Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Raskere tilbake Lovisenberg DPS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Raskere tilbake Lovisenberg DPS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Raskere tilbake Lovisenberg DPS
OVERSIKT OVER KURS VÅREN 2015 Raskere tilbake ved Lovisenberg DPS tilbyr i tillegg til individuell psykologbehandling også mestringsfokuserte kurs for ulike typer lidelser/problemstillinger: Depresjonsmestring med arbeidsfokus Full panikk Kurs i Depresjonsmestring (KiD) Kurs i bekymringsmestring - intensiv Kurs i depresjonsmestring - intensiv Kurs i søvnmestring - Søvnskolen Kurs for å bedre selvfølelsen Tankevirus - Om psykologisk immunforsvar Kunsten å si nei Relasjoner og kommunikasjon Kunsten å mestre stress i arbeidet Sosial angst Stresshåndtering ved biofeedback Mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR) Mindfulnessgruppe Antall kurs og starttidspunkt tilpasses etterspørselen. Brosjyrer for de ulike kursene, samt oppstartsdato for de ulike kursene, kan lastes ned fra sykehusets hjemmeside: Raskere tilbake Lovisenberg DPS Er du sykemeldt eller står i fare for å bli det? Da er kanskje ”Raskere tilbake” noe for deg…

2 INFORMASJON TIL PASIENTER
Hva er Raskere tilbake poliklinikken? Raskere tilbake poliklinikken er en del av Lovisenberg distriktspsykiatriske senter (DPS). Lovisenberg DPS har avtale om ekstra behandlingskapasitet med Helse Sør-Øst gjennom ordningen ”Raskere tilbake”. Ca. 50 psykologer og psykolog-spesialister jobber med å gi tidsbegrenset behandling. Behandling gis både på dag- og kveldstid Fokus på arbeid Vi vet etter hvert mye om at arbeid er helsefremmende i seg selv. Det er derfor oftest en fordel å kombinere behandling med det å opprettholde eller kanskje øke aktiviteten på arbeidsplassen. Det er viktig at både personen selv, arbeidsgiver, lege og våre behandlere fokuserer på arbeid for å bidra til å opprettholde best mulig arbeidsfunksjon. Mestringskurs I tillegg til psykologbehandling holder også Raskere tilbake poliklinikken en rekke kurs for ulike typer lidelser/problemstillinger. Disse kurs kan gis som separate tiltak eller i kombinasjon med samtalebehandling. Se oversikt over kurs på baksiden av denne brosjyren. Antall kurs og starttidspunkt tilpasses etterspørselen. Kursene annonseres på Åpningstid: Mandag-onsdag kl – 20.30, torsdag-fredag kl Besøksadresse: Spångbergveien 25 B ved Voldsløkka Telefonhenvendelser: Kontakt vår ekspedisjon tlf: INFORMASJON TIL HENVISENDE LEGE ELLER BEHANDLER Hvem er i målgruppen? Målgruppen for Raskere tilbake er personer som har arbeid og sykepengerettigheter. Personen kan enten være sykemeldt eller stå i fare for å bli sykemeldt. Personer som står på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd er ikke i målgruppen. Behandlingstilbud Behandlingen gis av psykologer/psykologspesialister. Vi tilbyr psykologisk behandling for lettere psykiske lidelser. Det bør foreligge en problemstilling som tilser at målrettet, tidsavgrenset behandling er et hensiktsmessig tiltak. Tilbudet passer ikke for personer med behov for koordinerte tjenester, eller behandling over lengre tid. Pasienter som utvikler en vesentlig forverret tilstand, henvises til eget ordinært DPS. Det er ikke lege/psykiater tilknyttet Raskere tilbake poliklinikken. Sykmeldinger og resepter må derfor administreres av fastlege. Henvisning Pasienter kan henviser fra fastlege eller annen behandler. Send henvisning på vanlig måte til Lovisenberg DPS, men angi at det gjelder ”Raskere tilbake”. Skriv gjerne hva behandling du mener pasienten trenger. Henvises det til kurs bør dette presiseres. Send henvisning til: Lovisenberg DPS, ”Raskere tilbake”, 0440 Oslo NB! Oppgi aktuelt telefonnummer til den som henvises (helst mobil).


Laste ned ppt "Raskere tilbake Lovisenberg DPS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google