Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UML-seminar 12. og 13. mars 2003 UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UML-seminar 12. og 13. mars 2003 UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet."— Utskrift av presentasjonen:

1 UML-seminar 12. og 13. mars 2003 UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet

2 PLAN FOR DAG 1 UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet 0930 – Presentasjon, introduksjonv/Gerd 1030 – UML generell informasjonv/Gerd 1100 – UML-modellering generell innføringv/Geir 1200 – Lunsj 1245 – SOSI-db -> UML-modell -> GMLv/Gerd og Geir 1330 – UML-modellering – grunnreglerv/Geir 1515 – Oppsummering v/Gerd 1530 – Slutt for dagen

3 PLAN FOR DAG 2 UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet 0900 – Gjennomgang av dag 1v/Gerd 0930 – Rollespill + diskusjon v/Geir 1015 – Gjennomgang av gruppeoppgaverv/Geir 1045 – Gruppeoppgaver 1200 – Lunsj 1245 – Oppgavearbeidet forts... 1415 – Gjennomgang av grupearbeid v/Geir 1445 – Informasjon om omodelleringsverktøyv/Geir 1500-1530 Oppsummering og avslutning v/Gerd

4 FORMÅL UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet Et applikasjonsskjema (informasjonsmodell) beskrevet i UML har to formål:  Den skal gi en korrekt menneskelig forståelse av objekter, egenskaper, relasjoner og eventuelt operasjonen innenfor sitt fagområde. (Med fagområde menes her veger, jernbane, topografi, etc.)  Den skal være leselig av en datamaskin, for å kunne anvende automatiske rutiner i henhold til implementasjon, dataforvaltning og utveksling.

5 UML generell informasjon UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet √ Hvorfor modellere i UML? √ Hva med SOSI som utvekslingsformat i framtiden? √ Normative referanser for arbeidet √ Framdrift √ Hvordan arbeider vi videre i SOSI-arbeidsgruppene

6 Hvorfor modellere i UML? Unified Modeling Language UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet √ Harmonisering mot internasjonalt arbeid - ISO/TS 19103 Conceptual schema language - ISO 19109 Rules for application schema - ISO 19110 Feature cataloguing methodology - ISO 19115 Metadata - ISO 19136 Geographic Markup Language - ISO 19501 UML (Unified Modelling Language) √ St.prp. nr. 1 (MD) - Landet skal ha en tjenlig infrastruktur for lett tilgjengelig geografisk informasjon - Det er viktig å utvikle gode standarder for geodata, tilpasset internasjonalt samarbeid, nasjonale behov og lokal tilpasning.

7 UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet Hvorfor modellere i UML forts... √ Hvilke praktisk betydning har det for kartnorge/oss? -Vil se avhengigheter lettere og vi blir tvunget til å bli mer presise og komplette i modelleringen -Vi vil få ett språk å forholde oss til

8 UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe Recommendation 4: Standards for data content og transfer For data documentation, the following standards shall be used to be compliant with INSPIRE specifications:  ISO/TS 19103 Conceptual schema language  ISO 19109 Rules for application schena  ISO 19110 Feature cataloguing methodology  ISO 19115 Metadata For the transfer of geographic information, GML shall be used for feature data.

9 UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet Geodata til eNorge «Norge digitalt» kan bare drives rasjonelt i et nært og forpliktende samspill mellom kommunene, fylkeskommunene og flere statsetater. Kommunenes Sentralforbund har gått inn for et slikt samarbeid i sin IT-politiske plattform vedtatt i 1997. Samarbeidet vil være tuftet på geodata-standarder og regelverk med basis i plan- og bygningsloven og delingsloven. Imidlertid kan samarbeidet bare lykkes dersom alle parter har nytte av å delta, at de framstår som likeverdige og kan påvirke styringen av «Norge digitalt». Dette må være nedfelt i et avtaleverk. Kartverket skal være sekretariat for dette samarbeidet.

10 UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet Geodata til eNorge Tiltak for å realisere strategien: Landets tilfang av grunnleggende geodata skal organiseres som en infrastruktur, «Norge digitalt» Kartverket skal: utvikle SOSI-standardene slik at de stemmer overens med internasjonale standarder (ISO) innen Forventningene til leverandørene av geografiske data: Dataene skal være i henhold til internasjonal standard slik at det er mulig å kombinere data fra forskjellige kilder og utveksle data med andre uten problemer.

11 Fra ’virkelighet’ til geografiske data Ønsket virkelighet (Universe of discourse) Data Applikasjons skjema Konseptuell modell Objekt katalog (SOSI) Konseptuell model Geografiske data strukturert etter applikasjons- modellen Modell basert på objekttyper og deres egenskaper Applikasjonsmodell uttrykt ved et konseptuelt modellerings språk (UML) SOSI GML UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet

12 Normative referanser for arbeidet UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet  ISO/TS 19103 Conceptual schema language  ISO 19109 Rules for application schema  ISO 19110 Feature cataloguing methodology  ISO 19115 Metadata

13 SOSI Del 1_4Regler for navning/modellering av geografisk informasjon for det videre arbeidet med SOSI-objektkatalogen samt produktspesifikasjonene Normative referanser for arbeidet

14 Framdrift UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet - arbeidsgruppene starter modellering når som helst - SOSI-sekretariatet bistår arbeidsgruppene - Ingen krav til når ferdig – stort arbeid - Neste utgave av SOSI-standarden?

15 Hvordan arbeider vi videre i SOSI-arbeidsgruppene? UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet Diskusjon i plenum

16 UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet Inndeling - arbeidsgrupper Bane - Gr. 1 Asbjørn Hansen Tore Furru Jon Haugland Trygve Skadberg Kjell Enoksen Landsk. - Gr. 2 Ingvild Nystuen Torfinn Sørensen Olav Jenssen Roger Kvilhaugsvik Vegsit - Gr 3 Torunn Stangeland Svein Tore Nummedal Lars Eggan Johnny Andersen Gry Olaissen Lufthavn - Gr 4 Bjørn Løvås Kjersti Hov Thorolf Trolsrud Per Grov Fisk – Gr 5 Ola Midtun Mariann Nilssen Åge Eliassen David Kobbevik


Laste ned ppt "UML-seminar 12. og 13. mars 2003 UML-seminar 12. og 13. mars 2003 SOSI-sekretariatet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google