Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbudsjettet - FFK som aktiv regional utviklingsaktør - Ann Solveig Sørensen KS - Høstkonferansen 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbudsjettet - FFK som aktiv regional utviklingsaktør - Ann Solveig Sørensen KS - Høstkonferansen 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbudsjettet - FFK som aktiv regional utviklingsaktør - Ann Solveig Sørensen KS - Høstkonferansen 2009

2 Ny regionalmelding: ”Lokal vekstkraft og framtidstru” Vekstkraften kommer nedenfra – styrket fokus på kommunenes evne til å skape attraktive og levedyktige lokalsamfunn Styrking av regional utvikling - fylkeskommunen som ledende regional utviklingsaktør

3 ”Lokal vekstkraft og framtidstru” Sterk tro på kommunen som lokal utviklingsaktør: Mobilisering Stedsutvikling Bolyst Omdømme & identitetsbygging Styrke fylkeskommunen som ledende regional utviklingsaktør: Styrke og øke utviklingseffekten gjennom: Koordinering og samarbeid Være veileder og støttespiller

4 Fylkeskommunens rolle og ansvar Påvirker (regionalpolitisk nivå) Tjenesteyter Forvalter Utviklingsaktør

5 Fylkeskommunal tjenesteyting Samferdsel - fylkesveier& kjøp av rutetjenester Tannhelsetjenester Videregående opplæring Fylkesbiblioteket - samarbeider med folkebiblioteker Kulturelle skolesekken Musikk i Finnmark

6 FFK - forvaltningsansvar Kulturminneforvaltning Ny plan- og bygningslov 2009: –FFK skal veilede og uttaler seg om kommunale planer Forvaltingsreformen fra 2010: –Fiskeriforvaltning –Vannregionmyndighet –Folkehelse –Miljø, utmark & landbruk

7 Finansielle verktøy - regionale utviklingsmidler - Bedriftsrettede virkemidler – forvaltes av IN Tilretteleggende virkemidler – forvaltes av Finnmark fylkeskommune Kommunale næringsfond

8 RUP-midler 2009 - 130 millioner - 35-36 millioner av dette tildeles direkte til kommunene: –Kommunale næringsfond –Nyskaping i kommunene (omstilling) –Fysiske infrastrukturtiltak Seks kommuner har omstillingsstatus –Båtsfjord, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Loppa og Porsanger Fylkeskommunen og IN har observatørstatus i omstillingsstyrene FFK og IN deltar aktivt med veiledning og rådgiving i omstillingsstyrene Har etablert et utviklingsforum for kontakt mellom omstillingskommunene

9 Statlige prioriteringer 2010 Øke de regionale utviklingsmidlene til fylkeskommunene Ny satsing for lokal samfunnsutvikling i kommunene Nytt program for å stimulere til bolyst i distriktene

10 RUP-midler 2010 Styres av nytt regionalutviklingsprogram for 2010-2013 135 mill. kroner i RUP-midler fra staten – nominell økning på 3,2 % Opprettholder satsingen mot kommunene Ikke nye omstillingskommuner fra 2010

11 . Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Statsbudsjettet - FFK som aktiv regional utviklingsaktør - Ann Solveig Sørensen KS - Høstkonferansen 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google