Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2006 Forkurs - Gründerskolen Blindern, Januar – Februar 2006 www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2006 Forkurs - Gründerskolen Blindern, Januar – Februar 2006 www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe."— Utskrift av presentasjonen:

1 2006 Forkurs - Gründerskolen Blindern, Januar – Februar 2006 www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe

2 2006 Nyskapning på agendaen i Norge Innovasjonsmeldingen ”Vi vet at økt verdiskaping krever økt nyskapning i næringslivet. Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til lønnsom virksomhet. På viktige områder skal Norge ligge i tet internasjonalt når det gjelder kunnskap, teknologi og verdiskapning. - Våre bedrifter innoverer mindre enn bedrifter i flere andre Europeiske land” – Bondevik, oktober 2003 Den nåværende regjeringen ”Norge skal bli en av de ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden – Innenfor de områder hvor vi har fortrinn” - Nærings- og handelsminister Odd Eriksen, desember 2005 Innovasjon Norge Ny virkemiddelorganisasjon - Tidligere SND, Turistrådet, Eksportrådet og Statens Veiledningskontor for Oppfinnere Technology Transfer Offices – på universiteter og høyskoler Ivareta rettigheter og vurdere kommersialisering av forskningsresultater (Birkeland Innovasjon)

3 Rangert etter totale eiendeler 1917 Eksisterte fremdeles 1987 I topp 100 i 1987 1929 Eksisterer fremdeles 2001 Største 100 amerikanske selskaper 1917 Største selskaper i Norge 1929 Basert på Kierulfs utvalg 30 4 8 100 39 18 Kilde: Forbes Magazine; Kierulfs Håndbok 1929 I topp 30 i 1987

4 2006 Fra Oppstart til Vekstbedrifter Gaseller - Dagens Næringsliv Omsetningsvekst hvert år i 4 år Minst doblet omsetning i samme periode Samlet pluss i driftsresultatet Flest mellom 10 og 50 MNOK og < 10 ansatte www.dn.no/gasellene/article654887.ece

5 2006 De 50 Raskeste Gasellene 2003

6 2006 De 50 Raskeste Gasellene 2004

7 2006 De 50 Raskeste Gasellene 2005

8 Inkubator- selskaper basert på offentlig tilgjenge- lige regnskaps- tall – 1995 til 2003

9 2004: 793 mill 2004: 53 mill Resultat i 1000 Utvikling aarsresultat Årsresultatet følger normal oppstartskurve for nyetablerte bedrifter (dødens dal)Årsresultatet følger normal oppstartskurve for nyetablerte bedrifter (dødens dal) Kurven viser at det tar 4-8 år før man kan se effekten av inkubasjon i form av overskudd i selskaperKurven viser at det tar 4-8 år før man kan se effekten av inkubasjon i form av overskudd i selskaper

10 Norge og Olje

11 Kommersialisering av teknologi for å nå “den langsiktige utviklingsbanen” Benytt teknologi- kompetansen basert på oljeindustrien i andre bransjer Ny teknologibasert virksomhet for å “erstatte” norsk oljeindustri

12 2006 Gründerskolen Visjon: Økt verdiskapningen fra forskningsbaserte oppstartbedrifter ved universiteter og høyskoler i Norge og forståelse av betydningen av en sterk og positiv gründerkultur i Norge

13 2006 Senter for Entreprenørskap Kurs i entreprenørskap Gründerskolen Fokus p å forsknings- og kunnskapsbasert innovasjon SFE, andre læresteder + Innovasjon Norge Andre kurs EVU, HUMSAM Mastergradstudium i innovasjon og entreprenørskap - 2 år IT + molekylær biovitenskap Lede og delta i forsknings- og teknologibaserte innovasjons- og kommersialiseringsprosesser Aktivt alumni for tidligere studenter

14 2006 Hvorfor entreprenør (i motsetning til lønnsmottager?

15 2006 Hvorfor entreprenør (i motsetning til lønnsmottager? Vil skape noe Får kick ved å ta risiko Vil være uavhengig Vil bli rik

16 2006 Hva er karakeristisk for en entreprenør?

17 2006 Hva er karakeristisk for en entreprenør? Uredd – tør å ta risiko og kunne mislykkes – trives med utfordringer Utholdenhet Evne til å samle og benytte kunnskap og mobilisere ressurser Tenke anderledes – finne utradisjonelle løsninger Flink til å utvikle historier som beskriver en visjon Vil bli rik

18 2006 Drøm om å starte egen virksomhet?

19 2006 Drøm om å starte egen virksomhet? Idé og stå-på-vilje!

20 2006 Drøm om å starte egen virksomhet? Idé og stå-på-vilje! Hvordan Forretningsidé blant gode idéer Finne kunden og integrere i produktutvikling Kaptial og andre ressurser Forretningsplan Temaer Ledelse, idésøk, regnskap, økonomi, støtteapparatet, kontantstrøm, finansiering, organisasjon, team, markedsanalyse, salg, selskapsformer, markedsføring, strategi, patentering

21 2006 Forkurs - Innledning Innovasjon i Norge Presentere meg selv (og dere) Plan for kurset Praktisk informasjon om Gründerskolen Forretningsidéer MemeTree

22 2006 Tore Karlsson Geofysiker fra UiB (UiO), Driftsøkonom Saga Petroleum, Geco, Schlumberger (Norge, Frankrike, England og USA) Seismikk, fag og forretningsansvar, markedsføring, F&U Konsulent/partner basert i London MemeTree Limited Partnere/nettverk/oppdrag i Norge (MoVa, GeoPublishing, Discover Petroleum), UK (Options Solutions), USA (Qittitut Consulting) Skjæringspunktet mellom teknologi og marked - primært innen olje & gass Undervisning

23 2006 Bakgrunn for Gründerkurs Forretnings- og markedsføringsansvar F&U og kommersialisering Store organisasjoner Oppstartsbedrifter Konsulentarbeid Markedsundersøkelser, strategiutvikling, prisstrategi Eget selskap, startet andre Styremedlem i spin-off selskap og egne Undervisning på UiO, UiB og i næringslivet Geofysikk og entreprenørskap

24 2006 Bakgrunn for Gründerkurs Forretnings- og markedsføringsansvar F&U og kommersialisering Store organisasjoner Oppstartsbedrifter Konsulentarbeid Markedsundersøkelser, strategiutvikling, prisstrategi Eget selskap, startet andre Styremedlem i spin-off selskap og egne Undervisning på UiO, UiB og i næringslivet Geofysikk og entreprenørskap Gründer selv!

25 2006 Stab Forkurs Øvingsl æ rere Christoffer Hernæs og Asbjørn Christiansen Koordinator for intensivkurset Una Sjørbotten

26 2006 Dere Selv! Navn etc. Bakgrunn/utdannelse Hvorfor Gründerskolen?

27 2006 Studenter – ENT4000i + 7 studenter fra Aas

28 2006 Studenter – ENT4000i + 7 life sciences (Aas)

29 2006 Plan for kurset Fokus på grunnleggende forståelse for innovasjonsprosesser og oppstart av ny virksomhet Hvordan kan forskning og kunnskap omsettes til forretningsidéer og videre til profesjonell forretningsdrift? Hva karakeriserer innovasjon? Hva karakteriserer en vellykket oppstartsbedrift? Forkurs Forretningsplan Internship Avslutningsseminar – Endring!

30 2006 Plan for kurset Forelesninger, pensum Fra idé til virksomhet, 2003. Universitetsforlaget Technology Ventures: From Idea to Enterprise, 2004. Mc Graw Hill Bruk av ’case’ Øvinger/Forretningsplan

31 DATOTEMAFOREDRAGSHOLDERTIDSTED Tirsdag 10/1Introduksjon og kursplanTore Karlsson09:15 – 11:00Rom 10 Forskningsparken ForretningsplanenTore Karlsson11:15 – 13:00Rom 10 Forskningsparken ØvingChris/Asbjoern14.15 – 16.00 Rom 7 og 9 Forskningsparken Onsdag 11/1Marked og StrategiTore Karlsson09:15 – 11:00Rom 10 Forskningsparken Marked og StrategiTore Karlsson11:15 – 13:00Rom 10 Forskningsparken ØvingChris/Asbjoern14:15 – 16:00 Rom 7 og 9 Forskningsparken Sosial samling/middag på Jeppe Torsdag 12/1SalgJens Kanden09:15 – 11:00Rom 10 Forskningsparken SalgJens Kanden11:15 – 13:00Rom 10 Forskningsparken ØvingChris/Asbjoern14.15 – 16.00 Rom 7 og 9 Forskningsparken

32 DATOTEMAFOREDRAGSHOLDERTIDSTED Tirsdag 17/1Industrielle rettigheter – patentGerd Livgard09:15 – 11:00Rom 10 Forskningsparken Design og varemerke11:15 – 13:00Rom 10 Forskningsparken ØvingChris/Asbjoern14.15 – 16.00 Rom 7 og 9 Forskningsparken Onsdag 18/1Monster MediaOlav Øen09:15 – 11:00Rom 10 Forskningsparken VirkemiddelapparatetSilje Jensen11:15 – 13:00Rom 10 Forskningsparken ØvingChris/Asbjoern14:15 – 16:00 Rom 7 og 9 Forskningsparken Tirsdag 24/1ØvingChris/Asbjoern14:15 – 16:00 Rom 7 og 9 Forskningsparken Tirsdag 31/1Risikokapital og finansieringSteinar Engelsen09:15 – 11:00Rom 10 Forskningsparken Risikokapital og finansieringSteinar Engelsen11:15 – 13:00Rom 10 Forskningsparken ØvingChris/Asbjoern14.15 – 16.00 Rom 7 og 9 Forskningsparken

33 DATOTEMAFOREDRAGSHOLDERTIDSTED Onsdag 1/2Ledig09:15 – 11:00Rom 10 Forskningsparken Ledig11:00 – 13:00Rom 10 Forskningsparken ØvingChris/Asbjoern14:15 – 16:00 Rom 7 og 9 Forskningsparken Torsdag 2/2Økonomi og lønnsomhetJørn Arthur Limi09:15 – 11:00Rom 10 Forskningsparken Økonomi og lønnsomhetJørn Arthur Limi11:15 – 13:00Rom 10 Forskningsparken Øving14:15 – 16:00 Rom 7 og 9 Forskningsparken Tirsdag 7/2Ledelse og organisasjonTore Karlsson09:15 – 11:00Rom 10 Forskningsparken Ledelse og organisasjonTore Karlsson11:15 – 13:00Rom 10 Forskningsparken ØvingChris/Asbjoern14:15 – 16:00 Rom 7 og 9 Forskningsparken Onsdag 8/2Ledig09:15 – 11:00Rom 10 Forskningsparken Ledig11:15 – 13:00Rom 10 Forskningsparken ØvingChris/Asbjoern14:15 – 16:00 Rom 7 og 9 Forskningsparken

34 DATOTEMAFOREDRAGSHOLDERTIDSTED Tirsdag 14/2ØvingChris/Asbjoern14:15 – 16:00 Rom 7 og 9 Forskningsparken Tirsdag/ Onsdag 21- 22/2 Eksamen 09:15 – 14:00Rom 10 Forskningsparken

35 2006 Forretningsidéer Hva er det? Nye varer og tjenester, Nye forretningssystemer Den måten en vare eller tjeneste utvikles, fremstilles eller markedsføres på (Dell!) Hvordan oppstår forretningsidéer? Presentasjon og formulering av forretningsidé Kundenytte

36 2006 Hvordan Oppstår en Forretningsid é ? Utvikles vanligvis av personer med noen års erfaring på området Eksempler på revolusjonerende konsepter fra andre Steve Jobs og Steve Wozniak avbrøt studiene for å etablere Apple Fred Smith formulerte Fedex ideen i studietiden Gode idéer Gode forretings- idéer

37 2006...og Hvordan Utvikler Du den? Markedsmuligheter Tenk stort, men realistisk ”Shoot for the moon, even if you miss you land among the stars” Ikke allerede benyttet/patentert av andre Avhenger av kompletterende teknologi eller nødvendige systemer?

38 2006 Overbevisende Forretningsidéer Kundenytte, hvilket problem løses? Produktet ikke et mål i seg selv, men et middel til å dekke kundens behov Marked Gjennomførbar Hvordan kan du tjene penger på idéen, forretningsmodell?

39 2006 Kundenytte Beskriv problemet og løsningen Hva er nyskapende, hvorfor kan kunden ikke oppnå det samme hos andre? Verdikjeder

40 Livssyklus Lete Utvikle Produsere Optimalisere Legevitenskap Olje og Gass

41 Teknologi og Verdikjeder Legevitenskap Olje og Gass


Laste ned ppt "2006 Forkurs - Gründerskolen Blindern, Januar – Februar 2006 www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google