Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forretningsplanen – En Oversikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forretningsplanen – En Oversikt"— Utskrift av presentasjonen:

2 Forretningsplanen – En Oversikt
En beskrivelse av hva du ønsker å oppnå med din idé og hvordan

3 Hvorfor skrive en forretningsplan?
En typisk ”gründer” Faglig dyktig Engasjert Ser få begrensninger Mangler forretningsforståelse Begrenset nettverk Trenger ofte kapital!!! En forretningsplan fremtvinger en ”kritisk” evaluering av idéen og dens forretningsmodell

4 Hvorfor skrive en forretningsplan?
Hjelper deg til å strukturere, videreutvikle og planlegge din nye virksomhet Hvem Hva Hvor Hvorfor Hvordan Når

5 Hvorfor skrive en forretningsplan?
Hjelper deg til å strukturere, videreutvikle og planlegge din nye virksomhet Avslører og bevisstgjør hull i din kunnskap og kompetanse

6 Hvorfor skrive en forretningsplan?
Hjelper deg til å strukturere, videreutvikle og planlegge din nye virksomhet Avslører og bevisstgjør hull i din kunnskap og kompetanse Fremtvinger beslutninger

7 Hvorfor skrive en forretningsplan?
Hjelper deg til å strukturere, videreutvikle og planlegge din nye virksomhet Avslører og bevisstgjør hull i din kunnskap og kompetanse Fremtvinger beslutninger Simulerer et ”virkelig” tilfelle

8 Hvorfor skrive en forretningsplan?
Hjelper deg til å strukturere, videreutvikle og planlegge din nye virksomhet Avslører og bevisstgjør hull i din kunnskap og kompetanse Fremtvinger beslutninger Simulerer et ”virkelig” tilfelle Kommunikasjonsmiddel

9 Hvorfor skrive en forretningsplan?
Hjelper deg til å strukturere, videreutvikle og planlegge din nye virksomhet Avslører og bevisstgjør hull i din kunnskap og kompetanse Fremtvinger beslutninger Simulerer et ”virkelig” tilfelle Kommunikasjonsmiddel Banker Venture kapitalister Private investorer Innovasjon Norge Samarbeidspartnere

10 Forretningsplanen – En Oversikt
Sammendrag Forretningsideén Ledergruppen Markedsplanen Forretningssystem og organisasjon Gjennomføringsplanen Lønnsomhetsvurdering og finansiering Risiko UiO er ikke lenger Nordens største universitet. Mens UiO hadde studenter i 1997 (høst), hadde Universitetet i Lund (vår - 97). Fagområdene er regnet utfra en tabell som KUF har laget om hva som regnes som fag. UiO har der 98 fag, og innen mange av disse fagene er det ulike studieretninger. For eksempel har faget biologi tolv studieretninger. 1 1 1 1 1

11 Forretningsideén Formål:
Beskriv hva det er som gjør akkurat din idé unik/attraktiv Innhold Praktiske tips Beskriv problemet/kundebehovet Beskriv din løsning/idé Beskriv hva som er nyskapende Hvordan beskytte din idé? På hvilket stadium er idéen i dag? Ikke vær for teknisk i språket Investoren må forstå ditt produkt! Ta med grafisk illustrasjoner av produktet Investoren ser etter : Et tydelig kundebehov, en idé som er innovativ og overlegen andre alternativer

12 Ledergruppen ‘Harde’ faktorer ‘Myke’ faktorer
Markeds- føring/ salg kompetanse Sosial Kommunika- sjonsevne Forhandlings- evne Prosjekt- ledelse Produksjon Personal- spørsmål Relasjoner Selger talent Effektivitet Teknikk Finans Initiativ Ole Hansen Ingrid Blom Petter Berg Ledig stilling Kjenne sterke og svake sider Ta hensyn til kompetansen i styret

13 Ledergruppen Formål: Overbevise investor om at den utvalgte ledergruppe kan gjennomføre forretningsplanen Innhold Praktiske tips Hvilken kompetanse er nødvendig? Ledergruppe: 3 – 6 personer Utd, arb.erfaring, kompetanse, nettverk Ansvarsområder Kompetansegap/svakheter Hvordan utfylle gapet? Ikke overvurder deg selv Vær ærlig mht erfaring og prestasjoner Benytt ditt nettverk… …men, ofte mangelfullt i tidlig fase. Fokuser på å bygge/utvide nettverk Investoren ser etter : Komplementerende egenskaper, relevant erfaring, nettverk, kompetanse gap

14 Forretningsplanen – En Oversikt
Sammendrag Forretningsideén Ledergruppen Markedsplanen Forretningssystem og organisasjon Gjennomføringsplanen Lønnsomhetsvurdering og finansiering Risiko UiO er ikke lenger Nordens største universitet. Mens UiO hadde studenter i 1997 (høst), hadde Universitetet i Lund (vår - 97). Fagområdene er regnet utfra en tabell som KUF har laget om hva som regnes som fag. UiO har der 98 fag, og innen mange av disse fagene er det ulike studieretninger. For eksempel har faget biologi tolv studieretninger. 1 1 1 1 1

15 Markedsplanen Formål: Omsette antatt kundenytte i markedsandeler
Innhold Praktiske tips Markedsstørrelse og vekst Konkurransesituasjon Valg av målmarked/kundesegmentering Estimer markedsandel Markedsstrategi (Product, price, place, promotion) Tenk internasjonalt marked Lag prognoser Gjør rede for evt. forutsetninger Vær kreativ mht kilder, f.eks sammenlignbare produkter (ref. blodtrykk) Investoren ser etter : Kundenytte, størrelsen av markedet, pris- og distribusjonsstrategi

16 Forretningssystem og organisasjon
Levere kundenytten i praksis: Forretningssystem med alle nødvendig trinn i prosessen Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. Forskning & utvikling Produksjon Distri- busjon Markeds- foering & salg Service 2 2 2 2 2

17 Gjennomføringsplanen
2/2003 1/2004 2/2004 Financing Develop prototype Test production Testing Distribution agreements Financing (2nd round) Start of production

18 Gjennomføringsplanen
Formål: Skaper forståelse hos investor (og hos deg selv!) for hva som er kritiske suksessfaktorer på kort og lang sikt Innhold Praktiske tips Beskriv viktige milepæler Tidsskjema for gjennomføring Beskriv viktige avhengighetsforhold Reduser riskoene Hjelper deg til å tenke gjennom rekkefølgen på aktivitetene Ting tar tid! Sjekk med eksperter/ fagfolk Investoren ser etter : Viktigste milepæler og kritisk linje for prosjektet

19 Lønnsomhetsvurdering og finansiering
Formål: Gir et estimat på hvor mye penger trenger du for å lansere ditt produkt, og hva kan en investor forvente i avkastning Innhold Praktiske tips Resultatregnskap (inntekter/kostnader) Balanse (eiendeler/gjeld, egenkapital) Kontantstrømanalyse (inn- og utbetaling) Estimer for 5 år frem i tid Finansieringskilder Beskriv forutsetningene Vær realistisk Investoren ser etter : Fortjeneste, kapitalbehov, forventet avkastning, exit-muligheter

20 Risiko Formål: En ærlig risikovurdering øker din tillit hos investorer og reduserer sannsynligheten for at hendelsene faktisk inntreffer Innhold Praktiske tips Hvilke risikoer truer selskapet (teknologi, kompetanse, patent, leverandører, etc.)? Sannsynlighet og konsekvens Hvordan håndtere/minimere effektene? Følsomhetsanalyser Beskriv forutsetningene Vær realistisk Worst case/best case Investoren ser etter: Realistisk virkelighetsoppfatning, samt plan for å håndtere risikoene

21 Sammendrag Formål: Gi en tidspresset investor en rask oversikt forretningsplanens viktigste punkter Innhold Praktiske tips Sammendraget oppsummerer kun det vesentligste i forretningsplanen Overbevisende, innholdsrik og selgende Stort krav til forståelse og klarhet Tenk på leseren! Ofte den mest krevende delen av forretningsplanen Budskapet bør oppsummeres på 1 side og / eller 2 min. Investoren ser etter : Langsiktig mål, menneskene bak, teknologien, samt markedets egnethet

22 15 nøkkelspørsmål Hva skal du selge? Hvem er potensielle kunder?
Hvor stort er markedet? Hva er en realistisk markedsandel for ditt produkt? Hvilke eksakte kundebehov dekkes av din ide? Hva er nytt/innovativt med denne ideen i forhold til alternative produkter? Hvorfor skal kundene foretrekke din ide fremfor alternativene? Hvem er de konkurrerende selskaper? Hva er deres konkurranse strategier? Hvordan skal du få produktet frem til kundene? Hva er kundene villige til å betale for å kjøpe ditt produkt? Hva er de viktigste kompetansegapene? Hvilken rolle skal din virksomhet spille i verdikjeden? Hva er de viktigste hindringene for suksess? Hva er planen for å takle disse hindringene?

23


Laste ned ppt "Forretningsplanen – En Oversikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google