Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsutvikling PETS 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsutvikling PETS 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsutvikling PETS 2011
Distrikt 2250 Medlemsutvikling PETS 2011

2 Hva er medlemsutvikling?
Øke antall medlemmer i klubben Øke kunnskapen hos det enkelte medlem slik at man blir bedre kjent med hva Rotary er og hva vi står for!

3 ”ROTARYS FREMTID ER I DINE HENDER”
Medlemsutviklingen i Rotary i Norge i Distrikt 2250 D ,3% D ,8% D ,6% D ,7% D ,8% D ,7% D ,9% Norge: ,5% Dette var resultatet i det året Rotarys slagord var ”ROTARYS FREMTID ER I DINE HENDER”

4 Historisk utvikling 2001-2010:
Distrikt 2250 : 2096 medlemmer er redusert til 1983 (-5%) (pr ) 2 klubber er borte (Årdal og Sauda) 1 ny klubb (Øyane) Ca 40% av klubbene er blitt større Ca 60% av klubbene er blitt mindre

5 Årets utvikling Distrikt 2250 Merk! Fra til sank medlemstallet i vårt distrikt fra 2041 til 1983! Samtidig gikk medlemstallet i Norge fra til 12321!

6 Alt er ikke negativt! Mange klubber driver godt og har en fin økning i medlemstall og aktivitet! Hvilke faktorer skiller de gode fra de som sliter? Kontinuitet i komitearbeidet Kontinuerlig fokus på rekruttering gjennom hele året og hvert år

7 Hvorfor rekruttere nye?
Distrikt 2250 Hvorfort rekruttere nye medlemmer? Sikre at Rotarys grunnleggende ide om fellesskap innenfor yrke blir ivaretatt Fellesskap med yrke i fokus virker ikke om alle er pensjonister! Yngre medlemmer fremmer klubbens aktivitetsnivå Viktig å øke mangfoldet i klubben (Yrke, kjønn, alder, etnisk bakgrunn…)

8 Medlemsrekruttering Distrikt 2250 Medlemsrekruttering er klubbenes ansvar og starter med en erkjennelse av at man ønsker å rekruttere! Hvordan blir man bevisst på at rekruttering er viktig? Analyse av klubben Hvordan gjør man for å rekruttere nye medlemmer? Identifisere hvilke typer medlemmer man ønsker Menn/kvinner Alder Yrker Bedrifter

9 Medlemsrekruttering Distrikt 2250 Fokusere på yngre nye medlemmer (Gj.snittalder ned) Øke kvinneandelen Geografi?

10 Medlemskomiteen Medlemskomiteen
Distrikt 2250 Medlemskomiteen Ansvar for å koordinere rekrutteringsarbeidet Pådrivere Medlemsutvikling Medlemsutvikling er å rekruttere, lære opp til fullverdige medlemmer og å sørge for å holde medlemmene opplært til enhver tid Rotaryopplæring er viktig! Medlemmer som har kunnskap om organisasjonen binder seg tettere til organisasjonen enn de som ikke er det!

11 Om medlemsutvikling (1)
Distrikt 2250 En klubbs evne til å opprettholde eller øke sitt medlemstall viser store variasjoner fra år til år. Erfaring sier at vellykket medlemsutvikling avspeiler bl.a. Klubbpresidentens (og klubbens) engasjement. Fokus på medlemsutvikling og rekruttering En kontinuerlig prosess gjennom hele rotaryåret.

12 Om medlemsutvikling (3)
Distrikt 2250 Rekruttering er alene er ikke nok. Rekruttering er salgsarbeid Viktig å være en god selger, men også å ha et godt produkt. Godt klubbmiljø med godt innhold er en forutsetning for å beholde eksisterende medlemmer. Nye(re) medlemmer må oppleve at klubben svarer til deres forventningene (som de ble forespeilet i rekrutteringsprosessen).

13 Om medlemsutvikling (4)
Distrikt 2250 Rekruttering er helt nødvendig og vi må fylle på med yngre medlemmer. En klubb uten yrkesaktive mister sin relevans!

14 Hva må vi gjøre annerledes?
Distrikt 2250 Vi må nå: Bruke våre nye og yngre medlemmers (og kvinnenes) nettverk. Fokusere på yrker (klassifikasjoner). Bevisst søke å speile lokalsamfunnet i klubbens medlemmer. (Yrker, kjønn, livssyn, etnisk bakgrunn, osv.)

15 Målrettet medlemsutvikling
Distrikt 2250 Ikke glem vi også må gjøre en målrettet innsats for å holde på eksisterende medlemmer. De nyere medlemmene sitter løsest i stolene. Ta en kritisk titt på klubbens aktiviteter (møter- programmer, bedriftsbesøk, sosiale arrangementer, osv.)

16 amedhaug@online.no om det er noe jeg kan bistå med!
Vi vil gjerne bistå Distrikt 2260 Distriktskomiteen vil gjerne bistå klubbene i forbindelse med medlems-utvikling med blant annet: Informasjon, råd og tips som sendes ut. Konsultasjon over telefon og/eller . Deltagelse i samtaler og/eller møter etter ønske. om det er noe jeg kan bistå med!

17 Konklusjon og appell Distrikt 2260 Hold fokus på medlemsutvikling gjennom hele rotaryåret Rekrutter nye medlemmer gjennom en kontinuerlig prosess Ikke glem at det er lettere å holde på eksisterende medlemmer enn å rekruttere nye

18


Laste ned ppt "Medlemsutvikling PETS 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google