Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRM1030 Bioorganisk kjemi - innledning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRM1030 Bioorganisk kjemi - innledning"— Utskrift av presentasjonen:

1 FRM1030 Bioorganisk kjemi - innledning
Karl Egil Malterud Avd. for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt FRM1030 januar 2007

2 FRM1030 Bioorganisk kjemi Hva er dette kurset?
I dette emnet videreføres kunnskapene fra tidligere emner i generell og organisk kjemi, med særlig vekt på å lære om biologisk viktige molekyler og biologisk relevante reaksjoner, samt å gi en første innføring i legemiddelkjemi og en introduksjon til farmasøytisk viktige naturstoffer. Dette er kunnskap som vil være nødvendig for forståelse av biokjemi og andre biologiske fag senere i studiet.

3 FRM1030 Bioorganisk kjemi Hva er kurset bygget opp av?
Dels en videreføring av organisk kjemi fra forrige semester. Vekt på reaksjoner som er relevante for å forstå farmasøytiske problemstillinger, og med forelesninger om biologisk viktige klasse av molekyler som karbohydrater, lipider, aminosyrer og proteiner, nukleosider Til denne delen er det knyttet en (kortvarig) lab.

4 FRM1030 Bioorganisk kjemi Dessuten: Innledning til farmakognosi; læren om biologisk aktive naturstoffer - hvordan farmasøytisk viktige naturstoffer dannes i naturen, hvordan vi deler dem inn og litt om hvordan de virker og hvordan de brukes (det får dere mer om senere i studiet)

5 FRM1030 Bioorganisk kjemi Samt:
Legemiddelkjemi - fysikalsk kjemiske egenskaper, absorpsjon og metabolisme, prodrugs, interaksjoner, legemiddeldesign, struktur - aktivitet sammenhenger. Omtrentlig forhold mellom de tre delene av kurset: kjemi ca 50%, farma- kognosi og legemiddelkjemi ca 25% hver.

6 FRM1030 Bioorganisk kjemi Dette kurset går samtidig med kurset FRM1040 Grunnleggende biologi for farmasøyter. Til å begynne med har FRM1030 Bioorganisk kjemi mest plass, etter hvert tar FRM1040 Grunnleggende biologi... over. Dette er fordi en del av de tingene dere lærer i FRM1030 danner grunnlag for ting dere skal lære i FRM1040. FRM FRM1040

7 FRM1030 Bioorganisk kjemi Hva skal dere lære?
”Emnet skal gi studentene kunnskap om relevante reaksjonsmekanismer og hvordan disse inngår i dannelsen av viktige biomolekyler som karbohydrater, proteiner, nukleinsyrer, lipider osv. Disse stoffklassene gjennomgås særskilt. Det vil bli gitt en innledning til legemiddelkjemi i dette emnet, og studentene vil få� en innføring i grunnlaget for farmakognosi, læren om biologisk aktive naturstoffer.” (Fra emnebeskrivelsen)

8 FRM1030 Bioorganisk kjemi Hvordan er kurset lagt opp? En blanding av forelesninger, kollokvier og labundervisning. Det er satt av tid til egenarbeid / studiedager. Dette er ikke det samme som fridager! Det er meningen at dere skal jobbe med faget på disse dagene.

9 FRM1030 Bioorganisk kjemi Til kollokviene vil dere få utdelt oppgaver som det er meningen dere skal jobbe med selv. Oppgavene vil bli gjennomgått i kollokvietimene, men det er meningen at dere selv skal være med å bidra.

10 FRM1030 Bioorganisk kjemi Kollokvieoppgaver (som ikke skal rettes og godkjennes underveis) og labrapporter (som skal være godkjent) samles i en mappe, og fullstendig mappe er et krav for å få gå opp til eksamen. Kursansvarlig kan kalle inn mapper til kontroll før eksamen.

11 FRM1030 Bioorganisk kjemi Eksamen er skriftlig og tar fire timer. Eksamensdato for FRM1030 og FRM1040 er 13. og 19. april. NB! Det blir spørsmål fra organisk kjemi, farma- kognosi og legemiddel- kjemi, og alle delemnene må være bestått!

12 FRM1030 Bioorganisk kjemi Kurset starter 3. januar med biouorganisk kjemi. Deretter fortsetter det slik det er vist i timeplanen, med kjemi: forelesninger, kollokvier og lab fram til 2. februar. 5. februar starter neste bolk (legemiddelkjemi), forelesninger og kollokvier som varer til 16. februar. Siste del er farmakognosi, som starter 19. februar og varer til 6. mars, likeledes med forelesninger og kollokvier. 29. mars har vi eksamenskollokvier, som en siste forberedelse før eksamen.

13 FRM1030 Bioorganisk kjemi Det er laget et kurshefte for dette kurset som inneholder mer informasjon. Anbefalt litteratur er gitt i kursheftet, læringsmål for hver uke likeså. -så vi anbefaler dere å se på kursheftet

14 FRM1030 Bioorganisk kjemi Undervisere ved kurs FRM1030 i 2007:
Kjemi: Tlf Ragnar Bye Trond Vidar Hansen ,   Pål Rongved Legemiddelkjemi: Jo Klaveness   Farmakognosi: Karl Egil Malterud (Kursansvarlig) Berit Smestad Paulsen  

15 FRM1030 Bioorganisk kjemi Det er første gang dette kurset går, og vi har sikker ikke fått alt perfekt enda (og det får vi sannsynligvis aldri heller ... ) -men dere hjelper oss til å forbedre oss hvis dere sier fra til oss hva dere synes kan gjøres annerledes. Vi er takknemlige for tilbakemeldinger!

16 FRM1030 Bioorganisk kjemi VELKOMMEN!


Laste ned ppt "FRM1030 Bioorganisk kjemi - innledning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google