Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Indre reform på 1800-tallet: Muhammad Ali og Tanzimat

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Indre reform på 1800-tallet: Muhammad Ali og Tanzimat"— Utskrift av presentasjonen:

1 Indre reform på 1800-tallet: Muhammad Ali og Tanzimat

2 Midtøsten år 1800

3 Midtøsten år 1800 Dominert av Det osmanske rike
Kulturelt og økonomisk fellesmarked Ulik grad av sentralstyre Befolkningen: 85 prosent på landsbygda Jordeiendom, tre former: - mulk (privateid: marginal) - miri (statseid: %) - waqf (religiøs stiftelse: %) Analfabetisme: mer enn 90 %

4 Midtøsten år 1800 Langvarig økonomisk tilbakegang ifht. Europa
Fallende befolkning Liten byfrihet Ingen moderne industri Lederskap: a’yan (“notables”): de som kontrollerte mye penger eller mange folk

5 Reformer i Kairo og Istanbul

6 Bonaparte og Muhammad Ali
Napoleon invaderer Egypt Déscription de l’Égypte Muhammad Ali, guvernør og de facto hersker Knekker mamlukenes makt Målsetting: sterk, moderne hær og uavhengighet fra osmanene Søker å lære av Europa

7 Muhammed Ali (r.1805 – 1848) skaperen av det moderne Egypt
Gammel og ny tid i én person

8 Muhammad Alis reformer
Militærvesen Administrasjon Utdanning Landbruk Industri Handel

9 Suksess og nederlag Bygde største militærmakt i regionen
Kontrollerte Syria, Hijaz og Sudan Truet ved to anledninger sultanens makt Knekket av britene 1840: Tilbaketrekking, nedrusting og påtvungen frihandelsavtale: Balta Liman (1838)

10 Muhammad Ali i historiens lys
Myten om et Midtøstens Japan som ble knust av britisk imperialisme MAs fall var langsiktig nederlag for uavhengig økonomisk utvikling: befestet regionen som råvareleverandør senere modernisering basert på lån, ledet til gjeldskrise 1870-årene Satte et mønster for autoritær reform fra toppen

11 Reformer i Istanbul: Tanzimat
Hærordning 1826 Janitsjarene oppløst 1831 Slutt på timarsystemet ca Utskriving av soldater Utdanning 1833 Oversettelsebyrå/skole for byråkrater 1847 Utdanningsdepartement 1869 Plan for obligatorisk grunnskole Lovverk 1850 Handelslov 1858 Straffelov og Lov om jordeiendom 1876 Mecelle lovsamling basert på Sharia og europeisk lov

12 Reformer i Istanbul: Tanzimat
Rettsvesen 1850 ”Blanda” domstoler 1858 Statlige sekulære domstoler Prinsipperklæringer Gülhane 1839, Hatt-e Humayun 1856 likerett og sikkerhet for alle innbyggere Økonomi Utbygging av infrastruktur: jernbane, havner, kanaler, telegraf

13 Reformer i Istanbul: Tanzimat
Forskjell fra Muhammad Alis reformer i Egypt - Mindre intensitet og omfang - Mindre fokusert på bred økonomisk utvikling - Til dels drevet gjennom av vestlig press - Modernisering finansiert ved utenlandske lån

14 Periferier i utakt Marokko, Iran og Den arabiske halvøy lite berørt av moderniseringstiltak før 1. verdenskrig

15 Reformenes følger Sentralisering, modernisering og de facto sekularisering (begynnende) Skapte en intervensjonsstat men under påtvungne frihandelsbetingelser Skapte to nye samfunnsklasser som kom til å prege 1900-tallet: - privat jordeierklasse (knyttet til råvareøkonomien) - ny sekulær utdanningselite

16 Tradisjonell islam utfordret
Økende europeisk dominans militært, økonomisk, politsk, kulturelt utfordrer oppfatninger om islamsk overlegenhet Moderniseringsprosesser utforder etablert sosialt hierarki og dets religiøse rammeverk: urbanisering, kommersialisering, industrialisering, utdanning, sentralisering

17 Tidlig ideologisk gjæring
Khayr al-Din al-Tunisi Statsminister Tunis Namik Kemal Ideolog for Ungosmanene Islam er forenlig med moderne vestlig tenkning og vitenskap

18 Gryende konstitusjonalisme
Grunnlover og rådsforsamlinger Tunis 1861 Egypt 1866 Det osmanske rike 1876 Iran 1906


Laste ned ppt "Indre reform på 1800-tallet: Muhammad Ali og Tanzimat"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google