Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Combining Compound Conceptual User Interface Components with Modelling Patterns - a Promising Direction for Model-based Cross-platform User Interface Development.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Combining Compound Conceptual User Interface Components with Modelling Patterns - a Promising Direction for Model-based Cross-platform User Interface Development."— Utskrift av presentasjonen:

1 Combining Compound Conceptual User Interface Components with Modelling Patterns - a Promising Direction for Model-based Cross-platform User Interface Development - Erik G. Nilsson - Per Magne Bjørnerud

2 Introduksjon n Det har vært lite behov for å tilpasse brukergrensesnitt til flere platformer de siste 5-10 år. Microsoft har være gjeldende standard. n Mobile enheter med store forskjeller (telefon/PDA/laptop) har på nytt gjort det nødvendig å se på måter for å kunne designe grensesnitt for flere platformer.

3 Nåværende problemer - 1 n Forskjellige platformer kan ofte kreve grensesnitt som er såpass forskjellige at de ikke har så mye til felles. – For eksempel vil skjermstørrelse spille inn på hvor mange funksjoner som kan vises samtidig. n For å unngå dette må man spesifisere detaljer for hver enkelt platform ved siden av det abstrakte designet – fra et tidlig staduim. n Dette blir ofte MYE jobb. (Kanskje bedre å lage alt fra scratch...)

4 Nåværende problemer - 2 n Ved å bruke en abstrakt modell for forskjellige platformer, ender man ofte med et "felles minste multiplum". n Platformer has spesifikke løsninger og standarder i grensesnitt. Disse kan ikke ivaretas i det abstrakte designet. n En GUI som skal være generell, ender ofte bare opp med å bruke de enkleste løsningene.

5 Compound User Interfaces n For å løse dette er det behov for en kombinasjon av det generelle og det spesielle. n Men problemet med en slik kombinasjon er at man lett låser seg til et bestemt problem. – Hvis man lager et grensesnit for å skrive timelister, bør deler av dette også kunne gjenbrukes når man skal lage utgiftsrapporter. n Elementer bør markere at det finnes en dialog, men ikke detaljert spesifisere elementene i disse.

6 Interface Patterns n Løsningen på disse problemene kan være å benytte mønstre av komponenter som trengs for å løse en gruppe av problemer. n Deretter kan man benytte detaljerte beskrivelse for hvordan enkelte elementene i mønstrene skal implementeres på en platform.

7 Mønstre Oppbygningen av abstrakte elementer av grensesnittet. Detaljerte implementasjoner

8 Eksempel - Desktop

9 Eksempel - PDA

10 Implementasjon - Filbehandling

11 Implementasjon - Organisasjon

12

13 Diskusjon n En slik fremgangsmåte danner basis for en felles UI-spesifikasjon over flere platformer, uten å måtte gjøre store mengder ekstra spesifisering for hver platform. n Det er mulig å mappe mønstrene til forskjellige plattformer på en måte som ivaretar plattformens typiske oppsett av grensesnitt. n For å bruke denne fremgangsmåten, er det meget viktig å finne de riktige abstrakte mønstrene. n God mapping for hvert mønster er også nødvendig – men dette er mer rett frem.

14 Da var det slutt...


Laste ned ppt "Combining Compound Conceptual User Interface Components with Modelling Patterns - a Promising Direction for Model-based Cross-platform User Interface Development."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google