Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan stat og kommune være brobyggere mellom offentlig sektor og innbyggerne? Kommunal- og regionalminister Erna Solberg Servicekonferansen 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan stat og kommune være brobyggere mellom offentlig sektor og innbyggerne? Kommunal- og regionalminister Erna Solberg Servicekonferansen 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan stat og kommune være brobyggere mellom offentlig sektor og innbyggerne? Kommunal- og regionalminister Erna Solberg Servicekonferansen 2003 – 24.09.03

2 Kommunene og innbyggerne Stor brukertilfredshet i kommunene Men økte behov og forventninger fra innbyggerne Begrenset rom for offentlig vekst – nødvendig å prioritere Variasjoner i kostnadsforhold og behov - behov for lokal tilpasning Kommunalt ansvar gir best prioritering av knappe ressurser i samsvar med innbyggernes behov, og sikrer helhetlig tilnærming

3 Mål for modernisering av offentlig sektor Brukerorientering, kvalitetsutvikling og effektivisering av det offentlige tjenestetilbudet God utnyttelse av arbeidskraften Enklere forvaltning for brukerne og næringslivet Mer kommunal handlefrihet - vitalisering av lokaldemokratiet

4 Om behovet for modernisering Hvorfor? –Begrensede inntektsrammer –Knapphet på arbeidskraft –Økte behov og forventninger Både staten og kommunene har et ansvar for endring Hvordan? –Gode rammebetingelser –Fornye den kommunale organisasjonen –Bruk av nye virkemidler – samarbeid og partnerskap

5 Vi vil ha kommuner som tar et helhetlig ansvar for grunnleggende velferdsoppgaver og for den lokale samfunnsutviklingen er effektive produsenter av velferdstjenester av god kvalitet er ansvarlige myndighetsutøvere

6 Kommunenes styrke ligger i nærheten til brukerne, som gir mulighet til å prioritere knappe offentlige ressurser i samsvar med lokale behov forutsetningen for å se ulike tjenesteområder i sammenheng legitimiteten som demokratisk valgte fellesskapsorgan

7 Regjeringen styrker kommunene ved å gi lokaldemokratiet tillit sette kommunene i stand til å være effektive tjenesteprodusenter og samfunnsutviklere på lokalt nivå –Desentralisere oppgaver –Overføre mer myndighet –Øke kommunenes handlingsrom –Støtte utviklingsarbeid og formidle erfaringer

8 Og kommunene må selv ta ansvar! Mål – Brukerorientering, kvalitetsheving og effektivitet i tjenesteproduksjonen Realisering - strategisk planlegging og politisk legitimitet - samspill mellom menneskelige ressurser og styringsverktøy - ta i bruk nye virkemidler

9 Eksponering for konkurranse Et virkemiddel for å realisere mål – ikke et mål i seg selv Konkurranseutsetting, brukervalg og benchmarking Konkurranseutsetting er noe annet enn privatisering Regjeringens arbeid for mer konkurranseeksponering

10 Brukerne i fokus Brukermedvirkning og brukervalg Mer informasjon gir større gjennomsiktighet Mer innbyggerkontroll kan gi mindre behov for statlig kontroll Men brukerfokus kan gå på bekostning av representativt demokrati og helhet Og vi må nyansere brukerfokuseringen - innbyggerne er ikke bare brukere av enkelttjenester

11 Serviceutvikling Kommunen er til for sine innbyggere Åpenhet og brukerorientering Fokus på service og tilgjengelighet i dialog med innbyggerne og brukerne Utvikling av nye arenaer for samhandling Serviceerklæringer og brukergarantier En helhetlig tilnærming til serviceutvikling –Servicestrategi

12 Hva er en servicestrategi? Gjør rede for kommunestyrets politikk på de viktigste tjenesteområdene –Mål for utvikling av kvalitet, effektivitet og brukerorientering i tjenesteproduksjonen –Hvilke virkemidler og tiltak som skal benyttes Gjøres offentlig kjent og tilgjengelig for innbyggerne Følges opp av en oppfølgingsredegjørelse ved slutten av valgperioden

13 Hvorfor utvikle en servicestrategi? Øke fokus på omfang og kvalitet i tjenesteproduksjonen Gi større åpenhet for innbyggerne om den kommunale tjenesteproduksjonen Avstemme innbyggernes forventninger til hva som er realistisk å oppnå Bidra til å skyve fokus fra statlig kontroll til innbyggerkontroll


Laste ned ppt "Hvordan kan stat og kommune være brobyggere mellom offentlig sektor og innbyggerne? Kommunal- og regionalminister Erna Solberg Servicekonferansen 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google