validering Innstillinger (Hva er lovlig) Inndatamelding (Veiledning for bruker) Advarsel om feil (Helst forståelig feilmelding) Bruk av liste - Tabelloppslag

13 Arbeide med flere ark Arkfaner Flytte og kopiere ark
Overføre tall mellom ark

14 Diagram Diagrambegreper Dataserier Kategorier Kategoriakse Verdiakse
Etiketter

15 Diagram Velge data for diagrammet Bearbeide diagrammet
Gjennom menysystemet Jobbing direkte på diagrammet Tegning i diagrammet

16 Utformingsråd for diagram
Diagramtype Velg diagramtype som er forståelig for målgruppa Unngå diagramtyper som er vanskelige å lese Kontrast Standardfargene som Excel viser gir dårlig kontrast Problemet forsterkes når diagrammet skal skrives ut

17 Integrering Sette inn deler av regnearket og diagrammet i word og skrive kommentar Velge hva som skal kopieres Velge hvordan det skal limes inn Ordne størrelse og plassering

18 Demo diagram Diagram Velge data for diagrammet Bearbeide diagrammet
Gjennom menysystemet Jobbing direkte på diagrammet Tegning i diagrammet

19 Demo integrering Sette inn deler av regnearket og diagrammet i word og skrive noen kommentar Velge hva som skal kopieres Velge hvordan det skal limes inn Ordne størrelse og plassering

20 God regnearkskikk Oversikt Gjennomsiktighet Robusthet Dynamikk
Inn og ut Gruppering Forklaringer Gjennomsiktighet Vis forutsetninger Unngå lange formler Robusthet Test inndata Legg inn restriksjoner Dynamikk Når du endrer inndata, skal resultatene endres tilsvarende


Laste ned ppt "Regneark II IN 102 Forelesning 4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google