Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PACS og RIS Frode Løbersli Høgskolen i Molde 22. Oktober 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PACS og RIS Frode Løbersli Høgskolen i Molde 22. Oktober 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 PACS og RIS Frode Løbersli Høgskolen i Molde 22. Oktober 2004

2 Bakgrunn zUllevål Sykehus zInnføring av PACS og RIS zKost, nytte og effekter innføringen vil ha på organisasjonen zKvalitative og kvantitative metoder zAktør-nettverksteori (Bruno Latour) zStore problemer med implementeringen => redefinert til å se på hva som gikk galt

3 PACS zPicture Archive and Communication System yDigitalt system for lagring, granskning og distribusjon av røntgenbilder yFlere generasjoner av PACS systemer xNettverk og cpu har blitt raskere yDe fleste systemene er basert på DICOM standarden xUlik alder på modaliteter xUlike versjoner av DICOM (Nå DICOM 3.0) xDICOM er under utvikling

4 RIS zRadiological Information System yInformasjonssystem som omhandler bl.a: xRøntgensvar xTimelister xArbeidsflyt xØkonomi xSystemadministrasjon xEtc. y Kan også bruker DICOM standarden

5 RIS OG PACS zMan kan ha RIS uten å ha PACS, men det er lite nyttig å ha PACS uten å ha RIS-funksjonalitet zRIS og PACS smelter mer og mer sammen i et system zDet er stort ønske om at RIS og PACS skal integreres med andre systemer på sykehuset, for eksempel EPJ,HIS,Økonomi, forskning….=> stor kompleksitet, vanskelig å kartlegge konsekvenser av endringsforslag

6 Tradisjonell røntgen infrastruktur zBasert på fysiske artefakter: yHenvisninger (papir) yRøntgensvar (papir) yRøntgenbilder (Film) zRørpost og internpost zTelefon zFormelle og uformelle møter zArtefaktene har en funksjon utover det å være bærere av informasjon

7 Tradisjonell arbeidsgang

8 Aspekter ved det tradisjonelle infrastrukturen zVeldig distribuert, ingen har fullstendig oversikt zMange variasjoner zKoordinert av fysiske artefakter zMedian < gjennomsnitt zStore standardavvik yDårlige rutiner eller fleksibilitet?

9 Ø-hjelp median Totaltid 3t og 36 min

10 Histogram

11 Ny infrastruktur zPicture Archiving and Communication System (PACS) zRadiology Information System (RIS) zHospital Information System (HIS)

12 Tradisjonell arbeidsgang? NY

13 Påståtte gevinster zBedre arbeidsflyt og redusert tid til transport zBedre oversikt over status til undersøkelsene zLavere arkivkostnader zBilligere fremstilling av bildene zFrigjøring av areal zDigitale fordeler (tid/sted uavhengig, bildemanipulasjon) zMiljøgevinster

14 Erfaringer zDe store ”gevinstene” fra PACS og RIS har uteblitt zMange implementasjoner av PACS og RIS har kun blitt et internt system på røntgenavdelingene zMange implementasjoner har hatt problemer med å håndtere fleksibiliteten som er nødvendig i sykehus sammenheng zMEN: RIS og PACS er kommet for å bli. Endring av sosio-tekniske infrastrukturer tar tid.

15 Hvordan ta ut gevinster? zHenvisninger og svar må digitaliseres! zSynliggjøre sub-optimalisering zBruk på kliniske avdelinger er en forutsetning for at de største gevinstene kan realiseres yMå ta hensyn til at avdelingenes bruk av rtg er veldig ulik zTemaer som diskuteres i fagmiljøet: yVakt-samarbeid mellom sykehus? yTale-til-tekst?

16 Konsekvenser av PACS på UUS anno 2003 (1) zFortsatt papirhenvisning som koordinerer prosessen => Ingen tidsgevinster å snakke om zLike mange ansatte på eksp. i 2.etg i 2003 som i 2000 zHjelpepleierne ”henger opp bildene” digitalt for radiologen zEn hjelpepleier mer på sentralfixen. yNy oppgave: Skrive ut bilder på film. zBarneradiologi og Legevakten kontrasignerer digitalt, de andre avdelingen kontrasignerer på papir zUtveksling av bilder med eksterne på CD-rom eller på film

17 Konsekvenser forts.

18 Mars 2000: zGastrokirurgen yN=187, 45% ø-hjelp zLungemedisinsk yN=49, 32% ø-hjelp zTotalt yN=236, 42% ø-hjelp yOrganisatorisk ø-hjelp? September 2002: zGastrokirurgen: yN=214, 69% Ø-hjelp zLungemedisinsk: yN=118, 77% ø-hjelp zTotalt yN=332, 72% ø-hjelp

19 Hvorfor ”fiasko” på UUS? zAldri kun en årsak til en fiasko: yManglende kjøper og selgerkompetanse? xRegelverk for innkjøp (EØS) yProsjektorganisasjonen? yVanskelig å integrere RIS og PACS fra to ulike leverandører? yUndervurderte integrasjon mot modalitetene? yTekniske problemer med bl.a. Taperobot yUndervurderte risiki. Trodde bare man løste det nåværende problemet, så ville resten være i orden yProblemene skapte samarbeidsproblemer yLeverandør rekrutterte ansatte fra UUS yOsv, osv

20 Konklusjon zPACS/RIS er kommet for å bli zEn kan ikke regne med store økonomiske gevinster, men yKvalitative gevinster? yTidsgevinster? yMiljøgevinster! zInnføring av RIS og PACS er en stor organisatorisk endring. Endringer tar tid! zBrukerne tilpasser seg til systemet


Laste ned ppt "PACS og RIS Frode Løbersli Høgskolen i Molde 22. Oktober 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google