Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Distrikt 2250 Medlemsutvikling PETS 2011. Hva er medlemsutvikling? Øke antall medlemmer i klubben Øke kunnskapen hos det enkelte medlem slik at man blir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Distrikt 2250 Medlemsutvikling PETS 2011. Hva er medlemsutvikling? Øke antall medlemmer i klubben Øke kunnskapen hos det enkelte medlem slik at man blir."— Utskrift av presentasjonen:

1 Distrikt 2250 Medlemsutvikling PETS 2011

2 Hva er medlemsutvikling? Øke antall medlemmer i klubben Øke kunnskapen hos det enkelte medlem slik at man blir bedre kjent med hva Rotary er og hva vi står for!

3 Distrikt 2250 Medlemsutviklingen i Rotary i Norge i 2009-10 D2250 -7 -0,3% D2260 -55 -2,8% D2270 -6 -0,6% D2280 -75 -3,7% D2290 +16 +0,8% D2300 -21 -1,7% D2310 -47 -1,9% Norge: -196 -1,5% Dette var resultatet i det året Rotarys slagord var ”ROTARYS FREMTID ER I DINE HENDER”

4 Distrikt 2250 Historisk utvikling 2001-2010: 2096 medlemmer er redusert til 1983 (-5%) (pr.31.12.10) 2 klubber er borte (Årdal og Sauda) 1 ny klubb (Øyane) Ca 40% av klubbene er blitt større Ca 60% av klubbene er blitt mindre

5 Distrikt 2250 Årets utvikling Merk! Fra 1.7.10 til 31.01.11 sank medlemstallet i vårt distrikt fra 2041 til 1983! Samtidig gikk medlemstallet i Norge fra 12576 til 12321!

6 Alt er ikke negativt! Mange klubber driver godt og har en fin økning i medlemstall og aktivitet! Hvilke faktorer skiller de gode fra de som sliter? – Kontinuitet i komitearbeidet – Kontinuerlig fokus på rekruttering gjennom hele året og hvert år

7 Distrikt 2250 Hvorfor rekruttere nye?  Hvorfort rekruttere nye medlemmer?  Sikre at Rotarys grunnleggende ide om fellesskap innenfor yrke blir ivaretatt  Fellesskap med yrke i fokus virker ikke om alle er pensjonister!  Yngre medlemmer fremmer klubbens aktivitetsnivå  Viktig å øke mangfoldet i klubben (Yrke, kjønn, alder, etnisk bakgrunn…)

8 Distrikt 2250 Medlemsrekruttering  Medlemsrekruttering er klubbenes ansvar og starter med en erkjennelse av at man ønsker å rekruttere!  Hvordan blir man bevisst på at rekruttering er viktig?  Analyse av klubben  Hvordan gjør man for å rekruttere nye medlemmer?  Identifisere hvilke typer medlemmer man ønsker  Menn/kvinner  Alder  Yrker  Bedrifter

9 Distrikt 2250 Medlemsrekruttering  Fokusere på yngre nye medlemmer (Gj.snittalder ned)  Øke kvinneandelen  Geografi?

10 Distrikt 2250 Medlemskomiteen  Medlemskomiteen  Ansvar for å koordinere rekrutteringsarbeidet  Pådrivere  Medlemsutvikling  Medlemsutvikling er å rekruttere, lære opp til fullverdige medlemmer og å sørge for å holde medlemmene opplært til enhver tid  Rotaryopplæring er viktig!  Medlemmer som har kunnskap om organisasjonen binder seg tettere til organisasjonen enn de som ikke er det!

11 Distrikt 2250 Om medlemsutvikling (1) En klubbs evne til å opprettholde eller øke sitt medlemstall viser store variasjoner fra år til år. Erfaring sier at vellykket medlemsutvikling avspeiler bl.a.  Klubbpresidentens (og klubbens) engasjement.  Fokus på medlemsutvikling og rekruttering En kontinuerlig prosess gjennom hele rotaryåret.

12 Distrikt 2250 Om medlemsutvikling (3)  Rekruttering er alene er ikke nok.  Rekruttering er salgsarbeid  Viktig å være en god selger, men også å ha et godt produkt.  Godt klubbmiljø med godt innhold er en forutsetning for å beholde eksisterende medlemmer.  Nye(re) medlemmer må oppleve at klubben svarer til deres forventningene (som de ble forespeilet i rekrutteringsprosessen).

13 Distrikt 2250 Om medlemsutvikling (4)  Rekruttering er helt nødvendig og vi må fylle på med yngre medlemmer.  En klubb uten yrkesaktive mister sin relevans!

14 Distrikt 2250 Hva må vi gjøre annerledes? Vi må nå:  Bruke våre nye og yngre medlemmers (og kvinnenes) nettverk.  Fokusere på yrker (klassifikasjoner).  Bevisst søke å speile lokalsamfunnet i klubbens medlemmer. (Yrker, kjønn, livssyn, etnisk bakgrunn, osv.)

15 Distrikt 2250 Målrettet medlemsutvikling  Ikke glem vi også må gjøre en målrettet innsats for å holde på eksisterende medlemmer.  De nyere medlemmene sitter løsest i stolene.  Ta en kritisk titt på klubbens aktiviteter (møter- programmer, bedriftsbesøk, sosiale arrangementer, osv.)

16 Distrikt 2260 Vi vil gjerne bistå Distriktskomiteen vil gjerne bistå klubbene i forbindelse med medlems-utvikling med blant annet:  Informasjon, råd og tips som sendes ut.  Konsultasjon over telefon og/eller e-mail.  Deltagelse i samtaler og/eller møter etter ønske.  amedhaug@online.no om det er noe jeg kan bistå med! amedhaug@online.no

17 Distrikt 2260 Konklusjon og appell  Hold fokus på medlemsutvikling gjennom hele rotaryåret  Rekrutter nye medlemmer gjennom en kontinuerlig prosess  Ikke glem at det er lettere å holde på eksisterende medlemmer enn å rekruttere nye

18


Laste ned ppt "Distrikt 2250 Medlemsutvikling PETS 2011. Hva er medlemsutvikling? Øke antall medlemmer i klubben Øke kunnskapen hos det enkelte medlem slik at man blir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google