Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lassen 2010 Praksis krav, rapport & eksamen SPED 4000 – 18.01.10 LML - Liv M. Lassen 18.01.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lassen 2010 Praksis krav, rapport & eksamen SPED 4000 – 18.01.10 LML - Liv M. Lassen 18.01.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lassen 2010 Praksis krav, rapport & eksamen SPED 4000 – 18.01.10 LML - Liv M. Lassen 18.01.10

2 Lassen 2010 Praksiskrav Gjør noe innen rådgivningsprosessen Reflektere over det dere gjør, egne styrker og begrensinger Vise profesjonelle rådgivningsferdigheter: –Pålitelighet & genuinitet (oppmøte,ansvar,deltagelse) –Respekt & empati –Evne til kontakt & kommunikasjon –Formidling av faglige tanker og kartlegging til dem det gjelder –Etikk (taushetsplikt, etisk refleksjon og sensitivitet)

3 Lassen 2010 Praksisrapport Rammer: 1.4-5 sider (1.5 linje avstand), 2. Skrevet sammen hvis det er to studenter sammen i praksis, 3.Leveres til praksisstedet til godkjenning. Innhold: 1.Presentasjon av praksisstedets ønske og avklaring av behov 2.Beskriv prosessen i det spesialpedagogiske rådgivningsarbeidet Kontaktetablering: praksisstedet, fagpersoner, barn/ungdom og/eller foreldre Kartlegging av oppdraget/ oppgaven Prosessen i rådgivningsarbeidet (så langt du kom) Igangsetting og evaluering av tiltak i forhold til mål (i forhold til hvor i prosessen dere kom). 3.Evaluering av: spesialpedagogiske rådgivningsarbeidet fra et innovasjonsperspektiv (dvs. som en planlagt endring av praksis). 4. Evaluering av egen innsats & samarbeid med andre 5. Etiske betraktninger

4 Lassen 2010 Hjemmeeksamen NY Innleveringsfrist: Mandag den 12. April, 2010 Lever oppgaven til Silje Eriksen Husk å skrive Fordypningslinje på forsiden Bruk -Duo mal – 1.5 linjeavstand,12-15 sider uten forside, innholdsfortegnelse & litteratur liste

5 Lassen 2010 3 Bud 1.Enkel og logisk oppbygging av oppgaven 2. Begrunn valg og avgrensninger 3. Reflekter mer enn beskriv

6 Lassen 2010 1.Bud Oppbying av oppgaven – synlig struktur 1.Tittel- Tema- Problemstilling – 2.Begreper - Teori- 3.Eksempler fra praksis & problemstillingen 4.Drøfting (refleksjon over sammenheng mellom teori og praksis). 5.Dilemma – etikk, ressurser, kompetanse, samspill, osv). 6.Konklusjon

7 Lassen 2010 Tittel - Tema Tittelen skal være kort men presis –Den skal reflektere valgt tematiske fokus & problemstilling. Men kortere & fengende Tema – et spesialpedagogisk tema –knyttet til dine erfaringer & teoretisk analyse –innen rådgivning eller innovasjon. Problemstilling – Avgrensing av temaet ditt til denne oppgaven. Trengs å begrunne hvorfor du velger nettopp denne problems. –Aktualitet i praksis ?, Forskningsbehov?, Teoretisk viktig innen spes.ped.

8 Lassen 2010 Begreper - Teori Redegjør for sentrale begreper –Alle begrepene i problemstillingen bør defineres eller forklares –Rådgivning bør defineres (velg definisjonen eller definisjonene som passer til din oppg.) –Bruk henvisninger til litteratur Teori – velg teoretisk ståsted som du skal bruke i din drøfting – begrunn valget –Hvis du skal analysere en rådgivningsprosess gjør rede (kort) for denne prosessen

9 Lassen 2010 Eksempler fra praksis & problemstillingen Knytt gjerne besvarelsen til et eksempel eller flere eksempler fra praksis (all praksis kan brukes – ikke bare den siste) Du kan henvise til andres eksempler som du har lest om. Husk henvisninger her. Anonymiser eksemplene Problematiser eksemplene i forhold til –Generaliserbarhet & validitet (din forståelse)

10 Lassen 2010 Drøfting/ Diskusjon Refleksjon over sammenheng mellom teori og praksis. –Kan teorien forklare praksisen? –Kan praksisen forklare teori? Implikasjon av dine funn –Hvilke mening har dette for praksis? –Hvilke mening har dette for teori? –Hvilke mening har dette for lovverk? Din tolkning av funnene

11 Lassen 2010 Dilemma – Etikk, Ressurser, Kompetanse, Samspill – tverrfaglig, tverretatlig, skole-hjemm For eksempel: – Kan TPO være tilstrekkelig for barna/ungdommene dere tenker på? –Må man ta i betraktning flere nivåer for å sikre inkludering & likeverd? –Hvem er den eller de rådsøkende du er rådgiver for?

12 Lassen 2010 Konklusjon En kort oppsummering av hva du har svart på. Begrensninger ved din besvarelse (analyse) Tanker om viktigste funn Veien videre (hva vil du forfølge ift problemstillingen hvis du hadde mer tid, erfaring eller kompetanse). Husk som rådgiver er man aldri utlært !!!

13 Lassen 2010 Litteraturliste Husk å inkluder alle de referansene du bruker i besvarelsen i litteraturlisten. Litteraturliste skal være av vitenskapelig standard – alfabetisk etter forfatter, årstall, tittel i kursiv, sted for publisering & forlag. Husk sidetall hvis det er en artikkel eller kapittel i en bok.

14 Lassen 2010 Takk for meg! Husk du kan mye! Du har jobbet godt med rådgivning! Bruk dine tidligere besvarelser! Tro på det du skriver! Velg derfor noe du synes er viktig! Det finnes ikke en sannhet, men mange! Ditt perspektiv kan peke på noe viktig å belyse for fagfeltet ! Lykke til !!!

15 Lassen 2010 Må ”Din Vår” bli vakker!


Laste ned ppt "Lassen 2010 Praksis krav, rapport & eksamen SPED 4000 – 18.01.10 LML - Liv M. Lassen 18.01.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google